Kolekcja Adam Feliks Próchnik
Kolekcja Adam Feliks Próchnik

Spółka Próchnik SA w marcu 2015 roku osiągnęła łączne przychody ze sprzedaż detalicznej w sklepach marki Próchnik i Rage Age w kwocie 3,52 mln zł, co oznacza wzrost o 21% w porównaniu do tego samego okresu roku 2014. Spółka wówczas wypracowała sprzedaż na poziomie 2,9 mln zł.

Sprzedaż w sklepach

Salony marki Adam Feliks Próchnik wypracował w marcu przychody ze sprzedaży na poziomie 2,6 mln zł. Tym samym odnotowano wzrost o 51% rok do roku. Natomiast sprzedaż w salonach Rage Age w tym okresie spadła o 22% i wyniosła 926 tys. zł. Rok wcześniej w marcu osiągnięto przychody ze sprzedaży w kwocie 1,18 mln zł.

Sprzedaż internetowa obydwu marek uplasowała się na poziomie około 90 tys. złotych. W tym samym okresie roku ubiegłego firma nie posiadała jeszcze sklepów online swoich brandów.

Rozwój sieci

Przypomnijmy, w 2015 roku Próchnik SA planuje otwarcie od 5 do 6 sklepów zarówno sieci Rage Age, jak i Adam Feliks Próchnik, a także zamknięcie nierentownych punktów sprzedaży. Dokładna liczba otwarć zależeć będzie od oceny atrakcyjności dostępnych punktów w galeriach handlowych oraz oferowanych przez nie warunków umów. Planowane jest również otwarcie większej liczby salonów damskich w ramach sieci Rage Age. Ponadto spółka zamierza koncentrować się na podnoszeniu efektywności już istniejących sklepów.

W roku 2014 spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 3,5 mln zł, które związane były z rozbudową własnej sieci sprzedaży – zostało otwartych siedem nowych salonów, jak również z wdrożeniem nowego systemu informatycznego.

Obecnie w Polsce działa około 40 salonów sieci Próchnik oraz 12 sklepów marki Rage Age, przy uwzględnieniu salonów outletowych.