Vistula
Vistula

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2015 roku przez Grupę Kapitałową Vistula SA wyniosły około 33,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2014 roku o około 23,7%.

Wyniki spółki

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2015 roku wyniosła około 103 mln zł i była wyższa o około 16,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) – wyniosły około 18,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2014 roku o około 23,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 54,5 mln zł i była wyższa o około 18,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Natomiast przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) – wyniosły około 12,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2014 roku o około 29,3 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 39,0 mln zł i była wyższa o około 14,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Rozwój sieci

Vistula Group SA w roku 2015 zamierzamy uruchomić od 14 do 16 nowych salonów własnych i stoisk firmowych o łącznej powierzchni ponad 1,2 tys. mkw. Spółka na koniec 2015 roku planuje przekroczyć poziom 315 salonów wszystkich marek odzieżowych oraz segmentu jubilerskiego (Vistula, Wólczanka, W.Kruk i Deni Cler) Łączne nakłady finansowe w roku 2015 przeznaczone na rozwój sieci detalicznej oraz inwestycje odtworzeniowe w najważniejszych przychodowo i wizerunkowo lokalizacjach wyniosą około 10 mln zł.

Na koniec 2014 roku spółka  posiadała 295 salonów o łącznej powierzchni sprzedażowej wynoszącej ponad 26 tys. mkw. W 2014 roku otwarto w ramach grupy kapitałowej 28 nowych salonów i stoisk firmowych o łącznej powierzchni ponad 1,6 tys. mkw.

Z końcem marca 2015 roku Radosław Jakociuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Vistula Group SA. Powodem złożenia rezygnacji było dokonanie przez spółkę wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującej dotychczas w ramach grupy jako jednostka organizacyjna W.Kruk do spółki zależnej W.Kruk SA, w której Radosław Jakociuk pełni obecnie funkcję prezesa zarządu.