Sklep TextilMarket
Sklep TextilMarket

Spółka Redan poinformowała o sprzedaży 10,76% akcji zależnej spółki TXM SA, zarządzającej odzieżową siecią dyskontową TXM textilmarket. Papiery za 15 mln zł kupiły trzy podmioty wskazane przez fundusz 21 Concordia, który tym samym zrealizował posiadaną opcję zakupu.

W efekcie fundusz wchodzący w skład Grupy 21 Partners posiada łącznie blisko 36% walorów andrychowskiej firmy.

– Środki pozyskane ze sprzedaży akcji zależnej spółki zamierzamy przeznaczyć głównie na wzmocnienie części fashion. W rezultacie między innymi tego dofinansowania będziemy znów zarabiać na sprzedaży artykułów pod markami Top Secret, Troll i Drywash, co powinno przełożyć się na dalszy wzrost wyceny całej Grupy Redan – podkreśla Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan SA.

– Uwzględniając duży potencjał rozwoju i bardzo dobrą kondycję finansową spółki TXM SA spodziewaliśmy się, że fundusz zrealizuje posiadaną opcję zakupu kolejnej transzy akcji. Była to jednocześnie nasza ostatnia transakcja sprzedaży papierów zależnej spółki. Strategicznie Redan zachowa kontrolę nad TXM. Nie zamierzamy pozbywać się jej walorów w trakcie przygotowywanej na koniec bieżącego roku pierwotnej oferty publicznej akcji TXM – dodał Bogusz Kruszyński.

Redan pierwszą transakcję sprzedaży akcji TXM SA zrealizował w listopadzie 2014 r. Wówczas fundusz 21 Concordia nabył 25,12% akcji firmy zarządzającej siecią TXM textilmarket za 35 mln zł. Oznacza to, że łącznie dotychczas fundusz zainwestował w akcje TXM SA kwotę 50 mln zł.

TXM osiąga bardzo dobre wyniki finansowe. W 2014 r. przychody tej spółki zwiększyły się r./r.
o 15,4% do 275,9 mln zł. Znacznie szybciej, bo aż o 19,5% do 116,1 mln zł wzrosła marża handlowa. Także w tym roku firma kontynuuje dynamiczny wzrost sprzedaży. Przez pierwsze dwa miesiące br. obroty sieci dyskontowej wyniosły 36,7 mln zł, czyli o 16% więcej w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Pozytywny trend jest efektem skutecznych akcji marketingowych, dbałości o wysoką atrakcyjność oferty oraz systematyczny rozwój sieci sprzedaży. W 2015 r. planowane jest otwarcie ok. 50 placówek po połowie w Polsce i za granicą (Czechy, Słowacja, Rumunia). W I kwartale br. uruchomionych zostało już 9 nowych sklepów TXM textilmarket, a na koniec marca było ich łącznie 317.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM textilmarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. W Polsce Grupa Kapitałowa zatrudnia dwa tysiące osób. Sprzedaż prowadzona jest w sieci ponad 600 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy TXM textilmarket. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.