Projektu rewitalizacji dawnej fabryki Norblina
Projektu rewitalizacji dawnej fabryki Norblina

Grupa Capital Park, dynamicznie rozwijający się inwestor na krajowym rynku nieruchomości, jeszcze w 2015 roku zamierza ruszyć z budową wielofunkcyjnego kompleksu handlowo-usługowo-biurowego ArtNorblin w Warszawie.

Właściciel terenu dawnej fabryki Norblina, otrzymał ostateczne pozwolenie na budowę projektu wielofunkcyjnego przy ul. Żelaznej 51/53 w Warszawie. Koncepcja architektoniczna projektu rewitalizacji dawnej fabryki Norblina zakłada stworzenie 64 tys. mkw. GLA wysokiej jakości wielofunkcyjnej przestrzeni z dominującą funkcją biurową (40 tys. mkw.) oraz częścią usługowo-handlowo-kulturalną (24 tys. mkw.). Kompleks budynków, sięgających maksymalnie ósmego piętra, będzie certyfikowany w systemie BREEAM.

Fabryka Norblina i Royal Wilanów

– Nasz flagowy projekt, rewitalizacja terenów dawnej Fabryki Norblina uzyskał pozwolenie na budowę. Warto wspomnieć, że projekt ten cieszy się dużym zainteresowaniem potencjalnych najemców. Obecnie trwa proces komercjalizacji części handlowo-usługowej w myśl stworzonej przez nas koncepcji: „Make Stories not Stores” – podkreśla zarząd Capital Park.

Poza ArtNorblin, spółka jest także w trakcie realizacji kompleksu wielofunkcyjnego Royal Wilanów. Jak informuje zarząd, realizacja projektu przebiega według planu oraz w ramach ustalonego budżetu. Na pół roku przed otwarciem obiekt jest skomercjalizowany w 50 proc.

Na realizację nowych inwestycji spółka planuje (z emisji certyfikatów funduszu obejmującego nieruchomości handlowo-biurowe) pozyskać ok. 70 mln zł.

– Sukcesem zakończył się kolejny rok naszego zarządzania Real Estate Income Assets FIZ AN. W 2014 roku wypłaciliśmy uczestnikom funduszu dywidendę na poziomie 7 proc. w skali roku od zainwestowanych kapitałów. W 2015 roku chcemy kontynuować tworzenie produktów inwestycyjnych o charakterze dywidendowym, opartych na nieruchomościach handlowo-usługowych i biurowych, generujących stabilne przepływy pieniężne. Strategią Grupy w tym zakresie jest sprzedaż części aktywów oraz czerpanie dochodów z aktywnego zarządzania portfelem nieruchomości – podkreśla zarząd.

Nieruchomości z potencjałem

– Koncentrujemy się na nieruchomościach, w których widzimy potencjał wzrostu wartości poprzez ich przebudowę oraz aktywne zarządzanie. Planujemy, że 2015 rok zakończymy z portfelem nieruchomości w 75 proc. ukończonych oraz w znacznym stopniu skomercjalizowanych, co przełoży się na wzrost przychodów z najmu – podsumowuje zarząd.

Przypomnijmy, Grupa Capital Park jest aktywnym inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor). Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości, np. poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami.

Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. mkw., zlokalizowanych w 39 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street znajduje się w strukturze utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income Assets FIZ AN, którym Grupa aktywnie zarządza.