Butik Wólczanka
Butik Wólczanka

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2015 roku przez Vistula Group SA wyniosły około 38,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2014 roku o około 14,3%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2015 roku wyniosła około 141,6 mln zł i była wyższa o około 16,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Sprzedaż detaliczna

Natomiast przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w kwietniu 2015 roku przez Vistula Group SA w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) – wyniosły około 21,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2014 roku o około 21%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 75,8 mln zł i była wyższa o około 19,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) – wyniosły około 12,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2014 roku o około 2,2%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 51,3 mln zł i była wyższa o około 11,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Rozwój sieci sprzedaży

Przypomnijmy, spółka Vistula w roku 2015 zamierza uruchomić od 14 do 16 nowych salonów własnych i stoisk firmowych o łącznej powierzchni ponad 1,2 tys. mkw. Łączne nakłady finansowe w roku 2015 przeznaczone na rozwój sieci detalicznej oraz inwestycje odtworzeniowe w najważniejszych przychodowo i wizerunkowo lokalizacjach wyniosą około 10 mln zł.

Spółka na koniec 2015 roku planuje przekroczyć poziom 315 salonów wszystkich marek odzieżowych oraz segmentu jubilerskiego (Vistula, Wólczanka, W.Kruk i Deni Cler).

W obszarze marek odzieżowych priorytetem będzie rozwój sieci detalicznej w ramach projektu franczyzowego marek Vistula i Wólczanka w mniejszych miastach o liczebności w granicach 100 tys. mieszkańców. W ciągu najbliższych dwóch spółka zakłada, że roczne tempo rozwoju sieci salonów franczyzowych w segmencie odzieżowym powinno wynosić około 10% całej powierzchni detalicznej sprzedaży marek męskich.

Na koniec 2014 roku spółka posiadała 295 salonów o łącznej powierzchni sprzedażowej wynoszącej ponad 26 tys. mkw. W 2014 roku otwarto w ramach grupy kapitałowej 28 nowych salonów i stoisk firmowych o łącznej powierzchni ponad 1,6 tys. mkw.