PKP

PKP SA i Poczta Polska SA podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy zagospodarowaniu nieruchomości w ramach projektów deweloperskich.

Spółki należą do największych właścicieli nieruchomości w Polsce. Współpraca ma na celu realizację projektów deweloperskich obejmujących tereny PKP i Poczty Polskiej. Spółki, jak poinformowano, dążą do zwiększenia potencjału nieruchomości oraz ich bardziej efektywnego zagospodarowania.

Warszawa i Gdynia

Podpisany list intencyjny dotyczy terenów przy dworcu Warszawa Główna, Warszawa – ul. Chmielna oraz Gdynia Międzytorze. Planowany termin rozpoczęcia prac przy trzech inwestycjach to 2017-18 rok. Dodatkowo strony przeanalizują posiadane nieruchomości, pod kątem realizacji podobnych projektów w przyszłości. Podczas wyboru będą brane pod uwagę przede wszystkim potrzeby społeczności lokalnej i potencjał biznesowy lokalizacji.

– Tereny objęte wspólnym planem zagospodarowania należą do obydwu spółek, dlatego współpraca w tym zakresie pozwoli na realizację jeszcze większych i ciekawszych inwestycji. Nawiązując współpracę z Pocztą Polską wykorzystujemy nasze dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu projektów deweloperskich z różnymi inwestorami. Obecnie realizowanych i planowanych jest 16 takich projektów. Ich łączna wartość to około 4,66 mld euro – mówi Jarosław Bator, członek zarządu PKP SA.

Działalność deweloperska

– Poczta Polska jest otwarta na różne rozwiązania optymalnego zagospodarowania swoich nieruchomości. Współpraca w tym zakresie z PKP, która w wielu miejscach jest naszym sąsiadem oraz posiadane doświadczenie w realizacji projektów deweloperskich jest dla nas interesująca – podkreśla Mariusz Zarzycki, członek zarządu Poczty Polskiej SA.

Poczta Polska ma na terenie całego kraju wiele nieruchomości niewykorzystanych do działalności biznesowej, które są przeznaczone do sprzedaży lub wynajmu.