Top Secret
Top Secret

O 21 proc. wzrosły w kwietniu 2015 roku obroty marki Top Secret w Polsce w ujęciu r./r. Także sieć dyskontowa TXM textilmarket utrzymała wzrostowy trend sprzedaży. W skali całej Grupy Redan przychody w kwietniu zwiększyły się r./r. o 8 proc. do 48 mln zł.

– Kwiecień był kolejnym z rzędu miesiącem, w którym znacząco rosła sprzedaż segmentu fashion na rynku krajowym w ujęciu rok do roku. Dynamika obrotów była większa niż przyrost powierzchni handlowej, co oznacza poprawę sprzedaży w sklepach porównywalnych. Potwierdza to, że kolekcja wiosenno-letnia Top Secret została dobrze przygotowana i dopasowana do oczekiwań klientów – komentuje Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan SA.

Sprzedaż Top Secret

Wartość sprzedaży towarów części modowej Top Secret na rynku polskim w kwietniu wyniosła 19 mln zł i była wyższa o 21 proc. od osiągniętej w tym samym okresie poprzedniego roku. Z kolei przychody zrealizowane na rynkach zagranicznych wyniosły równowartość w złotych kwoty 3 mln zł i zmniejszyły się o 38 proc. r./r. Łączna wartość sprzedaży towarów na rynku modowym Grupy Redan w kwietniu 2015 r. wyniosła 22 mln zł i była wyższa o 7 proc. od osiągniętej w kwietniu 2014 r.

W ujęciu narastającym od stycznia do kwietnia wartość sprzedaży towarów części modowej na rynku polskim wyniosła 65 mln zł i była wyższa o 23 proc. od osiągniętej w 2014 r., zaś przychody zrealizowane na rynkach zagranicznych wyniosły w złotych równowartość kwoty 9 mln zł i zmniejszyły się o 46 proc. r./r. Łącznie wartość sprzedaży towarów na rynku modowym Grupy Redan od stycznia do kwietnia 2015 r. wyniosła 74 mln zł i była wyższa o 6 proc. od osiągniętej w tym samym okresie rok wcześniej.

Rośnie liczba sklepów

Punkty handlowe działające w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i Drywash w Polsce na koniec kwietnia 2015 r. miały łączną powierzchnię 33,6 tys. mkw., czyli o 14 proc. więcej niż w kwietniu 2014 r., a na rynkach zagranicznych 7,2 tys. mkw. (spadek o 24 proc. w ujęciu r./r.). Łącznie powierzchnia punktów handlowych części modowej wyniosła 40,8 tys. mkw. To o 5 proc. więcej niż w kwietniu 2014 r.

– Dobrą passę kontynuuje także sieć dyskontowa TXM textilmarket. Szczególnie dobre wyniki zanotowaliśmy w kwietniu w sklepie internetowym www.txm24.pl. Utrzymania trendu spodziewamy się także w kolejnych okresach – dodaje Bogusz Kruszyński.

Sieć dyskontowa TXM textilmarket w minionym miesiącu zrealizowała 26 mln zł obrotów, czyli o 9 proc. więcej niż przed rokiem. Przez cztery pierwsze miesiące br. sprzedaż wyniosła 87 mln zł, co oznacza wzrost o 14 proc. r./r. Sieć sprzedaży sektora dyskontowego na koniec minionego miesiąca liczyła 320 sklepów własnych o łącznej powierzchni 68,5 tys. mkw. i była o 9 proc. większa niż w kwietniu 2014 r.

48 mln zł przychodów

Cała Grupa Redan w kwietniu 2015 r. osiągnęła łącznie 48 mln zł przychodów, czyli o 8 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Narastająco od stycznia do kwietnia br. obroty wyniosły 161 mln zł i były wyższe o 10 proc. w ujęciu r./r. Powierzchnia całej sieci handlowej grupy na koniec kwietnia wyniosła 109,4 tys. mkw., co oznacza wzrost o 7 proc. w odniesieniu do kwietnia 2014 r.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM textilmarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. W Polsce Grupa Kapitałowa zatrudnia dwa tysiące osób. Sprzedaż prowadzona jest w sieci blisko 700 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy TXM textilmarket. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.