CH Posnania
CH Posnania

Pomimo rozwoju wielu innych kanałów sprzedaży, przyszłość centrów handlowych rysuje się nadal optymistycznie i ciekawie. Konsumenci wciąż odwiedzają obiekty handlowe, ale już nie tylko po to, by zrobić zakupy, ale także by doświadczać nowych wrażeń i emocji.

Funkcje centrów handlowych ulegają zmianie – z budynku pełnego sklepów stają się miejscem, do którego ludzie przychodzą by spędzić swój wolny czas.

Smart center

Aby nadążyć za zmianami społecznymi dokonującymi się na naszych oczach, centra handlowe muszą stać się „smart”. Co to oznacza w praktyce? Chodzi przede wszystkim o umiejętne połączenie wykorzystania nowoczesnych technologii z potencjałem najemców i właścicieli, z uwzględnieniem zastanego krajobrazu w celu spełnienia oczekiwań współczesnych klientów.

„Smart center” odpowiada wyzwaniom cywilizacji XXI wieku i podąża za trendami społecznymi, nie tylko w obszarze handlowym, ale także w aspekcie codziennego funkcjonowania. Obiekty handlowe „smart” charakteryzują się innowacyjną architekturą, są funkcjonalne, przyjazne i atrakcyjne dla klientów, biznesu oraz inwestorów, szanują lokalną historię i zabudowę oraz środowisko naturalne. Żywym przykładem „smart center” już niebawem będzie Posnania – obiekt wybudowany i zarządzany ekologicznie i przy użyciu energooszczędnych materiałów. Unikalna architektura, naturalne oświetlenie, aplikacje mobilne i technologie nowej generacji dostępne na powierzchni 100 tys. mkw. ułatwią zakupy, ale także wypoczynek.

Ekotechnologie

Ekologiczne technologie to serce „smart center”. Pozwalają minimalizować zużycie energii, racjonalnie wykorzystywać i oszczędzać wodę oraz gospodarować odpadami, zmniejszać emisję substancji niszczących warstwę ozonową, utrzymywać porządek, dbać o tereny zielone. Co istotne, ekotechnologie przynoszą nie tylko wymierne korzyści wizerunkowe. Już po okresie ok. 2-4 lat zwracają się nakłady finansowe poczynione na ich wdrożenie.

BMS i LED

O jakie ekotechnologie chodzi? Jedną z nich jest BMS – inteligentny system zarządzania budynkiem, który kontroluje temperaturę powietrza wewnątrz, a także zużycie wody i energii. Jego efektywność wspomagają np. technologia LED i wykorzystanie „szarej wody”. Ta pierwsza jest nie tylko energooszczędna, szczególnie gdy wykorzystuje elastyczny system sterowania dostosowujący się do natężenia światła słonecznego, ale także dostarcza jasne, ciepłe i równomierne światło do wnętrza centrum zapewniając komfort klientom i pracownikom. Co więcej, dzięki swojej „długowieczności” nie wymaga prac serwisowych nawet przez okres 5 lat. Efektem wdrożenia energooszczędnego oświetlenia LED są konkretne korzyści finansowe, które w zarządzanych przez Apsys centrach handlowych przełożyły się na zmniejszenie zużycia energii średnio o 30 proc. i setki tysięcy złotych oszczędności.

Szara woda

Racjonalne wykorzystanie i oszczędzanie wody poprzez ograniczenie jej zużycia można rozpocząć od instalacji armatury sterowanej fotokomórką oraz dwuprzyciskowych spłuczek w toaletach. Jednak najnowszym rozwiązaniem w tym zakresie jest recykling. Wdrażane w zarządzanych przez Apsys centrach handlowych inteligentne systemy do odzyskiwania tzw. „wody szarej” pozwalają ponownie używać lekko zabrudzonej wody z umywalek i prysznicy. Po procesie nieznacznej obróbki chemiczno-biologicznej następuje zawrócenie wody do budynku i ponowne jej zagospodarowanie np. do spłukiwania toalet. Recykling wody pozwala zmniejszyć zarówno opłaty za jej wykorzystanie (nawet o 50 proc), jak też ilość wody brudnej, odprowadzanej przez centrum handlowe do ścieków. W ten sposób Apsys redukuje nie tylko koszty wody dostarczanej do centrów, ale również koszty odprowadzenia ścieków sanitarnych, które są często wyższe niż m3 czystej wody.

Eko-transport

Centra handlowe „smart” to obiekty ekologiczne także pod względem transportowym. Zapewniają integrację transportu miejskiego z indywidulanym – samochodowym i rowerowym, udostępniają bezpłatne stacje ładowania dla samochodów elektrycznych, a także gwarantują wygodę i bezpieczeństwo zmotoryzowanym klientom. Oprócz nowoczesnych parkingów z systemami inteligentnego kierowania ruchem, Apsys tworzy także ścieżki oraz wyjątkowe strefy dla rowerzystów, z punktami do samodzielnej naprawy i serwisu oraz designerskimi stojakami.

Kto na tym zyskuje?

Rolą zarządcy „smart center” jest aktywne poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań zapewniających najwyższy komfort klientom i racjonalizujących wydatki najemców oraz właścicieli. Dlatego też Apsys audytuje i certyfikuje wszystkie działania potwierdzając ich zasadność i efektywność.

Do tej pory firma pozyskała certyfikaty BREEM IN-Use dla 16 centrów handlowych w Polsce. Jednak to nie one, lecz zadowoleni klienci, najemcy i właściciele są najważniejszym efektem zmian. Klienci otrzymują zdrową i ekologiczną przestrzeń, w której mogą spędzać czas i dokonywać zakupów wygodnie, przyjaźnie oraz bezpiecznie. Najemcy oprócz rzeszy zadowolonych klientów zyskują także oszczędności na niższych kosztach utrzymania. Właściciele obiektów z kolei mają w swoim portfolio pionierskie „smart center” o wysokiej rozpoznawalności na rynku, które jest łakomym kąskiem dla potencjalnych inwestorów.

Apsys jest globalnym operatorem w branży centrów handlowych obecnym w Polsce od 1996 roku. Firma, działając jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca nieruchomości, świadczy kompleksowe usługi zarówno dla centrów należących do spółki, jak również tych pozostających jedynie pod jej zarządzaniem. specyfiki miejsca i jego historii. Tworzy obiekty unikalne, kulturowo i społecznie inspirujące.

W Polsce Apsys zarządza 20 centrami handlowymi zlokalizowanymi w 13 największych miastach; ich całkowita powierzchnia najmu wynosi ponad 700 tys. mkw. Obecnie spółka prowadzi prace budowlane swojego nowego flagowego projektu handlowego powstającego w Poznaniu.

Autorem artykułu jest Piotr Karbowy, Dyrektor Techniczny Apsys Polska