Monnari
Monnari

– Na rok 2015 planowane jest zwiększenie powierzchni sprzedaży sieci Monnari o kolejne 3-4 tys. mkw. poprzez otwarcia nowych salonów oraz zwiększenie powierzchni dotychczasowych punktów handlowych. Spółka będzie też szukać okazji do umocnienia swojej pozycji poprzez akwizycje w branży, w której działa, oraz rozwój nowych marek – mówi Mirosław Misztal, prezes zarządu Monnari Trade SA.

Podsumowanie działań w 2014

– Rok 2014 był pierwszym rokiem normalnej działalności Monnari Trade SA po kilkuletnim okresie restrukturyzacji. Mimo jeszcze niełatwego otoczenia, spółka umocniła swoją pozycję rynkową poprzez poprawę wszystkich wskaźników finansowych oraz stabilny rozwój sieci sprzedaży. – Otworzyliśmy 14 nowych salonów, co na koniec 2014 roku dało nam możliwość sprzedaży kolekcji Monnari na powierzchni ponad 21,18 tys. mkw., w 129 salonach łącznie z e-sklepem – podkreśla Mirosław Misztal.

– Dzięki nowej powierzchni, ale także przede wszystkim dzięki wzrostowi obrotów w dotychczasowych salonach, spółka w 2014 r. zwiększyła przychody o 19,5%, a zysk netto wzrósł do 32,2 mln. zł. Na osiągnięte wyniki finansowe miała wpływ przede wszystkim optymalizacja kosztów, w tym przede wszystkim kosztów zakupu towarów, które rosły z mniejszą o połowę dynamiką niż przychody – wzrost o 9,5%. Dzięki temu uległa poprawie marża brutto na sprzedaży o 3,7 p.p. z 56,1% w 2013 roku na 59,8% w 2014 roku – mówi Mirosław Misztal.

– Inwestorzy docenili działania spółki w tym stabilny rozwój sieci sprzedaży, konserwatywne zarządzanie, oraz dyscyplinę kosztową, ponieważ działania te przyniosły pozytywne rezultaty na wszystkich poziomach funkcjonowania firmy. Stopa zwrotu z inwestycji w 2014 r. w akcje Monnari Trade SA przekroczyła 52,63%, a od początku bieżącego roku wzrost ten wyniósł ponad 37% – dodał Mirosław Misztal.

Nowy koncept

Obecnie w planach spółki jest powiększanie powierzchni salonów.

– Nowy koncept sprzedaży Monnari zakłada większą powierzchnię handlową poszczególnych lokali, stąd nowe salony będą miały metraż powyżej 200 mkw. Pozyskiwanie dobrych lokalizacji oraz utrzymanie dotychczasowych salonów na rentownym poziomie jest istotnym czynnikiem wpływającym na perspektywy rozwoju spółki – wyjaśnia prezes zarządu Monnari Trade SA.

Monnari to polska sieć modowa działająca w segmencie eleganckiej odzieży dla kobiet. Oferuje dwie, pełne sezonowe kolekcje (wiosna-lato, jesień-zima). Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie sieć Monnari liczy  129 salonów firmowych zlokalizowanych w całej Polsce. W zeszłym roku spółka otworzyła sklepy m.in.: w Factory Kraków, CH Plaza w Toruniu, CH Plaza w Suwałkach, Gemini Park Bielsko-Biała, Galerii Amber w Kaliszu, Poznań City Center, Galerii Tarnovia w Tarnowie, Atrium Felicity w Lublinie, Galerii Jurajskiej w Częstochowie oraz w Galerii Vivo! w Pile.