Organic Farma Zdrowia
Organic Farma Zdrowia

Rok 2014 był dla Grupy Organic Farma Zdrowia najlepszym rokiem w dotychczasowej działalności. Sprzedaż wzrosła o 25 proc. do rekordowej kwoty 65,2 mln zł, a zysk EBITDA wzrósł o 32 proc. po poziomu 2,1 mln zł – w stosunku do 2013 roku.

– W przeciwieństwie do całej branży spożywczej, która w roku 2014 borykała się z deflacją i spadkami sprzedaży, Grupa Organic Farma Zdrowia odnotowała kolejny rok rekordowych wzrostów. Średnioroczny wzrost zsumowanej i skonsolidowanej pro forma sprzedaży spółek Grupy za ostatnie 5 lat wynosi aż 34,27 proc. dając w 2014 roku sumę przekraczającą kwotę 130 mln zł – komentuje Sławomir Chłoń, prezes zarządu Grupy Organic Farma Zdrowia.

Jednostkowy wynik sprzedaży za cały 2014 rok wyniósł dla spółki Organic Farma Zdrowia 47 mln zł co stanowi 15 proc. wzrostu sprzedaży rdr., przy podobnym wyniku EBITDA i większej stracie wynoszącej 897 tys. zł.

– Spadek rentowności spółki w 2014 roku wynika z czterech czynników. Jednym z nich są jednorazowe odpisy niezamortyzowanej części inwestycyjnej zamykanych, nierentownych Delikatesów – odpisy te wyniosły 307 tys. zł. Drugim czynnikiem są nadal istniejące, bardzo nierentowne sklepy w ilości 5 obiektów, które zarząd planuje zamknąć lub zamienić w trybie najszybszym jaki będzie możliwy. Trzecim czynnikiem były o 200 tys. zł wyższe od planowanych koszty przejęcia i adaptacji sklepów Tradycyjne Jadło (fuzja miała miejsce 1 lipca 2014 roku), a czwartym czynnikiem ograniczającym sprzedaż w III kwartale, a szczególnie we wrześniu, była niespotykanie dobra pogoda w okresie minionego lata. Świadczy o tym spadek FootFall (odwiedzalności centrów handlowych), aż o 5,8 proc. w stosunku do lata 2013 roku – poinformował zarząd spółki.

Strategia spółki na lata 2015-2017

Spółka zakłada, że głównym rynkiem odbiorców dla oferowanych przez nią produktów i usług, w ciągu najbliższych lat będzie rynek krajowy. Strategią spółki na lata 2015-2017 jest dynamiczna rozbudowa sieci obiektów handlowych głównie poprzez otwarcia sklepów partnerskich w ramach franszyzy.

Spółka planuje kolejne otwarcia delikatesów w najlepszych centrach handlowych i na najlepszych ulicach handlowych, w miastach powyżej 300 tys. mieszkańców. W tym przypadku nie ilość nowych sklepów będzie ważna lecz ich lokalizacja, wielkość i jakość powierzchni handlowej. Natomiast spółka zamierza również pozyskiwać lokale umiejscowione na najlepszych osiedlach i ulicach handlowych w największych i średnich miastach celem otwierania sklepów w nowym koncepcie convenience Organic Zielone Oko – sklepy te byłyby otwierane i prowadzone przez partnerów spółki w ramach – będącego w ostatniej fazie przygotowań – systemu franczyzowego. Celem jest 100 sklepów na przełomie 2017/2018.

Jak poinformowano w komunikacie, zarząd spółki widzi również szanse ponownego uzyskania dwucyfrowego wzrostu sprzedaży w 2015 roku, głównie bazując na istniejących już sklepach, które nadal posiadają potencjał przyciągnięcia nowych klientów oraz zwiększenia wartości koszyka zakupowego.

– W 11-stu nowo pozyskanych sklepach potencjał ten dopiero obecnie będzie wykorzystany do dynamicznej poprawy wyników spółki. Dodatni wynik EBITDA, uzyskany w 2013 i 2014 roku, będzie dynamicznie rósł w bieżącym roku – szacuje zarząd.

40 delikatesów w sieci

Organic Farma Zdrowia to pierwsza i największa w Polsce sieć samoobsługowych Delikatesów z produktami ekologicznymi i tradycyjnymi. Sieć składa się z 40 delikatesów stacjonarnych i on-line.
Na koniec 2014 roku sieć Organic Farma Zdrowia składała się z 38 jednostek handlowych, na które składało się 25 Delikatesów pod marką Organic Farma Zdrowia, 10 delikatesów pod marką Tradycyjne Jadło, 1 Delikatesów pod marką Organic Zielone Oko oraz dwóch sklepów internetowych www.ekosfera24.pl – lidera w sprzedaży produktów ekologicznych przez Internet oraz nowoczesnego www.organic24.pl posiadającego pełną ofertę delikatesów stacjonarnych. Z dniem 1 stycznia 2015 spółka przejęła od dotychczasowego właściciela bardzo dobrze prosperujące delikatesy wegetariańsko-ekologiczne znajdujące się w Gliwicach oraz sklep internetowy. Po tej transakcji liczba jednostek handlowych spółki zwiększyła się do 40.