Sklep Diverse
Sklep Diverse

Etos SA – właściciel marki odzieżowej Diverse, zawiesił ofertę publiczną akcji z powodu niepewności co do sytuacji i perspektyw rozwoju branży odzieżowej w Polsce w 2015 roku – informuje spółka w aneksie do prospektu emisyjnego.

Zawieszony debiut

Akcjonariusz sprzedający spółka Milano Holdings S.à r.l. w uzgodnieniu z Globalnym Koordynatorem Bankiem Zachodni WBK SA., oraz w porozumieniu ze Współprowadzącymi Księgę Popytu i zarządem spółki Etos podjął decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej akcji spółki Etos SA.

Decyzja o zawieszeniu oferty jest następstwem zwiększonej niepewności co do rozwoju sytuacji na rynku odzieżowym w segmencie casual w Polsce w 2015 roku oraz wyników finansowych spółek prowadzących działalność w tym sektorze (m.in. ze względu na działania podejmowane przez konkurentów spółki Etos), co z kolei może mieć istotny bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność i wyniki finansowe spółki.

Podejmując decyzję spółka Milano Holdings S.à r.l. kierował się przede wszystkim troską o zachowanie transparentności swoich intencji oraz perspektyw rozwoju spółki Etos w najbliższych miesiącach.

Jednocześnie podjęto decyzję o niewskazywaniu nowych terminów oferty publicznej, które zostaną ustalone w terminie późniejszym. Oferta publiczna będzie przeprowadzana zgodnie z nowym harmonogramem, po zatwierdzeniu przez KNF i opublikowaniu aneksu wprowadzającego odpowiednie zmiany do Prospektu.

Milano Holdings S.à r.l., jest spółką portfelową funduszu private equity Abris CEE Mid-Market Fund LP.

Przypomnijmy, spółka Etos SA ostatnio opublikowała prospekt emisyjny sporządzony w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji, zatwierdzony w dniu 21 kwietnia br. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Przedmiotem oferty publicznej jest sprzedaż do 13 513 000 akcji zwykłych serii A1 spółki Etos o wartości nominalnej 2 zł każda. Oferowane akcje reprezentują do 50% kapitału zakładowego oraz do 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Etos.

Marka Diverse

Sieć sprzedaży Diverse w Polsce, według stanu na koniec 2014 roku, obejmuje 127 salonów własnych, w tym 11 outletów, oraz 114 salonów franczyzowych, w tym 23 salony partnerskie typu corner, o średniej powierzchni około 140 mkw. każdy. Na koniec 2014 r. powierzchnia handlowa brutto sieci Diverse wyniosła 33,9 tys. mkw.

Diverse oferuje szeroki asortyment odzieży damskiej i męskiej, którego uzupełnieniem są akcesoria, obuwie oraz torby i plecaki.

Proces tworzenia kolekcji Diverse ma kompleksowy, analityczny charakter i obejmuje szereg powtarzalnych i usystematyzowanych etapów podporządkowanych uzyskaniu odpowiedniej marży. Produkcja kolekcji odzieży Diverse odbywa się w większości w Azji Środkowo- Wschodniej, w państwach takich jak Chiny, Indie, Pakistan i Bangladesz, co służy m.in. zapewnieniu odpowiedniej skali i efektywności produkcji, w tym jej kosztów, a także dużej dostępności różnorodnych materiałów wykorzystywanych w produkcji.

Salony Diverse znajdują się w dogodnych lokalizacjach, przede wszystkim w centrach handlowych oraz przy głównych handlowych ulicach miast. Ponadto sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego Diverse, a w sezonie letnim również w sezonowych sklepach w miejscowościach nadmorskich i na Mazurach.

Etos planuje do 2019 roku zwiększyć powierzchnie handlową 2,5 razy w porównaniu do wielkości na koniec 2014 roku. Wzrost powierzchni będzie odbywał się także poprzez powiększenie istniejących sklepów.