Kolekcja Bytom
Kolekcja Bytom

Przychody ze sprzedaży spółki Bytom SA za pierwszy kwartał 2015 roku były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2014 o 24,5%. Wzrost ten jest wynikiem zwiększenia przychodów z tytułu sprzedaży detalicznej o 35% w ujęciu rok do roku, która jest podstawową gałęzią działalności spółki.

Sieć sprzedaży

Spółka na koniec marca 2015 roku posiadał 83 sklepy pod marką Bytom o powierzchni 8,49 tys. mkw. Natomiast rok wcześniej było to 74 sklepów o powierzchni 7,39 mkw. W okresie pierwszego kwartału 2015 roku otwarto dwie nowe lokalizacje o powierzchni 221 mkw.: w Centrum Handlowym Tarasy Zamkowe w Lublinie oraz w CH Ogrody w Elbląg.

W 2015 roku planowane jest uruchomienie sześciu nowych sklepów marki Bytom, w najlepszych centrach handlowych. Inwestycje te będą finansowe częściowo z leasingu a częściowo ze środków własnych spółki.

Wyniki finansowe

Przychody ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2015 roku były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2014 o ponad 24,5%. Na wzrost składał się przede wszystkim wzrost przychodów z tytułu sprzedaży detalicznej, która to wzrosła z poziomu 17,5 mln zł do 23,6 mln zł (wzrost o 35%). We wszystkich miesiącach pierwszego kwartału 2015 r. odnotowano istotne wzrosty w poziomie sprzedaży detalicznej w stosunku do roku 2014, co jest kolejnym rokiem (od 2012 r.), w którym to spółka kontynuuje trend wzrostowy sprzedaży.

Wzrosty te wynikają zarówno ze wzrostu efektywności sprzedaży jak i ze zwiększenia metrażu posiadanej sieci detalicznej. Ponadto odnotowywane w 2015 roku wysokie wzrosty przychodów świadczą o kolejnej kolekcji sygnowanej marką Bytom, która została pozytywnie przyjęta na rynku oraz zwiększeniu liczby stałych klientów marki. Spółka odnotowuje wzrosty we wszystkich sprzedawanych przez nią produktach, tj. w segmencie stroju formalnego jak i „smart casual”, gdzie zauważalne są najwyższe w stosunku do zeszłego roku przyrosty sprzedaży.

Pod względem przychodów ze sprzedaży detalicznej wyrażonych w zł/mkw. w ciągu trzech miesięcy 2015 roku nastąpił 16% wzrost w stosunku do roku 2014. Wzrost sprzedaży wyrażony w zł/mkw., czyli wskaźnik efektywności sieci, był osiągany w każdym miesiącu raportowanego okresu.

Marża i odwiedzlność sklepów

W pierwszym kwartale 2015 roku wzrosła również średnia marża na sprzedaży detalicznej (z 49,7% do 51,8%), co oznacza wyższą dynamikę wzrostu marży w zł na mkw. w stosunku do 2014 roku, niż w przypadku sprzedaży w zł/mkw. Marża w zł/mkw. wzrosła o 21% w stosunku do pierwszego kwartału 2014 roku. Istotne jest, że marża na sprzedaży została poprawiona w każdym z objętych raportowaniem miesiącu.

W pierwszym kwartale 2015 roku odnotowano 17% wzrost średniej miesięcznej liczby wejść do sklepu. Potwierdza to stałe, zwiększone zainteresowanie marką. Poprawie uległy również pozostałe wskaźniki detaliczne: konwersji, rozumianej jako ilość zrealizowanych paragonów w relacji do ilości wejść do sklepów (wzrost o 1,4 punkty procentowe w ujęciu rok do roku) oraz wskaźnik sprzedanych sztuk na jednym paragonie (z poziomu 1,88 do 2). Obniżeniu o 9% w stosunku do pierwszego kwartału 2014 uległa wartość średniego realizowanego paragonu, w wyniku znaczącego rozszerzenia oferty o nowe produkty o niższej jednostkowej cenie sprzedaży.

Zysk

Pierwszy kwartał 2015 roku Bytom zakończył zyskiem w wysokości 509 tys. zł, co jest dotychczas najlepszym wynikiem spółki osiągniętym za pierwszy kwartał. W latach poprzednich w analogicznym okresach wyniki spółki były zdecydowanie gorsze. Pierwszy kwartał roku 2014 został przez spółkę zakończony stratą na poziomie 0,9 mln zł, a pierwszy kwartał 2013 roku stratą na poziomie blisko 2 mln zł. Tak dobry wynik spółki to wypadkowa poprawy sprzedaży działającej sieci sklepów, dalszy rozwój, istotna poprawa marży oraz efektywność kosztowa.

Firma Bytom rozpoczęła swoją działalność w lipcu 1945 roku. Od 1995 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bytom w oparciu o wieloletnie doświadczenie połączone z nowoczesną technologią, specjalizuje się w tworzeniu i dystrybucji kolekcji formalnej i casualowej mody męskiej. Spółka otwiera sklepy o średniej powierzchni 130 mkw.