nowe technologie vcn poznan

Współczesne sieci handlowe stoją przed coraz większym wyzwaniem: jak skutecznie konkurować na rynku, wykorzystując wszystkie narzędzia, które oferuje postęp technologiczny. Nie tylko świat cyfrowy zapewnia łatwy dostęp do tzw. danych użytecznych, które można przetwarzać i analizować, by zwiększyć przewagę konkurencyjną. Dane te można zbierać również w sklepach stacjonarnych.

Nowe technologie pozwalają na coraz lepszą analizę potrzeb klientów, prognozowanie i kontrolę wyników oraz wdrażanie niekonwencjonalnych środków oddziaływania. Według Cisco Visual Networking Index Global Mobile Data Traffic Forecast 2012-2017 – 71% polskich respondentów zamierza wykorzystywać dane dostarczane z cyfrowych czujników, urządzeń pomiarowych, czy kamer wideo do analiz Big Data.

Firma VCN s.c. z siedzibą w Poznaniu zajmuje się wspieraniem sieci handlowych z różnych branż za pomocą nowych technologii opartych na rozwiązaniach IT. Domeną VCN są systemy teletechniczne, systemy bezpieczeństwa i nadzoru, narzędzia służące zbieraniu informacji na temat klientów.

“Samo prowadzenie sieci sklepów nie determinuje konieczności wprowadzania nowych technologii, ale skuteczne konkurowanie na rynku i efektywne dążenie do osiągnięcia sukcesu gospodarczego już tak. Dzięki wprowadzeniu nowych technologii można nadzorować i badać rynek, klientów i własny personel, a w oparciu o uzyskane wyniki, budować strategię działań,” tłumaczy Andrzej Hamryszczak, właściciel VCN dla Evigo.

Narzędzia do definiowania profilu klienta

Do narzędzi pozwalających na określenie profilu klienta należą m.in. kamery wysokorozdzielcze, system liczenia klientów i rozwiązania umożliwiające powiązanie danych systemu sprzedaży z kamerami.

Dzięki licznikowi klientów można uzyskać tzw. współczynnik skuteczności witryny sklepowej lub ustalić wpływ warunków pogodowych na liczbę wizyt w sklepie. Przewagą kamer wysokorozdzielczych jest bardziej szczegółowy obraz oraz większy zasięg widzenia, które można poddawać analizie. Kamery wysokorozdzielcze zastępują pracę kilku kamer o niskiej rozdzielczości, ponieważ obejmują szerszy zakres widzenia. Analiza materiału zarejestrowanego przez kamery umożliwia eliminację niepożądanych sytuacji i zachowań. “W przypadku znacznej części sieci to właśnie brak świadomości, gdzie leży problem, powoduje straty finansowe,” twierdzi Joanna Poprawska z VCN.

Nowe środki oddziaływania

Zdefiniowanie profilu klienta ułatwi właściwy dobór środków oddziaływania. “Reklama papierowa jest już przestarzała i przez swoje liczne ograniczenia nie może spełnić celów współczesnej kampanii marketingowej. Dlatego VCN oferuje inteligentną reklamę w formie Digital Signage, która może być wyposażona w ekran dotykowy,” mówi Andrzej Hamryszczak. Mediami reklamowymi mogą być monitory LCD, ściany wideo, ściany LED lub projektory. Przekazywanymi treściami, które można szybko aktualizować za pośrednictwem Internetu są m.in. informacje tekstowe, animacje, filmy, audycje TV lub serwisy internetowe.

Interaktywna reklama cyfrowa umożliwia sugerowanie klientom pożądanych decyzji, tworzenie pretekstów marketingowych oraz podpowiadanie zakupu dodatków do wcześniej wybranych towarów (“cross-selling”). Preteksty reklamowe polegają na dostosowaniu komunikatu reklamowego do kontekstu. Na przykład, gdy prognozowane są burze, agencje ubezpieczeniowe emitują reklamę podkreślającą korzyści z ubezpieczenia się od szkód wynikłych ze zdarzeń atmosferycznych.

Systemy nadzoru wizyjnego

Na wzrost wyniku finansowego może mieć wpływ system nadzoru wizyjnego. Za jego pomocą kadra menadżerska może z dowolnego miejsca na świecie kontrolować przestrzeganie procedur sprzedaży. Do nadzoru pracy kasjerów może posłużyć VideoParagon. To system z zapisem wideo, który pozwala na obserwację wielu stanowisk kasowych jednocześnie. Dzięki niemu możliwe jest wykrycie niepożądanych zdarzeń i wyeliminowanie nieuczciwości kasjerów. System może wysyłać automatyczne powiadomienia do konkretnych osób o określonych zdarzeniach, np. otwarciu kasy lub przekroczeniu maksymalnej kwoty paragonu. Oprócz tego, VideoParagon wspomaga analizę i filtrowanie danych m.in. na temat tego kto kupuje dany produkt, o jakiej porze dnia, z jakimi innymi produktami, i jak często.