dpd ecommerce logistyka

Polski  e‐commerce  w  dalszym  ciągu  utrzymuje  się  na  fali  wznoszącej.  Potwierdza to zarówno liczba nowych podmiotów zajmujących się e‐handlem,  jak  i  wzrost  obrotów  sektora  wynikający  z  większego  zainteresowania  konsumentów.

Jednak oprócz dużej dynamiki rozwoju, warto zaobserwować  coraz wyższe standardy w obsłudze klienta. Nie bez znaczenia jest także rola  podwykonawców i dostawców usług, takich jak np. firmy kurierskie.

Koniec fazy niemowlęcej

Według  firmy  konsultingowej  PMR,  wartość  polskiego  e‐handlu  pod  koniec  2014 roku wyniosła niemal 30 mld zł – ok. 15% więcej niż w roku 2013. W sieci  kupujemy  najczęściej  artykuły  RTV,  AGD,  książki  i  muzykę,  odzież,  a  ostatnio  coraz częściej żywność. Od kilku lat jak grzyby po deszczu pojawiały się nowe e‐ sklepy, które w wielu przypadkach niemal tak samo szybko znikały z rynku. Tak  duża  dynamika  w  sektorze  pokazuje  prawdziwego  ducha  przedsiębiorczości  Polaków.  Rzecz  jasna,  wraz  z  nowymi  sklepami  on‐line,  na  rynek  zaczęły  wchodzić  firmy  oferujące  usługi  wspierające  procesy  e‐handlu.

Mowa  tu  o  licznych  platformach  IT  dla  e‐commerce,  które  pomagają  w  sprzedaży,  jak  i  całościowym zarządzaniu spółką oraz usługami logistycznymi. To właśnie na fali  gwałtownego  wzrostu  e‐commerce,  firmy  kurierskie,  które  są  naturalnym  partnerem dla e‐handlu, zanotowały imponujący wzrost sprzedaży.  Dostrzegamy  również  wyraźne  symptomy,  oznaczające  powolne  wyjście  polskiego e‐commerce z wieku dziecięcego. Według badań serwisu sklepy24.pl,  w  2014 roku  wzrost  liczby  e‐sklepów  po raz  pierwszy  nie  przekroczył  10%  w  skali  roku,  podczas  gdy  e‐sprzedaż  cały  czas  intensywnie  rosła.  Co  więcej,  z  raportu  E‐commerce standard  2014 wynika, że przybywa sklepów z dłuższym  stażem  rynkowym.  Średnie  i  duże  sklepy  notują  coraz  wyższe  obroty,  a  najmniejsze  niestety  w  wielu  przypadkach  upadają.  Jest  to  naturalna  kolej  rzeczy  –  następuje  profesjonalizacja  doświadczonych  podmiotów,  które  wchodzą na wyższy poziom, a małe – jeśli nie sprostają rywalizacji ‐ znikają.

Stopień wyżej

Sklep internetowy, który chce być w pełni konkurencyjny, musi zainwestować w  optymalizację swoich  procesów  operacyjnych.  Jednym z  ważnych  elementów  sprawnego  zarządzania  jest  zaawansowana  i  optymalna  w  użytkowaniu  platforma IT, zapewniająca integrację wszystkich informacji na potrzeby obsługi  klientów  czy  finansów  i  księgowości.  Platforma  musi  być  zintegrowana  ze  wszystkimi procesami zachodzącymi w firmie, takimi jak sprzedaż, logistyka czy  biuro  obsługi  klienta.  Należy  również  pamiętać  o  sprawnych  i  wydajnych  procesach  księgowo–finansowych.  Obsługa  faktur  i  innych  dokumentów  finansowych,  bieżące  regulowanie  opłat,  obsługa  zwrotów,  rozliczenia  z  dostawcami  czy  bieżące  sprawdzanie  płynności  finansowej  to  tylko  część  obowiązków, za które odpowiedzialni są e‐przedsiębiorcy. Kolejny  obszar  to  logistyka,  która  należy  do  najbardziej  skomplikowanych  i  wymagających  procesów  operacyjnych  w  e‐commerce.

Lukasz Zembowicz dpd
Łukasz Zembowicz, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży w DPD Polska

Najistotniejszym  czynnikiem jest szybki czas realizacji wysyłki i wysoka skuteczność doręczenia.  W  przypadku  klientów  biznesowych  istotne  jest  dodatkowo  zapewnienie  wysokiej  efektywności  finansowej,  która  wiąże  się  z  możliwością  podpisania  długookresowej  umowy  z  firmą  kurierską.  Natomiast  dla  odbiorców,  oprócz  możliwie korzystnej ceny przesyłki, ważne jest aby produkt był transportowany  w należytych warunkach i trafił do nich w odpowiednim stanie. Ponadto, warto  zwrócić  uwagę,  że  w  przeciwieństwie  do  tradycyjnych  form  przesyłania  towarów, większość kurierów zapewnia możliwość śledzenia paczki oraz pełną  kontrolę  nad  zamówieniem,  zarówno  jeśli  chodzi  o  czas,  jak  i  miejsce  dostarczenia.  W  efekcie  wpływa  to  na stopień satysfakcji  klientów,  poprawę  wskaźnika rekomendacji i zwiększenie lojalności wobec sklepu internetowego.  To obecnie kluczowe elementy przesądzające o sukcesie biznesu on‐line.

Zaawansowane rozwiązania dla e‐biznesu

Firmy  kurierskie  oferują  wiele  rozwiązań  elektronicznych  skierowanych  do  sektora B2C. Przedsiębiorstwa, które wysyłają codziennie duże wolumeny, mają  do  dyspozycji  aplikacje  i  systemy,  które  ten  proces  optymalizują,  czyli  zapewniają  jak  najwyższą  wydajność  przy  jak  najmniejszych  kosztach.  Istotną  sprawą  jest  przyśpieszenie  procedury  wypisywania  listów  przewozowych,  co  przy liczbie kilkudziesięciu i więcej na dzień roboczy byłoby niezwykle trudne do  realizacji.  W tym  celu  wprowadzono  aplikacje,  dzięki  którym  można szybko  i  sprawnie  wypełniać,  a  następnie  drukować  te  dokumenty.  Rozwiązania  tego  typu  są  często  uaktualniane  o  nowe  funkcjonalności,  takie  jak,  możliwość  tworzenia  pełnych  raportów  wysyłkowych  czy  szybkie  tworzenie  i  importowanie baz danych klientów. Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem są  moduły zarządzające wysyłką paczek połączone z profesjonalnymi systemami IT  do obsługi procesów magazynowo – sprzedażowych, takie jak oferowany przez  DPD  Polska  moduł  do  PrestaShop,  dostosowany  do  funkcjonowania  w  e‐ sklepie, wtyczka do programu magazynowo sprzedażowego WF‐Mag, czy Smart  Paczka DPD, pozwalająca na zarządzanie danymi z systemami Subiekt i Sello.

Aplikacje  współpracujące  z  systemami  sprzedażowymi,  pozwalają  zoptymalizować procesy wysyłek w firmie. Zapewniają dostęp do informacji we  wszystkich  działach  przedsiębiorstwa,  a  także  integrują  się  z  modułami  odpowiedzialnymi  za  wydawanie  towarów  w  systemie  magazynowo  –  sprzedażowym.  Dla  jeszcze  bardziej  wymagających  klientów  niektóre  firmy  kurierskie  oferują  możliwość  realizacji  indywidualnej  integracji  systemów  sprzedażowo – magazynowych z aplikacjami do obsługi przesyłek. Rozwiązania  tego  typu  są  najczęściej  dość  kosztowne  ze  względu  na  konieczność  prowadzenia zaawansowanych działań programistycznych zarówno po stronie  Klienta jak i firmy kurierskiej.

Podsumowując,  należy  podkreślić,  że  wzrost  profesjonalizmu  rodzimego  e‐ handlu  jest  silnie  związany  z  odpowiednią  obsługą  procesu  logistycznego.  Wpływa  ona  bowiem  na  elementy  wymieniane  przez  klientów  sklepów  internetowych, jako kluczowe dla zadowolenia nadawcy i odbiorcy zamówienia  – terminowość, bezbłędność i bezpieczeństwo dostaw oraz możliwość kontroli  przesyłanego produktu.

Autorem tekstu jest Łukasz Zembowicz, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży w DPD Polska.