Produkty Gino Rossi
Produkty Gino Rossi

Grupa Gino Rossi uzyskała w marcu 2015 roku łączne przychody ze sprzedaży produktów (marki Gino Rossi i Simple) w wysokości 23,6 mln zł, co oznacz wzrost o 15% w porównaniu do tego samego okresu roku 2014. Sprzedaż w okresie od stycznia do końca marca br. wzrosła o 11% i wyniosła 61,6 mln zł.

Wyniki finansowe

Łączne przychody ze sprzedaży (detaliczna i hurtowa) marki Gino Rossi w marcu wyniosły 14,1 mln zł wobec 13,8 mln zł rok do roku. Tym samym zanotowano 2% wzrost przychodów. Natomiast sprzedaż detaliczna realizowana w salonach w tym okresie wzrosła o 7% do poziomu 10 mln zł. Narastająco od stycznia do końca marca br. Gino Rossi zanotowała 3% wzrost sprzedaży (detaliczna i hurtowa), który wyniósł 38,5 mln zł.

Sprzedaż spółki Simple w lutym tego roku, realizowana wyłącznie w salonach własnych i w salonach franczyzowych, wyniosła 9,5 mln zł i była o 40% wyższa w porównaniu rok do roku. Narastająco od stycznia do końca marca br. sprzedaż Simple był na poziomie 23,1 mln zł, Tym samym marka odnotowała 27% wzrost w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Wyniki Simple nie uwzględniają przychodów ze sprzedaży materiałów.

Grupa Gino Rossi

Gino Rossi zarządza portfelem uznanych na polskim rynku modowym marek: Gino Rossi oraz Simple Creative Products. W ofercie Grupy Gino Rossi znajduje się obuwie damskie i męskie, torebki i akcesoria skórzane oraz odzież damska. Sieć Gino Rossi na koniec 2014roku liczyła 92 salony własne i franczyzowe w Polsce i za granicą (Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja). Marka od 2 lat prowadzi sprzedaż online. Natomiast Simple Creative Products Simple CP obejmowała 57 salonów własnych w Polsce. W marcu 2015 roku otwarto pierwszy salon sprzedaży Simple CP w Wilnie na Litwie.