Salon Wojas
Salon Wojas

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową Wojas SA w marcu 2015 roku wyniosła 15,19 mln zł i były niższe o 15,3% od osiągniętych w marcu 2014 roku.

W okresie styczeń – marzec 2015 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 41,67 mln zł i była niższa o 6,3% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w marcu 2015 roku wyniosły 14,15 mln zł i były niższe o 5,9% od przychodów osiągniętych w marcu 2014 roku. Narastająco, w okresie styczeń – marzec 2015 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 35,41 mln zł i były niższe o 4,5% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Na koniec 3024 roku spółka posiadała poprzez jednostki zależne 166 sklepów, z tego 155 w kraju, 9 na Słowacji i 2 w Czechach. W 2015 planuje otworzyć 17 własnych sklepów przy 3 zamknięciach.

Planowane lokalizacje dla nowych sklepów firmowych Wojas to: nowe centra handlowe, centra handlowe już istniejące, w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tysięcy.

Do końca 2016 r. spółka zakłada, iż w Polsce będzie miała 175 – 180 własnych sklepów, natomiast na Słowacji i w Czechach będzie miał po 10 własnych sklepów. Dodatkowo firma chce wejść poprzez jednostki zależne na rynek węgierski i rumuński.

Z uwagi na trudną sytuację za wschodnią granicą spółka wstrzymuje się nad dalszym rozwojem sprzedaży w oparciu o system franczyzy na wschodzie. Obecnie działają sklepy franczyzowe w następujących krajach: Białoruś – 2 sklepy, Ukraina – 2 sklepy, Rosja – 1 sklep. W krajach za południową granicą tj. Słowacja i Czechy, planowany jest dalszy rozwój sieci własnej w szczególności w Czechach.

Pozostałymi elementami strategii na lata 2014 – 2016 jest: wzrost sprzedaży w istniejących salonach, zwiększenie efektywności operacyjnej, wzmocnienie świadomości marki Wojas, nowe linie produktowe, rozwój e – sklepu.