Grupa Klépierre jest właścicielem 7 centrów handlowo w Polsce m.in. Lublin Plaza
Grupa Klépierre jest właścicielem 7 centrów handlowo w Polsce m.in. Lublin Plaza

Grupa Klépierre poprzez realizację strategii związanej ze sprzedażą części nieruchomości i przejęciem spółki Corio wzmocniła swoją pozycję rynkową w zakresie portfela centrów handlowych w Europe. Przeprowadzone transakcje pozwoliły grupie osiągnąć solidne wyniki finansowe za 2014 rok.

– Dla Klépierre rok 2014 był rokiem niezwykłym i decydującym. Nie tylko z powodzeniem zakończyliśmy duży projekt optymalizacji portfela, sprzedając w jego ramach galerie handlowe za łączną kwotę 2 mld euro, ale także przyspieszyliśmy realizację strategii, której celem jest uzyskanie dominującej pozycji na rynku wiodących centrów handlowych w Europie, dzięki przejęciu Corio. W 2014 roku model ekonomiczny Grupy Klépierre raz jeszcze ukazał swoje zalety: wszystkie regiony, w których działamy pozytywnie przyczyniły się do wzrostu przychodów. Wartość bieżących przepływów pieniężnych netto w przeliczeniu na akcję przekroczyła nasz cel i nie zmieniła się w stosunku do poziomu za rok 2013, pomimo wpływu zrealizowanych przez nas transakcji sprzedaży. Dzięki solidnym wynikom finansowym i silnemu profilowi finansowemu, Klépierre będzie mogło w pełni wykorzystać potencjał płynący z fuzji z Corio w 2015 roku. Do tej dodatkowej bazy aktywów zastosujemy nasz dynamiczny i metodyczny styl zarządzania, dzięki czemu będziemy mogli zaoferować naszym klientom wyjątkowy portfel wiodących centrów handlowych w ponad 50 europejskich miastach. Proces integracji naszych zespołów przebiega szybko, a nowa organizacja już powstała. Na rok 2015, uwzględniając pierwsze efekty synergii wynikającej z połączenia sił, Klépierre przewiduje poprawę wszystkich swoich najważniejszych wskaźników – mówi Laurent Morel, prezes zarządu Klépierre.

Fuzja z Corio i transakcja z Carrefour

Grupa Klépierre 16 stycznia 2015 roku przejęła spółkę Corio, w wyniku oferty giełdowej przedstawionej w październiku 2014 roku, nabywając 93,6 proc. akcji Corio. Fuzja ostatecznie została zakończona 31 marca 2015 roku.

Dzięki tej transakcji Grupa Klépierre jest wiodącym paneuropejskim podmiotem w branży nieruchomości komercyjnych, dysponując szeroką platformą dominujących lokalizacji handlowych w kluczowych strategicznych regionach Europy. Po połączeniu zasobów Klépierre i Corio, wartość portfela wynosi 21 mld EUR, na co składa się 178 centrów handlowych. Całkowite przychody pro forma brutto z tytułu czynszów za rok 2014 wynoszą 1,2 mld EUR. Połączona Grupa to organizacja o najlepszym w swojej klasie profilu finansowym, ratingiem kredytowym “A” potwierdzonym przez S&P w styczniu 2015, po zamknięciu oferty. Współczynnik lTV pro forma wynosi 40 proc., a stan płynności pro forma to kwota 2,7 mld EUR. Transakcja przejęcia spółki Corio była wyjątkową okazją do znaczącego wzrostu i podniesienia wpływów z działalności podstawowej, dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie daje paneuropejska platforma przy realizacji strategii aktywnego zarządzania działaniami powierzchnią handlową w zakresie ponownego najmu (ang. re-tenanting).

Przewiduje się, że połączenie obydwu organizacji przyniesie efekty synergii na poziomie operacyjnym o wartości 0,6 mld EUR w ciągu najbliższych 3-5 lat.

Natomiast w kwietniu 2014 roku Grupa Klépierre dokonała sprzedaży 126 galerii handlowych Carrefour za łączną kwotę 1,9 mld EUR (56 obiektów we Francji, 63 w Hiszpanii oraz 7 we Włoszech). W lipcu, Klépierre sfinalizowało sprzedaż 5 centrów handlowych w Szwecji, za łączną kwotę 354 mln EUR.

Ponadto, Klépierre sprzedało portfel aktywów komercyjnych i całkowicie zakończyło działalność w branży nieruchomości biurowych, sprzedając 3 pozostałe w portfelu obiekty biurowe za łączną kwotę 151 mln EUR.

Poprzez te transakcje Klépierre odświeżyło port¬fel nieruchomości komercyjnych, który teraz obejmuje tylko i wyłącznie centra handlowe zlokalizowane w najbardziej dynamicznych regionach Europy, stwarzając nowe możliwości rozwoju.

Inwestycje w centra handlowe to 205 mln EUR, z czego ok. 174 mln EUR przeznaczono na przedsięwzięcia aktualnie realizowane oraz 31 mln EUR na dokończenie transakcji przejęcia pozostałych 12 proc. akcji w spółce IGC Italy (9 włoskich centrów handlowych). Po wcześniejszym przejęciu 16,7 proc. akcji w spółce IGC Italy grudniu 2013 roku, Klépierre obecnie posiada 100 proc. akcji IGC.

Grupa Klépierre

Klépierre to wiodąca europejska spółka działająca w branży centrów handlowych, łącząca kompetencje z zakresu rozwoju, najmu, obsługi nieruchomości i zarządzania powierzonym majątkiem.

Wartość portfela nieruchomości Klépierre na dzień 31 grudnia 2014 wynosi 21 mld EUR, w tym – w ujęciu pro forma – wartość spółki Corio nabytej w styczniu 2015. W portfelu tym znajdują się duże centra handlowe w 16 krajach Europy kontynentalnej. Klépierre posiada kontrolny pakiet akcji w spółce Steen & Strøm (56,1 proc.), będącej numerem jeden wśród właścicieli i zarządzających centrami handlowymi w Skandynawii.

Największymi akcjonariuszami Klépierre są Simon Property Group (światowy lider w branży centrów handlowych), BNP Paribas oraz APG.

Grupa Klépierre jest właścicielem 7 centrów handlowo-rozrywkowych w Polsce: Sadyba Best Mall w Warszawie, Poznań Plaza, Lublin Plaza, Ruda Śląska Plaza, Sosnowiec Plaza, Kraków Plaza oraz Rybnik Plaza, które są zarządzane przez Klepierre Management Polska Sp. z o.o. Większość centrów handlowych jest zlokalizowana w centralnych punktach miasta i łączy rozrywkę z handlem i usługami.

Klépierre w dalszym ciągu planuje działania optymalizujące tennat mix w centrach handlowych w Polsce, a także będzie monitorować możliwości rynkowe w zakresie potencjalnych przejęć obiektów handlowych. Ponadto Grupa Klépierre uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych, dzieląc się swoją wiedzą z zakresu zarządzania, komercjalizacji i transakcji związanymi z centrami handlowymi. W najbliższym czasie przedstawiciele Klépierre z Polski, Czech i Węgier wezmą udział w targach Shopping Center Forum 2015 Fall Edition, które odbędą się w Warszawie.