Dayli
Dayli

Grupa Kerdos dokapitalizowała kwotą 35,7 mln zł spółki zależne: Dayli Polska i Poopeys Deutschland. Środki zostaną przeznaczone na realizację ekspansji w Polsce i w Europie Zachodniej.

Dokapitalizowanie spółek

Kapitał zakładowy niemieckiej spółki zależnej Poopeys Deutschland (w trakcie zmiany firmy na DC Service) został podwyższony o 5,5 mln euro (ok. 22,5 mln zł), do 9,2 mln euro, natomiast kapitał zakładowy spółki Dayli Polska – o 13,2 mln zł, do 29,2 mln zł.

Nowe udziały objęła za gotówkę notowana na rynku głównym GPW spółka Kerdos Group, która posiada 100% kapitału wspomnianych spółek zależnych. Środki na podwyższenie kapitałów własnych spółek zależnych pochodziły w dużej mierze z rozliczenia na koniec marca br. transakcji sprzedaży nierentownego zakładu produkcyjnego w Lublińcu, dzięki czemu do kasy spółki wpłynęły 22 mln zł. Transakcja ta zmniejszyła również wartość zobowiązań skonsolidowanych Kerdos Group o ponad 41 mln zł, z czego około 22 mln zł to zobowiązania bankowe.

Strategia rozwoju

– Poprzez dokapitalizowanie naszych spółek w Polsce i w Niemczech o łącznie około 35,7 mln zł przygotowaliśmy je do realizacji zapowiedzianej strategii rozwoju Grupy Kerdos w kraju i za granicą – powiedział Kamil Kliniewski, prezes zarządu Kerdos Group SA.

Grupa Kerdos rozwija polską sieć drogerii Dayli łącznie z handlem hurtowym i przyspiesza przejmowanie luksemburskiej sieci drogerii Meng. Sied Dayli+ zamierza w tym roku zwiększyć liczbę własnych sklepów o około 50, w tym połowa nowych lokalizacji może pochodzić z akwizycji działających już punktów sprzedaży. Obecnie sieć Dayli posiada 168 drogerii.

Kerdos Group kontroluje poprzez swoją spółkę zależną DC Service 25% udziałów w Meng Drogerie+. Trwające negocjacje zmierzają do zakupu kolejnych 25% udziałów w II kwartale br., co pozwoliło na rozpoczęcie konsolidacji wyników finansowych Meng Drogerie w skonsolidowanych sprawozdaniach Kerdos Group od III kwartału br. Cały proces akwizycyjny ma zakończyć się zdecydowanie wcześniej niż pierwotnie zakładano, czyli przed rokiem 2017.

Grupa Kerdos

Grupa kapitałowa skupiona na działalności handlowej – detalicznej i hurtowej – w szczególności w zakresie artykułów higieny osobistej i chemii gospodarczej. Należy do niej sieć drogerii Dayli. W ramach ekspansji na rynki Europy Zachodniej spółka analizuje możliwe przejęcia sieci drogerii m.in. w Niemczech i we Włoszech, a także w Polsce. Sprzedaż zakładu produkcyjnego w marcu 2015 r. sprawiła, iż wyłącznym zakresem działalności Kerdos Group stała się działalność handlowa.

Do listopada 2014 r. spółka działała pod firmą Hygienika SA. W 2004 r. zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie notowane są jej akcje. Obligacje notowane są na rynku Catalyst