Rage Age
Rage Age

Spółka odzieżowa Próchnik SA w kwietniu 2015 roku osiągnęła łączne przychody ze sprzedaż detalicznej w sklepach marki Próchnik i Rage Age w kwocie 3,52 mln zł, co oznacza wzrost o 8% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014. Rok wcześniej przychody wyniosły sprzedaż na poziomie 3,26 mln zł.

SPRZEDAŻ W SKLEPACH

Salony marki Adam Feliks Próchnik wypracował w kwietniu przychody ze sprzedaży na poziomie 2,67 mln zł, a rok wcześniej 2,23 mln zł. Tym samym odnotowano wzrost o 20% rok do roku.

W przypadku sieci sklepów Rage Age w tym okresie odnotowano spadek przychodów ze sprzedaż o 18%, który wyniósł 840 tys. zł. Rok wcześniej w kwietniu osiągnięto przychody ze sprzedaży w kwocie ponad 1 mln zł.

Sprzedaż internetowa obydwu marek uplasowała się na poziomie około 86 tys. złotych. W tym samym okresie roku ubiegłego firma nie posiadała jeszcze sklepów online marki Próchnik i Rage Age.

ROZWÓJ SIECI

W tym roku spółka Próchnik SA planuje uruchomić od 5 do 6 sklepów zarówno sieci Rage Age, jak i Adam Feliks Próchnik, a także zamknięcie nierentownych punktów sprzedaży. Dokładna liczba otwarć zależeć będzie od oceny atrakcyjności dostępnych punktów w galeriach handlowych oraz oferowanych przez nie warunków umów. Planowane jest również otwarcie większej liczby salonów damskich w ramach sieci Rage Age. Ponadto spółka zamierza koncentrować się na podnoszeniu efektywności już istniejących sklepów.

W roku 2014 spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 3,5 mln zł, które związane były z rozbudową własnej sieci sprzedaży – zostało otwartych siedem nowych salonów, jak również z wdrożeniem nowego systemu informatycznego.

Obecnie w Polsce działa około 40 salonów sieci Próchnik oraz 12 sklepów marki Rage Age, przy uwzględnieniu salonów outletowych.