e-commerce sprzedaż internetowa

Czołowy w kraju dystrybutor artykułów elektrotechnicznych TIM SA zmienił model działania z handlu tradycyjnego na e-commerce. Efektem jest skokowy wzrost sprzedaży.

W 2014 roku firma TIM SA przeszła gruntowne zmiany, zarówno w zakresie sprzedaży, jak i logistyki. W ciągu kilku miesięcy ogólnopolską sieć hurtowni elektrotechnicznych przekształcono w biura handlowe, likwidując wszystkie lokalne magazyny.

Online głównym kanałem sprzedaży

„Jako pierwsi w branży dystrybucji elektrotechnicznej wybraliśmy e-commerce jako podstawowy kanał dystrybucji” – zauważa Artur Piekarczyk, członek zarządu i dyrektor ds. handlu TIM SA. „Słuszność tej decyzji potwierdzają rekordowe obroty i aż 25-procentowy wzrost liczby klientów.”

Udział sprzedaży poprzez kanał e-commerce w ogóle przychodów spółki w grudniu 2013 roku wynosił 30%, a pod koniec roku 2014 – już niemal 60%. W grudniu 2014 r. aż 80% zamówień zostało złożonych za pośrednictwem sklepu TIM.pl.

tim- klep internetowy
Sklep internetowy TIM.pl

Likwidacja lokalnych magazynów oznaczała, że wysyłkę wszystkich zamówień bezpośrednio do klientów przejęło Centrum Logistyczne TIM SA w podwrocławskich Siechnicach, które musiało także przyjąć na stan towar składowany dotąd w poszczególnych oddziałach. W ciągu roku liczba indeksów magazynowych wzrosła z 17,8 do ponad 45 tysięcy. Zmiana modelu biznesowego TIM SA wiązała się z całkowitą zmianą modelu logistycznego.

Zmiana modelu logistycznego

„Dostarczanie pojedynczych zamówień do klientów zamiast dominujących wcześniej zbiorczych wysyłek do magazynów oddziałowych oznaczało ogromny wzrost liczby przesyłek opuszczających nasze centrum logistyczne.” – komentuje Maciej Posadzy, członek zarządu i dyrektor ds. logistyki TIM SA. „W skali roku wyniósł on niemal 350% (z 142,3 do 496,9 tysięcy), a w I półroczu 2014 r. częstokroć przekraczał 400% (w styczniu 2014 r. – 524%).” – dodaje.

Dynamiczny wzrost liczby linii zamówień (o 203% – z 1,02 do 2,07 mln) przełożył się na konieczność zwiększenia zatrudnienia. To wszystko spowodowało znaczący wzrost kosztów funkcjonowania całego Centrum Logistycznego TIM SA i miało wpływ na odnotowaną na koniec roku stratę.

Zwiększyć efektywność sprzedaży

„Nowi klienci i nowe produkty to dla nas baza do wzrostów w kolejnych latach. Jednak aby je osiągnąć, musimy zoptymalizować serwisy i sposób obsługi w obydwu kanałach – e-commerce i tradycyjnym.” – zapowiada Krzysztof Folta.

W 2016 r. TIM SA planuje rozpocząć rozbudowę centrum logistycznego w Siechnicach na Dolnym Śląsku. Jej celem będzie nie tylko zwiększenie powierzchni magazynowej, niezbędnej w związku ze stałym poszerzaniem oferty asortymentowej, ale i zmiana w zakresie automatyki, co zwiększy efektywność obiektu.

Dzięki zmianie, firma osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 528,1 mln złotych. Obroty TIM SA osiągnęły ponad 496 mln zł. To odpowiednio 38% i 40,7% więcej niż w 2013 roku. Jednak w związku z restrukturyzacją zanotowano stratę netto – 21 mln zł w skali Grupy Kapitałowej TIM i 19,8 mln zł w TIM SA.