Top Secret
Top Secret

Aż o 18% wzrosła w pierwszym kwartale br. krajowa sprzedaż w sklepach porównywalnych Top Secret w ujęciu rok do roku. Zdaniem Zarządu Redan wskazuje to na skuteczność podjętych działań i potwierdza sens działania segmentu fashion.

Zgodnie z opublikowanymi skonsolidowanymi wynikami cała Grupa Redan w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku osiągnęła 114,5 mln zł obrotów, czyli o 10,5% więcej w niż rok wcześniej.

Segment fashion

– Wyniki uzyskane w segmencie fashion utwierdzają nas w przekonaniu, że nastąpił pozytywny przełom w rozwoju sieci Top Secret. Szczególnie zadowoleni jesteśmy z dynamicznego wzrostu sprzedaży realizowanej w kraju, gdzie osiągnęliśmy w pierwszym kwartale br. aż 18% wzrost obrotów w sklepach porównywalnych. Coraz lepsze wyniki sprzedaży części modowej są następstwem skutecznych działań w zakresie tworzenia oraz zarządzania kolekcją – podkreślił Bogusz Kruszyński, wiceprezes Redan SA.

Obroty segmentu fashion zrealizowane w naszym kraju w I kwartale br. zwiększyły się w ujęciu r./r. o 24% do 47 mln zł. Poza rozwojem sieci handlowej decydujący wpływ na tak wysoką dynamikę miało 18% zwiększenie sprzedaży w sklepach porównywalnych Top Secret, czyli działających ponad 12 miesięcy. Działalność segmentu modowego w naszym kraju w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku zapewniła 0,3 mln zł zysku na sprzedaży, względem 0,1 mln zł straty przed rokiem.

W ramach całego segmentu fashion, uwzględniającego także działalność zagraniczną, obroty w I kwartale br. zwiększyły się o 5% do 53,5 mln zł. Jednocześnie marża handlowa brutto wzrosła o 6,4% do 22,3 mln zł. – Wzrost marży w ramach całego segmentu wypracowaliśmy mimo agresywnej walki rynkowej oraz wzrostu kursu dolara, który umocnił się aż o 20%. Pozytywny wpływ na poziom marży miało także lepsze zagospodarowanie stoków, czyli wyprzedawanych artykułów z wcześniejszych kolekcji – stwierdził Bogusz Kruszyński. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu przypisane segmentowi fashion w pierwszym kwartale br. były wyższe o 9,4% i wyniosły 24,8 mln zł. – Wzrost kosztów, większy niż dynamika przychodów, związany był głównie ze wzmocnieniem zespołów projektowych przygotowujących nowe kolekcje. Więcej środków przeznaczyliśmy także na promocję marek Top Secret, Troll i Drywash. Jesteśmy przekonani, że te inwestycje przełożą się na dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży w tej części biznesu – dodał wiceprezes Redan SA. Na poziomie wyniku na sprzedaży, w całym segmencie modowym zanotowano 2,6 mln zł straty, w porównaniu do 1,8 mln zł na minusie w poprzednim roku.

Segment dyskontowy

Z kolei segment dyskontowy po trzech miesiącach br. zanotował 15,7% wzrost obrotów rok do roku. do 61 mln zł. W tym okresie marża handlowa brutto rosła nieco wolniej i poprawiła się o 12,6% do 24,5 mln zł, a koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły o 19,4% do 24,1 mln zł. W efekcie wynik na sprzedaży sektora dyskontowego wyniósł 0,3 mln zł na plusie, w porównaniu do 1,5 mln zł zysku w pierwszych trzech miesiącach 2014 r.

– W części dyskontowej osiągnięte wyniki są zgodne z wewnętrznymi założeniami. Uzyskaliśmy znacznie wyższą dynamikę sprzedaży niż przyrostu powierzchni handlowej. Obroty w sklepach porównywalnych były o 4,6% wyższe niż przed rokiem. Realizowane wzrosty sprzedaży w sklepach TXM textilmarket potwierdzają, że towary oferowane klientom są przez nich dobrze odbierane i chętnie dokonują oni zakupów. Stanowi to bardzo dobry prognostyk dla przyszłych wyników – mówi Lech Przemieniecki, prezes TXM SA.

– Wolniejszy przyrost marży w relacji do przychodów związany był z nieco późniejszym nadejściem ciepłej wiosny. W efekcie zmieniła się struktura sprzedaży. W większym stopniu zainteresowaniem cieszyły się artykuły całoroczne oraz wyprzedażowe. Zabrakło natomiast impulsu zachęcającego klientów do zakupów wiosennych wyrobów charakteryzujących się wyższą marżą. Znaczącą poprawę widać już w kwietniu i maju. Poziom marży uzyskiwany w tych miesiącach jest już wyższy niż w analogicznym okresie minionego roku, mimo wysokiej bazy porównawczej – dodał Lech Przemieniecki TXM SA.

Z kolei wzrost kosztów TXM w I kwartale br. wynikał z realizacji strategii nastawionej na intensywną ekspansję i rozwój. Dotyczyło to otwierania nowych placówek w kraju , ale także budowania nowych kanałów dystrybucji, w tym przede wszystkim zagranicznej sieci sprzedaży oraz rozwoju pierwszego dyskontowego sklepu on-line. Zwiększone środki wykorzystane zostały również na poprawę rozpoznawalności marki TXM textilmarket oraz pozyskanie nowych klientów. – W ten sposób inwestujemy w przyszłość. Efekty są już widoczne. Bardzo dynamicznie rozwija się sklep internetowy www.txm24.pl, który rozpoczął działanie zaledwie rok temu. W I kwartale br. zapewnił już 1 mln zł obrotów. W kwietniu sprzedaż w tym kanale przekroczyła już 0,5 mln zł. Wyniki pierwszych dni maja sugerują osiągnięcie w tym miesiącu kolejnego rekordu – zapewnił Lech Przemieniecki.

Wyniki Grupy Redan

Cała Grupa Redan przez pierwsze trzy miesiące tego roku miała 114,5 mln zł obrotów, czyli 10,5% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Marża handlowa brutto wzrosła o 9,5% do 46,7 mln zł. Z kolei koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w I kwartale br. zwiększyły się rok do roku. o 14,8% do 49,8 mln zł. W efekcie od stycznia do marca br. Grupa Kapitałowa poniosła 3,1 mln zł straty na sprzedaży. Oznacza to spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2,4 mln zł. Na poziom wyniku netto oraz całkowitego dochodu negatywny wpływ miały zmiany kursów walut – osłabienie złotego względem dolara amerykańskiego oraz hrywny ukraińskiej wobec złotego. Spowodowało to wygenerowanie ujemnych różnic kursowych w wysokości 1,8 mln zł oraz takiej samej straty z przeliczenia sprawozdań zagranicznych jednostek zależnych na złote.

W rezultacie Grupa Redan zanotowała stratę netto w wysokości 5,9 mln zł, względem 2,6 mln zł na minusie rok wcześniej. Wynik całkowity przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -7,5 mln zł i był nieznacznie niższy niż przed rokiem (-6,9 mln zł). – Pomimo tak dużych strat z tytułu zmiany kursów walut oceniamy pozytywnie efekty wdrożenia od marca br. nowej polityki aktywnego zabezpieczania przed zmianami kursów walutowych. Dzięki temu – mimo wszystko – znacząco ograniczyliśmy negatywny wpływ tego zjawiska – stwierdził Bogusz Kruszyński.