Top Secret
Top Secret

O 40% wzrosły w marcu br. obroty segmentu modowego Top Secret na rynku krajowym w ujęciu rok do roku. Jednocześnie sieć dyskontowa TXM textilmarket kontynuowała dodatni trend sprzedażowy. W skali całej Grupy Redan przychody w minionym miesiącu zwiększyły się rok do roku o 21% do 44 mln zł.

Segment modowy

– Marcowe dane sprzedażowe pokazują już wyraźną poprawę efektywności segmentu fashion na rynku polskim. Sprzedaż w naszym kraju zwiększyła się w ujęciu rok do roku aż o 40%, podczas gdy powierzchnia handlowa wzrosła tylko o 18%. Osiągnięte wyniki są efektem dobrego przyjęcia wiosennej kolekcji Top Secret przez klientów – powiedział Bogusz Kruszyński, Wiceprezes Zarządu Redan SA.

Wartość sprzedaży towarów części modowej Top Secret na rynku polskim w marcu wyniosła 17 mln zł i była wyższa o 40% od osiągniętej w tym samym okresie poprzedniego roku. Z kolei przychody zrealizowane na rynkach zagranicznych wyniosły równowartość w złotych kwoty 3 mln zł i zmniejszyły się o 14% rok do roku. Łączna wartość sprzedaży towarów na rynku modowym Grupy Redan w marcu 2015 r. wyniosła 20 mln zł i była wyższa o 29% od osiągniętej w marcu 2014 r.

W ujęciu narastającym od stycznia do marca wartość sprzedaży towarów części modowej na rynku polskim wyniosła 46 mln zł i była wyższa o 24% od osiągniętej w 2014 r., zaś przychody zrealizowane na rynkach zagranicznych wyniosły w złotych równowartość kwoty 6 mln zł i zmniejszyły się o 50% rok do roku. Łącznie wartość sprzedaży towarów na rynku modowym Grupy Redan od stycznia do marca 2015 r. wyniosła 52 mln zł i była wyższa o 5% od osiągniętej w tym samym okresie rok wcześniej.

Punkty handlowe działające w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i Drywash w Polsce na koniec marca 2015 r. miały łączną powierzchnię 33,9 tys. mkw., czyli o 18% więcej niż w marcu 2014 r., a na rynkach zagranicznych 7,5 tys. mkw. (spadek o 19% w ujęciu rok do roku). Łącznie powierzchnia punktów handlowych części modowej wyniosła 41,4 tys. mkw. To o 9% więcej niż w marcu 2014 roku.

Segment dyskontowy

– Pozytywnym elementem było również utrzymanie w marcu wysokiej dynamiki sprzedażowej w sieci dyskontowej TXM textilmarket. Kontynuacji trendu spodziewamy się także w kolejnych okresach – dodał Bogusz Kruszyński.

Sieć dyskontowa TXM w minionym miesiącu zapewniła 24 mln zł obrotów, czyli o 15% więcej niż przed rokiem. W całym I kwartale br. sprzedaż wyniosła 61 mln zł, co oznacza poprawę rok do roku o 16%. Sieć sprzedaży sektora dyskontowego na koniec minionego miesiąca liczyła 317 sklepów własnych o łącznej powierzchni 67,8 tys. mkw. i była o 8% większa niż w marcu 2014 r.

Cała Grupa Redan w marcu 2015 r. osiągnęła łącznie 44 mln zł przychodów, czyli o 21% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Narastająco w całym I kwartale br. obroty wyniosły 113 mln zł i były wyższe o 11% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Powierzchnia całej sieci handlowej grupy na koniec marca wyniosła 109,2 tys. mkw., co oznacza wzrost o 9% w odniesieniu do marca 2014 r.

Redan SA jest właścicielem marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM textilmarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. W Polsce Grupa Kapitałowa zatrudnia dwa tysiące osób. Sprzedaż prowadzona jest w sieci blisko 700 sklepów detalicznych.