Coccodrillo
Coccodrillo

Grupa CDRL zanotowała w I kwartale 2015 r. zysk operacyjny w wysokości 3,79 mln zł, zysk netto wyniósł 727 tys. zł. Skonsolidowane przychody właściciela marki Coccodrillo wzrosły o ponad 5 proc. do 39,64 mln zł.

W ciągu roku liczba wszystkich placówek handlowych spółki (sklepy własne, franczyzowe i „shop in shop”) wzrosła o 11 proc. a ich powierzchnia o jedną dziesiątą.

Podsumowanie wyników

– Konsekwentnie budujemy naszą pozycję rynkową. Dzięki dobrej ofercie handlowej, świetnym projektom z kolejnych kolekcji, oraz wysokiej jakości produktów, zwiększaliśmy sprzedaż w każdym kolejnym miesiącu tego roku – mówi Marek Dworczak, prezes CDRL SA.

Zysk operacyjny (EBIT) na poziomie Grupy, wyniósł w I kwartale 3,79 mln zł wobec 3,45 mln zł przed rokiem.

– Jesteśmy zadowoleni z wyników operacyjnych, które są wynikiem sukcesu optymalizacji procesów biznesowych spółki. Niższy, niż przed rokiem, zysk netto to efekt czynników na które nie mieliśmy wpływu, czyli głównie kursu dolara – zaznaczył Tomasz Przybyła, wiceprezes CDRL SA.

Rozwój sieci

Sklepy Coccodrillo są obecne na czterech kontynentach, w tym m.in. w Arabii Saudyjskiej, Chinach oraz Brazylii. Natomiast wszystkie projekty dla kolekcji Coccodrillo, powstają w Polsce.

CDRL konsekwentnie rozwija swoją sieć handlową. Na koniec I kwartału spółka miała w Polsce już 217 sklepów (w tym 81 własnych, oraz 136 franczyzowych), czyli o 29 więcej niż przed rokiem. Ich łączna powierzchnia to 15 328 mkw. – co oznacza wzrost o 13 proc.

Globalna sieć sprzedaży na koniec I kwartału, liczyła sobie 373 placówki handlowe (wobec 335 przed rokiem) o łącznej powierzchni 21 139 mkw. (wobec 19 250 mkw. przed rokiem). Stanowi to wzrost odpowiednio o 11 proc. i 10 proc. rok do roku.

Dobre wyniki finansowe CDRL SA umożliwiają spółce dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. Jej zarząd zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 4,52 mln zł z zysku za zeszły rok. Oznaczałoby to wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję. Decyzję w tej sprawie Walne Zgromadzenie podejmie jeszcze w piątek.

Grup CDRL

Grupa CDRL zajmuje się przede wszystkim projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją ubranek dla dzieci i młodzieży marki Coccodrillo. Uzupełniającą ofertę spółki stanowi obuwie dziecięce (własnej produkcji oraz innych producentów) oraz zabawki i akcesoria (innych producentów). Spółka ma wiodącą pozycję na rynku polskim a także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Działa też w wielu innych państwach Unii Europejskiej a także poza nią.

Głównymi celami spółki na najbliższe lata są umocnienie swojej pozycji na rynku poprzez rozwój sieci sprzedaży, w tym rozwój sprzedaży przez Internet oraz wzbogacenie i rozbudowa asortymentu obuwia dziecięcego.