Kolekcja marki Femestage Eva Minge

W 2015 roku spółka Esotiq & Henderson planuje powiększyć sieć sklepów Esotiq o 35 lokalizacji, a także otworzyć 25 salonów nowej marki Femestage Eva Minge.

Plany rozwoju

– W 2014 roku spółka Esotiq & Henderson kontynuowała realizację strategii opartej na konsekwentnym rozwoju sieci salonów Esotiq i wdrażaniu nowych produktów. Długookresowym celem spółki jest wzrost sprzedaży z mkw. w sieci oraz wzrost marży wartościowej w przeliczeniu na mkw. Na koniec 2014 roku posiadaliśmy 215 salonów o łącznym metrażu prawie 12,9 tys. mkw. W tym roku liczba salonów Esotiq ma wzrosnąć do 250 – mówi Adam Skrzypek, prezes zarządu Esotiq & Henderson SA.

Zgodnie z założeniami spółka Esotiq & Henderson SA utworzyła w 2014 roku na terenie Niemiec spółkę Esotiq Germany GmbH, w której posiada 100% udziałów. Niemiecka spółka w 2014 roku otworzyła pierwsze dwa salony własne Esotiq w galeriach w Stuttgarcie. – W 2015 roku kontynuujemy rozwój na terenie Niemiec, oparty głównie o salony działające na zasadach franczyzy depozytowej. W pierwszym kwartale 2015 roku w Kaiserslautern ruszył trzeci niemiecki salon – podkreśla Adam Skrzypek.

W zeszłym roku powstała spółka Femestage Eva Minge sp. z o.o. której 100% udziałowcem jest Esotiq & Henderson SA. Spółka Femestage zajmuje się tworzeniem kolekcji Femestage Eva Minge, będącej marką średniego poziomu o atrakcyjnej cenie. – W 2015 zamierzamy otworzyć 25 salonów sprzedaży w galeriach handlowych w większych miastach. Nowy koncept oparty jest na przeciętnym metrażu 150 mkw. Obecnie działają już są trzy salony Femestage Eva Minge – w Gdańsku, Olsztynie i w Kielcach – dodała Adam Skrzypek.

Wyniki finansowe

Grupa Esotiq & Henderson odnotował ponad 17% przyrost przychodów ze sprzedaży do poziomu ponad 109,62 mln zł, wobec 93,64 mln zł w roku 2013. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 17% i wyniósł 63,1 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej o 46% do 6,9 mln. zł. Natomiast zysk netto za okres sprawozdawczy wyniósł 4,41 mln zł, w stosunku do 2,9 mln w roku 2013, co oznacza wzrost o prawie 52%.

– Miniony rok charakteryzował się znaczącym wzrostem sprzedaży w salonach Esotiq. Przy wzroście powierzchni salonów rok do roku o 9,67% zwiększyliśmy sprzedaż w przeliczeniu na mkw. o 15,3%, a marżę w przeliczeniu na mkw. o 14,54% – mówi Adam Skrzypek, prezes zarządu Esotiq & Henderson SA.

W kwietniu 2014 roku Esotiq & Henderson SA zainaugurowała sprzedaż towarów w Internecie poprzez wirtualny salon Esotiq. Analogiczne działania podejmowane są za granicą – spółka zależna Esotiq Germany rozpoczęła sprzedaż w sieci za pośrednictwem salonu internetowego Esotiq oraz w trzecim salonie w prestiżowym centrum handlowym.

W 2014 roku spółka Esotiq & Henderson zwiększyła swoje zaangażowanie w spółkę Eva Minge Design sp. z o.o. do ponad 50% udziałów. Spółka jest częścią produkcyjną i sprzedażową prestiżowej marki Eva Minge.