Salon Prima Moda/Forbis Group
Salon Prima Moda/Forbis Group

Prima Moda, sieć sklepów z akcesoriami modowymi, planuje poprawę rentowności swoich sklepów i modernizację flagowych salonów.

Spółka Prima Moda SA, właściciel 32 sklepów, w 2014 roku kontynuowała proces restrukturyzacji operacyjnej. Wiązało się to z zamknięciami 7 sklepów detalicznych co przełożyło się na zmniejszenie kosztów sprzedaży o ponad 2 mln zł. Spółka zgodnie z przyjęta strategią wycofała się z konceptu sklepów outletowych a towar skumulowała w regularnych placówkach, aby przyciągnąć do nich klientów poszukujących oferty z każdego przedziału cenowego.

W planach spółki na ten rok, jest przede wszystkim modernizacja kluczowych salonów.

Osiągnięcie rentowności

– Naszym celem jest trwałe osiągnięcie rentowności spółki oraz uzyskanie statusu firmy, która jako pierwsza przychodzi na myśl kobietom poszukującym modowego obuwia, torebek i akcesoriów. Spółka aktualnie koncentruje się na modernizacji posiadanych placówek, szczególnie tych najważniejszych. W ocenie zarządu zamierzenia te są możliwe do realizacji. W pierwszym kwartale 2015 zrealizowano jedną modernizację – poinformował zarząd Prima Moda SA.

Rozwój spółki, jak poinformowano, realizowany jest w głównej mierze z wygenerowanych nadwyżek pieniężnych lub kredytów bankowych. Ich dostępność oraz wysokość determinuje skalę prowadzonych działań na polu ekspansji sieci detalicznej. Kluczowy dla samego rozwoju jest sentyment potencjalnych klientów, poziom konsumpcji oraz sytuacja gospodarcza w kraju.

– Aktualna sytuacja rynkowa oraz możliwości finansowe Spółki ograniczają ambitne plany rozwoju oraz dynamicznej ekspansji zagranicznej. Dalsza poprawa wyników oraz uzyskanie satysfakcjonującego poziomu rentowności pozwoli na ponowne realizowanie strategii wzrostu na rynku CEE – poinformował zarząd.

Mniejsza strata netto

W minionym roku Prima Moda oddała do użytku jeden nowy salon. W lipcu 2014 roku ruszył salon w Atrium Felicity w Lublinie.

Sieć Prima Moda w 2014 roku osiągnęła 47 426 tys. zł przychodów, podczas gdy rok wcześniej była to kwota 49 604 tys. zł. Poprawiła jednak wynik netto. Strata netto w 2014 r. wyniosła 2 412 tys. zł i była mniejsza niż w 2013 r. o 1 104 tys. zł. Zmniejszyła się także strata z działalności operacyjnej z 2492 tys. zł w 2013 r. do 1992 tys. zł w 2014 r.

Prima Moda SA prowadzi sprzedaż detaliczną obuwia damskiego i męskiego poprzez sieć własnych salonów obuwniczych. Salony Prima Moda SA ulokowane są w najatrakcyjniejszych galeriach i centrach handlowych w Polsce. Na koniec 2014 roku sieć liczyła 32 salony.