Marcin Bielski, prezes zarządu Etos SA.
Marcin Bielski, prezes zarządu Etos SA.

Spółka Etos SA planuje w tym roku zwiększyć powierzchnię sklepów Diverse o około 14 tys. mkw. Nowe punkty będę powstawać w Polsce, a także w Czechach i na Słowacji.

Ekspansja sieci

Spółka Etos zarządza siecią sprzedaży salonów z odzieżą sprzedawaną pod markami Diverse i Diverse Extreme Team.

– Jednym z filarów naszej strategii rozwoju jest dynamiczne zwiększenie w kolejnych latach sieci sprzedaży Diverse. W latach 2012-2014 powierzchnia naszych sklepów zwiększyła się o 54%, co daje średnioroczny wzrost w tym okresie o 18%. Mamy bardzo ambitne plany dalszego rozwoju, które zakładają wzrost powierzchni handlowej sklepów Diverse do końca 2019 roku z 34 tys. do 80 tys. mkw. W 2015 roku planujemy zwiększyć powierzchnię sklepów Diverse o ok. 14 tys. mkw. Tylko w pierwszym kwartale tego roku otworzyliśmy 3,4 tys. mkw. nowej powierzchni, czyli o 35% więcej w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku – mówi Marcin Bielski, prezes zarządu Etos SA.

Nowe rynki

Spółka Etos zamierza rozwijać sieć sklepów z marką Diverse za granicą. W 2014 r. eksport, głównie na wschód, stanowił około 1,5% przychodów ogółem. Nowym kierunkiem ekspansji mają być kraje sąsiadujące z Polską na południu.

– Zainteresowani jesteśmy krajami leżącymi na południe od Polski, przede wszystkim Czechy i Słowacja, gdzie sklepy Diverse już kiedyś działały i marka jest dobrze rozpoznawalna. Nie później niż w trzecim kwartale tego roku zamierzamy otworzyć pierwsze sklepy franczyzowe Diverse w Czechach i na Słowacji o powierzchni handlowej około 2 tys. mkw. (około 6-10 salonów). Docelowo na tych dwóch rynkach przekroczymy powierzchnię 4 tys. mkw. – podkreśla Marcin Bielski.

Większa powierzchnia

Etos planuje do 2019 roku zwiększyć powierzchnie handlową 2,5 razy w porównaniu do wielkości na koniec 2014 roku. Wzrost powierzchni będzie odbywał się także poprzez powiększenie istniejących sklepów.

– Na dzień 31 grudnia 2014 r. nasze sklepy miały po ok. 140 mkw. Chcemy systematycznie zwiększać metraż sklepów. W pierwszym etapie do min. 250 mkw., w drugim etapie do około 400 mkw., powiększając jednocześnie kolekcje. W najlepszych centrach handlowych, gdzie nie możemy pozyskać większej lokalizacji, zamierzamy oddzielnie rozwijać sklepy Diverse Woman – z kolekcją tylko dla kobiet. Obecnie około 60% sprzedawanej odzieży Diverse jest z kolekcji męskiej. W konkurencyjnych markach odzieżowych sprzedaż kolekcji damskiej stanowi natomiast większość sprzedaży ogółem, dlatego widzimy duży potencjał do zwiększenia sprzedaży kolekcji damskiej Diverse – wyjaśnia Marcin Bielski.

– Oceniamy, że potencjał polskiego rynku odzieżowego jest bardzo duży, szczególnie w przypadku marek wyrazistych i spójnych, a takim brandem jest właśnie Diverse. Wierzymy, że sukces marki Diverse w kolejnych latach będzie wspierany wzrostem konsumpcji w Polsce i Europie, ale największy wpływ na nasz rozwój będzie miała konsekwentnie realizowana strategia wzrostu sieci sprzedaży Diverse – mówi Marcin Bielski.

Wyniki finansowe

W latach 2012-2014 spółka Etos zanotowała znaczny rozwój działalności pod względem zwiększenia powierzchni handlowej oraz poprawy wyników finansowych.

– Dzięki inicjatywom przeprowadzanym głównie w latach 2012 – 2014, przede wszystkim restrukturyzacji kosztowej, usprawnieniu systemu zarządzania, m.in. poprzez pełne wykorzystanie sytemu SAP i zmianom w kadrze zarządzającej poprawiliśmy wyniki i sytuację finansową spółki oraz dostosowaliśmy spółkę do planowanego rozwoju. Przychody wyniosły w 2014 roku 258 mln zł i były wyższe o 29,7%, w porównaniu do przychodów wypracowanych w 2013 r. W 2014 roku spółka zanotowała zysk netto w wysokości 18,7 mln zł (wzrost o 40% r/r), wobec 13,3 mln zł zysku netto w 2013 roku. Skorygowana EBITDA za 2014 r. wyniosła 28,8 mln zł, a w 2013 r. wyniosła 20 mln zł w porównaniu z 0,3 mln zł w 2012 r. Podsumowując, jesteśmy jedną z najszybciej rosnących spółek w branży odzieżowej w Polsce – dodał Robert Śniegowski, wiceprezes zarządu ds. finansów Etos SA.

Debiut giełdowy

Spółka Etos SA opublikowała prospekt emisyjny sporządzony w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji, zatwierdzony w dniu 21 kwietnia br. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Przedmiotem oferty publicznej jest sprzedaż do 13 513 000 akcji zwykłych serii A1 spółki Etos o wartości nominalnej 2 zł każda. Oferowane akcje reprezentują do 50% kapitału zakładowego oraz do 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Etos. Cena maksymalna oferowanych akcji zostanie podana aneksem do prospektu, który będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez KNF, przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych. Zgodnie z przewidywanym harmonogramem oferty zamieszczonym w prospekcie, ostateczna liczba oferowanych akcji Etos i ostateczna cena będzie podana do wiadomości publicznej w dniu 8 maja.

Akcjonariuszem sprzedającym jest spółka Milano Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która posiada 100% akcji spółki Etos.

Celem oferty publicznej jest sprzedaż części akcji należących do spółki Milano Holdings S.à r.l., która jest spółką portfelową funduszu private equity Abris CEE Mid-Market Fund LP. Oferta obejmuje tylko istniejące akcje Etos.

– Fundusz Abris jest inwestorem w spółce Etos od 2010 roku. Od tego czasu zaszły istotne zmiany w spółce i dzięki wspólnej pracy z obecnym zarządem, spółka jest na etapie dynamicznego rozwoju. W naszej ocenie, Etos ma duży potencjał wzrostu i działa na szybko rozwijającym się w Polsce rynku odzieżowym. ETOS ma także realne plany powiększenia sieci sprzedaży w Polsce i za granicą oraz nowe pomysły na dalszy rozwój marki Diverse. Etos należy do najszybciej rozwijających się spółek w branży odzieżowej i w naszej ocenie jej dalszy rozwoju jest bardzo obiecujący dla inwestorów” – mówi Milorad Andjelic, Investment Director – Abris Capital Partners.

Marka Diverse

Diverse oferuje szeroki asortyment odzieży damskiej i męskiej, którego uzupełnieniem są akcesoria, obuwie oraz torby i plecaki.

Sieć sprzedaży Diverse w Polsce, według stanu na koniec 2014 roku, obejmuje 127 salonów własnych, w tym 11 outletów, oraz 114 salonów franczyzowych, w tym 23 salony partnerskie typu corner, o średniej powierzchni około 140 mkw. każdy. Na koniec 2014 r. powierzchnia handlowa brutto sieci Diverse wyniosła 33,9 tys. mkw.

Kluczowym elementem wizerunku marki Diverse jest zaangażowanie w różnego rodzaju działania promujące aktywny sposób spędzania wolnego czasu, przede wszystkim wydarzenia i imprezy związane ze sportami ekstremalnymi i wyczynowymi.

Proces tworzenia kolekcji Diverse ma kompleksowy, analityczny charakter i obejmuje szereg powtarzalnych i usystematyzowanych etapów podporządkowanych uzyskaniu odpowiedniej marży. Produkcja kolekcji odzieży Diverse odbywa się w większości w Azji Środkowo- Wschodniej, w państwach takich jak Chiny, Indie, Pakistan i Bangladesz, co służy m.in. zapewnieniu odpowiedniej skali i efektywności produkcji, w tym jej kosztów, a także dużej dostępności różnorodnych materiałów wykorzystywanych w produkcji.

Salony Diverse znajdują się w dogodnych lokalizacjach, przede wszystkim w centrach handlowych oraz przy głównych handlowych ulicach miast. Ponadto sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego Diverse, a w sezonie letnim również w sezonowych sklepach w miejscowościach nadmorskich i na Mazurach.