Salon Empik
Salon Empik na dworcu

W I kwartale 2015 r. Grupa EM&F odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży LFL o 12,6 proc., co było efektem wysokich dynamik w kluczowych segmentach działalności Grupy.

Grupa Smyk kontynuowała wzrost przychodów ze sprzedaży LFL na wszystkich rynkach, w tym wysokie dynamiki sprzedaży LFL w Polsce (+9,3 proc.) i w Niemczech (+13,8 proc.). Rynki wschodnie, jak poinformowano w komunikacie, zrealizowały wysokie, dwucyfrowe dynamiki sprzedaży LFL. Kanał sprzedaży online odnotował 108,4 proc. dynamikę sprzedaży LFL.

Sklepy Empik zanotowały wzrost przychodów ze sprzedaży LFL o 3,3 proc. r/r, wynikający głównie z bardziej atrakcyjnej oferty produktowej zarówno w kategoriach wydawniczych, jak i nie wydawniczych, co przełożyło się na wzrost średniego koszyka zakupowego.

W segmencie e-commerce Grupa kolejny kwartał z rzędu zrealizowała istotne wzrosty przychodów ze sprzedaży LFL (wzrost sprzedaży o 49 proc. r/r), istotnie wzrosły przychody ze sprzedaży wszystkich e-sklepów internetowych z portfolio Grupy, w tym największe wzrosty przychodów ze sprzedaży zostały osiągnięte przez kluczowe witryny empik.com i smyk.com.

W I kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej wzrosły o 13 proc. (o 68 mln zł) do 610 mln zł.

Sprzedaż LFL

Grupa Smyk: wzrost sprzedaży w I kwartale 2015 r. o 12 proc. r/r do 263 mln zł, głównie w wyniku wysokiej dynamiki przychodów ze sprzedaży LFL w sklepach oraz większej skali działalności (na koniec I kwartału 2015 r. Grupa Smyk posiadała 205 sklepów vs 201 sklepów na koniec I kwartału 2014 r.).

Grupa Empik: wzrost sprzedaży w I kwartale 2015 r. o 7 proc. r/r do 215 mln zł, w wyniku wysokiej dynamiki przychodów ze sprzedaży LFL w sklepach oraz większej skali działalności (na koniec I kwartału 2015 r. Grupa Empik posiadała 220 sklepów vs 198 sklepów na koniec I kwartału 2014 r.).

Segment E-commerce: wzrost sprzedaży o 49 proc. r/r do 69 mln zł; kolejny kwartał dynamicznego rozwoju wszystkich e-sklepów tego segmentu, w tym najbardziej kluczowe empik.com i smyk.com osiągnęły kilkakrotne wzrosty przychodów ze sprzedaży.

Grupa Optimum: wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2015 r. o 6 proc. r/r do 63 mln zł wynikał w głównej mierze z kolejnych wzrostów sprzedażowych marki Converse.

Działalność zaniechana

Na koniec I kwartału 2015 r. Grupa EM&F prezentowała w działalności zaniechanej wyniki segmentu Moda, Szkół Językowych oraz Smyk Turcja i Smyk Czechy (1 sklep). Grupa prowadzi następujące działania w zakresie zakończenia operacji z ramach segmentu działalności zaniechanej:

Segment Moda: na koniec I kwartału 2015 r. Grupa EM&F posiadała 20 sklepów modowych w Polsce i jest w trakcie finalizacji zakończenia działalności tego segmentu.

Smyk w Czechach: na dzień publikacji wyników finansowych Grupy EM&F za I kwartał 2015 r., działalność jedynego sklepu w Czechach została zakończona.

Dalsze plany

W Grupie smyk spółka planuje kontynuację ekspansji, dalszy rozwój sprzedaży operacji wielokanałowych oraz dalsza optymalizacja zaangażowania w kapitał obrotowy w Polsce. Strategia dla segmentu E-commerce na rok 2015 zakłada w głównej mierze integrację i dalsze wsparcie rozwoju operacji wielokanałowych Salonów Empik oraz Grupy Smyk.

585 placówek w Grupie EM&F

Na koniec I kwartału 2015 r. łączna powierzchnia handlowo-usługowa Grupy EM&F wynosiła 323.127 mkw. i liczyła 585 placówek, z czego 137 placówek (o łącznej powierzchni 40.062 mkw.) dotyczy działalności zaniechanej (20 sklepów segmentu Moda w Polsce, 116 Szkół Językowych oraz 1 sklepu Smyk w Czechach).
W I kwartale 2015 r. w ramach Grupy EM&F otwarto 5 sklepów (w tym 4 sklepy zostały otwarte w Polsce) oraz 3 Szkoły Językowe. Równocześnie w I kwartale 2015 r. zostało zamkniętych 28 placówek (w tym 27 placówek w ramach działalności zaniechanej – głównie w segmencie Moda).