Delikatesy Alma

Przyjęte przez Alma Market SA plany inwestycyjne na 2015 rok zakładają otwarcie od trzech do pięciu nowych sklepów Alma Market. Pierwsza z tych placówek już ruszyła lubelskich Tarasach Zamkowych, pozostałe zostaną zlokalizowane aglomeracjach Warszawy i Trójmiasta.

W przypadku części z tych lokali spółka podpisała już umowy najmu, natomiast warunki wynajmu pozostałych są obecnie przedmiotem prowadzonych negocjacji. Ostateczne decyzje o uruchomieniu poszczególnych obiektów handlowych będą jednak uzależnione od możliwości uzyskania satysfakcjonujących warunków umownych. Spółka nie wyklucza również rozwoju poprzez przejęcia obiektów lub grup obiektów działających obecnie w ramach konkurencyjnych sieci handlowych.

Strategia rozwoju

Wartość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2015 rok uzależniona jest od liczby przyjętych do realizacji ostatecznie projektów i zgodnie z szacunkami nie powinna przekroczyć poziomu 22 mln zł.

Ponadto wchodząca w skład GK Alma Market spółka Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska SA planuje otworzyć w 2015 roku do trzech nowych sklepów w miastach Białystok, Katowice i Warszawa. Według założeń zostaną one sfinansowane w części wartości inwestycji kapitałem własnym, a w pozostałej części długoterminowym kredytem inwestycyjnym.

Wyniki finansowe

W ubiegłym roku Grupa Kapitałowa Alma Market osiągnęła 2,1 proc. wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z rokiem 2013 (o kwotę 34,7 mln zł do wysokości 1 656,7 mln zł).

Zrealizowany wzrost sprzedaży wynikał przede wszystkim z przyrostu przychodów spółki dominującej w wysokości 25,3 mln zł oraz spółki zależnej Krakchemia SA, która zwiększyła przychody ze sprzedaży w stosunku do roku 2013 o 9,5 mln zł. Grupa osiągnęła spadek zysku brutto z działalności kontynuowanej o 3 mln zł tj. o 0,9%. Skonsolidowany wynik operacyjny EBIT z działalności kontynuowanej w 2014 roku wyniósł -0,2 mln zł, obniżając się o 22,8 mln zł w porównaniu z rokiem 2013.

W 2014 roku obniżeniu uległy koszty związane z obsługą finansowania zewnętrznego, z którego korzystają spółki z Grupy kapitałowej. W jego efekcie skonsolidowany wynik finansowy roku 2014 został obciążony kosztami finansowymi w kwocie -9,8 mln zł wobec -8,9 mln zł rok wcześniej. Oznacza to ograniczenie kosztów finansowych o 0,9 mln zł. Rok 2014 Grupa kapitałowa Alma Market SA zamknęła stratą w wysokości 11,6 mln zł. Strata przypadająca akcjonariuszom Alma Market SA wyniosła 13,5 mln zł.