syngeos shopping center forum wystawca

System Syngeos dostarczy galeriom handlowym narzędzi marketingowych w postaci panelu zarządzania promocjami, oraz danych analitycznych pozwalających na badanie zachowania klientów i prowadzenie statystyk odwiedzin. Dla konsumentów stworzona została specjalna aplikacja mobilna.

Michał Świerz jest prezesem spółki Bowling Zone, która od wielu lat specjalizuje się m.in w budowie kręgielni i sprzedaży asortymentu dla graczy uprawiających ten sport. Teraz postanowił zainwestować w inny biznes.

“System Syngeos zostanie uruchomiony jesienią 2015 roku” – powiedział nam Michał Świerz. Będzie się można o tym przekonać podczas jesiennej edycji targów Shopping Center Forum 2015, w których firma Bowling Zone weźmie udział jako wystawca.

SYSTEM W CHMURZE

Cały system składać się będzie z trzech modułów: panelu galerii, aplikacji mobilnej i panelu analitycznego. Wszystkie moduły będą korzystać z jednej bazy danych obsługiwanej przez serwer w chmurze.

Każdy najemca będzie miał swój panel w którym będzie mógł uzupełnić opis sklepu, adres e-mail na który wysyłane będę informacje z systemu oraz zarządzać listą swoich promocji. Oprócz podstawowych informacji o promocjach, możliwe będzie tworzenie promocji konfigurowanych obejmujących: atrybuty profilu klienta (np. kobieta poniżej 50 roku życia), o częstotliwości odwiedzin (np. dla odwiedzających sklep 3-ci raz w tygodniu), czy o dniach tygodnia i porach dnia (np. we wtorki 6:00 – 15:00).

“Najemcy galerii będą mogli dodawać do systemu konfigurowalne promocje powiązane z ich położeniem sklepu. Ci którzy dostarczyli promocje do systemu będą w zamian otrzymywać okresowe raporty zawierające statystyki dotyczące ich punktu handlowego oraz ogólne statystyki odwiedzin galerii” – wyjaśnia Michał Świerz.

MOBILNA APLIKACJA DLA KLIENTÓW

Integralna częścią systemu Syngeos jest aplikacja mobilna pozwalająca na dostarczanie użytkownikom informacji o promocjach. Wykorzystanie w aplikacji technologii „iBeacon” pozwoli na dokładne zlokalizowanie użytkownika wewnątrz galerii, co da możliwość śledzenia jego zachowania, ale także dostarczenie mu bardziej adekwatnych informacji marketingowych. Darmowa aplikacja mobilna dla klienta galerii zostanie stworzona dla urządzeń mobilnych z obsługą standardu Bluetooth Smart opartych o systemy iOS oraz Android.

„Dla klientów galerii zachętą do korzystania z aplikacji będzie dostarczany za jej pośrednictwem szereg rozwiązań ułatwiających efektywne zakupy. Użytkownik aplikacji będzie mógł przeglądać katalog promocji dostarczanych przez najemców poszczególnych galerii, skonfigurować swój profil aby otrzymywać promocje spersonalizowane, wewnątrz galerii skorzystać z systemu nawigacji, na podstawie którego lista promocji może zostać posortowana wg odległości sklepów” – opowiada Michał Świerz.

Za jej pośrednictwem użytkownik będzie mógł:

  • Przeglądać listę galerii handlowych zarejestrowanych w systemie oraz informacji o nich takich jak: adres, dane kontaktowe, lista sklepów, mapa galerii
  • Przeglądać katalog promocji dodanych do systemu przez najemców galerii
  • Skorzystać z nawigacji w oparciu o rozmieszczone wewnątrz galerii beacony
  • Skonfigurować profil klienta ( email, płeć, wiek, miejsce zamieszkania, zainteresowania ) dzięki czemu wyświetlane promocje będą dostosowane do użytkownika
  • Posortować listę promocji wg odległości sklepów w galerii

Dodatkowo użytkownik może być powiadamiany o promocji podczas mijania sklepu, jeśli promocja pasuje do jego profilu w aplikacji. Jeśli aplikacja pozostanie włączona poza strefą objętą beaconami istnieje możliwość okresowego przesyłania położenia użytkownika.

ANALIZA DANYCH

Za pośrednictwem panelu analitycznego będzie można na bieżąco przeglądać statystyki dotyczące klientów galerii, takie jak:

  • Całkowita liczba odwiedzin
  • Średnia liczba odwiedzin dziennie
  • Średnia liczba odwiedzin w miesiącu
  • Mapa najczęściej odwiedzanych miejsc w galerii
  • Analiza ścieżek ruchu klientów

Wszystkie wskaźniki będzie można wyświetlić w ramach całej galerii i okresu działania systemu lub ograniczyć do konkretnego przedziału w czasie (np. 1.11.2014 – 31.01.2015). Panel będzie też pozwalał na przygotowanie raportów odwiedzin dla najemców, którzy udostępnili w systemie swoje promocje. Raporty przygotowane będą w postaci plików pdf i wysyłane na adres e-mail podany przez najemcę.

Jednocześnie w czasie tworzenia systemu przygotowana zostanie strona wizerunkowa produktu. Strona będzie przygotowana w architekturze „One Page” w wersji dopasowującej się do ekranów komputerów i urządzeń mobilnych. Strona będzie oparta o CMS WordPress i zawierać będzie treść ustaloną przed podpisaniem umowy.