Thomas Kurzman, prezes GTC SA.
Thomas Kurzman, prezes GTC SA.

Spółka Globe Trade Centre SA (GTC) zarekomendowała swoim akcjonariuszom podniesienie kapitału zakładowego i emisję do 140 milionów nowych akcji. Spółka zamierza zainwestować pozyskany kapitał w generujące przychody aktywa oraz w budowę nowych projektów w dużych miastach w Polsce i regionie CEE.

W ślad za zmianą struktury akcjonariuszy, która dokonała się pod koniec 2013 roku, GTC dokonało rewizji swojej średnioterminowej strategii w celu lepszego wykorzystania nowych możliwości inwestycyjnych, jakie pojawiają się w obecnych warunkach rynkowych. Spółka położy nacisk na tworzenie wartości poprzez przejęcia aktywów oraz aktywne zarządzanie rosnącym portfelem projektów i aktywów w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, wsparte działaniami deweloperskimi, realizowanymi przy wykorzystaniu posiadanego przez spółkę banku ziemi.

Nowo pozyskany kapitał

Zarząd GTC, aby sprawnie realizować strategię spółki, zarekomenduje swoim udziałowcom zatwierdzenie i udział w zapowiedzianej emisji do 140 milionów nowych akcji z prawem poboru. Nowo pozyskany kapitał posłuży stymulacji wzrostu i rentowności spółki.

– Starannie wyselekcjonowaliśmy potencjalne aktywa, które chcielibyśmy nabyć lub wybudować, spełniając przy tym nasze rygorystyczne kryteria inwestycyjne. Będziemy nabywać generujące przychody, oferujące wartość dodaną aktywa oraz budować na naszym banku ziemi projekty deweloperskie, które oferują najwyższy zwrot przy ograniczonym ryzyku. Ograniczymy nowe inwestycje do dużych miast w Polsce oraz do stolic regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, tj. Warszawy, Bukaresztu, Budapesztu i Belgradu. Wierzymy, że rynek nieruchomości komercyjnych w połączeniu z obecną polityką fiskalną Unii Europejskiej, zapewniającą niezwykle niskie stopy oprocentowania, tworzy unikalne okazje do przejęć, co umożliwia stabilny wzrost. Nasz główny akcjonariusz, Lone Star, całkowicie wspiera zrewidowaną strategię GTC. Jej realizacja to główny cel zaproponowanego podniesienia kapitału. Będziemy przekonywać pozostałych akcjonariuszy o zaletach tej strategii, tak aby opowiedzieli się za podniesieniem kapitału – komentuje Thomas Kurzmann, prezes zarządu GTC.

Fundusz Lone Star, główny akcjonariusz GTC, potwierdził swoje całkowite poparcie dla strategii GTC i planu Zarządu dotyczącego podniesienia kapitału zakładowego.

Wzmocnienie pozycji GTC

– Podniesienie kapitału jest ważne, aby jeszcze bardziej wzmocnić bilans GTC i umożliwić realizację strategii ukierunkowanej na wzrost – dodał Alexander Hesse, przewodniczący Rady Nadzorczej GTC.

Zgromadzenie akcjonariuszy, podczas którego odbędzie się głosowanie nad proponowaną emisją akcji z prawem poboru, odbędzie się 23 kwietnia 2015 r.

Grupa GTC działa w sektorze nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Akcje GTC są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w indeksie WIG 30, a także na wielu innych międzynarodowych indeksach.

Od powstania w 1994 roku Grupa jest aktywna na rynkach nieruchomości w Polsce, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji. Wybudowała 60 budynków komercyjnych, oferujących ponad 1 mln mkw. powierzchni najmu, oraz dziewięć projektów mieszkaniowych, oferujących ponad 400 tys. mkw. powierzchni. Dziś GTC jest właścicielem i zarządcą 35 budynków komercyjnych i biurowych, a także centrów handlowych, których łączna powierzchnia wynosi 665 tys. mkw.