Rafał Bauer, Próchnik
Rafał Bauer, Próchnik

W 2015 roku Próchnik SA planuje otwarcie od pięciu do sześciu sklepów zarówno sieci Rage Age, jak i Adam Feliks Próchnik, a także zamknięcie nierentownych punktów.

Dokładna liczba otwarć zależeć będzie od oceny atrakcyjności dostępnych punktów w galeriach handlowych oraz oferowanych przez nie warunków umów. Planowane jest również otwarcie większej liczby salonów damskich w ramach sieci Rage Age. Ponadto spółka zamierza koncentrować się na podnoszeniu efektywności już istniejących sklepów.

Podsumowanie rozwoju w 2014

– W roku 2014 spółka kontynuowała wdrażanie strategii opracowanej w 2013 roku. W ramach zaplanowanych działań rozbudowywano sieć sprzedaży oraz dokonano przekształceń w obszarze back-office – mówi Rafał Bauer, prezes zarządu Próchnik SA.

W roku 2014 Próchnik SA poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 3,5 mln zł, które związane były z rozbudową własnej sieci sprzedaży – zostało otwartych siedem nowych salonów, jak również z wdrożeniem nowego systemu informatycznego.

Firma uruchomiła pierwszy damski salon Rage Age w CH Stary Browar w Poznaniu. Ponadto otwarto sześć salonów Adam Feliks Próchnik w centrach handlowych (Fashion House Sosnowiec, FH Gdańsk, Factory Wrocław, Galeria Warmińska, Outlet Lublin, FH Piaseczno), a także podpisano umowy na nowe lokale (Outlet Białystok, Galeria Krakowska).

Jednocześnie zamknięte zostały salony w CH Blue City w Warszawie, CH Manhattan w Gdańsku. Nie przedłużono też umowy najmu w CH Arkadia.

Wyniki finansowe

– Wynik finansowy roku 2014 zdecydowanie różni się od przyjętych wcześniej założeń. Stanowi on pochodną szeregu zmian, których wpływu nie udało się wcześniej precyzyjnie oszacować. Duże znaczenie na osiągnięte wyniki miały uwarunkowania pogodowe, a w szczególności przedłużająca się zima i nadzwyczaj ciepła jesień. Istotne znaczenie dla osiągniętego wyniku miały również działania podmiotów konkurencyjnych, które przyzwyczaiły rynek do wszechobecnych upustów, te zaś siłą rzeczy niekorzystnie wpłynęły na marże – podkreśla Rafał Bauer.

Przychody ze sprzedaży spółki w roku 2014 wzrosły o 6,9 mln zł do kwoty 39,4 mln zł. Przy czym znacznej dynamice wzrostu przychodów ze sprzedaży (+ 21%) towarzyszyło istotne pogorszenie rentowności która na poziomie jednostkowym wyniosła –7,4 mln zł. Skonsolidowane dane nie wykazują istotnych różnic poza wynikiem netto, który na poziomie grupy kapitałowej jest jeszcze niższy i wynosi -7,6 mln zł. – Mimo to rok 2014 był ważnym rokiem na drodze budowy nowoczesnej spółki detalicznej, choć nie wszystkie nowootwarte salony osiągnęły zamierzone poziomy rentowności, co w konsekwencji wpłynęło na pogorszenie płynności finansowej – wyjaśnia Rafał Bauer.

Zauważyć również można elementy pozytywne. Rafał Bauer wymienia wśród nich przyrost sprzedaży rocznej, która w znacznej mierze została osiągnięta dzięki świetnym wynikom marki Rage Age. Marka Adam Feliks Próchnik również zdobywa coraz większe uznanie pośród klientów, których przekonuje atrakcyjny design oraz  jakość tkanin i szycia.

Dużym wydarzeniem dla obu marek było uruchomienie sklepów internetowych. Ich rezultaty pokazały, że sprzedaż online jest bardzo istotnym elementem działalności spółki.