inpost paczkomaty 1300 ecommerce

Grupa Integer.pl SA, właściciel międzynarodowej sieci innowacyjnych Paczkomatów InPost oraz kluczowego prywatnego operatora pocztowego w Polsce, wypracowała w I kwartale 2015 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 153,46 mln zł, co oznacza wzrost o 27% rok do roku.

Grupa Integer.pl SA odnotowała w I kwartale 2015 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego na poziomie 8,11 mln zł. Skonsolidowany wskaźnik EBITDA wyniósł 11,42 mln zł.

Nowe inwestycje Grupy Integer.pl

„Pierwsze miesiące 2015 roku były dla Grupy Integer.pl bardzo owocne. Zakończyliśmy proces pozyskiwania inwestorów dla easyPack, a do grona udziałowców dołączyły prestiżowe instytucje finansowe – Templeton Strategic Emerging Markets oraz PZU. Dodatkowo pozyskaliśmy finansowanie dłużne Banku Gospodarstwa Krajowego na rozwój Paczkomatów InPost w Kanadzie” – komentuje Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl SA.

integer Przychody Grupy

„Podpisaliśmy umowę z Pocztą Polską na odpłatne korzystanie z infrastruktury pocztowej, w tym skrzynek oddawczych i rozszerzyliśmy sieć Paczkomatów InPost w Polsce o 200 terminali. PGP – spółka, którą przejęliśmy pod koniec 2014 roku – jest stroną w postępowaniu UKE na operatora wyznaczonego. W kolejnych kwartałach wdrożymy wiele innowacyjnych usług opartych o naszą infrastrukturę logistyczną – zarówno w kraju, jak i za granicą. Jestem pewien, że będziemy pionierami zintegrowanej oferty, jakiej żaden operator ani pocztowy, ani logistyczny w Polsce nie posiada” – dodaje Rafał Brzoska.

Rozwój usług dla e-commerce

Grupa Integer.pl w dniu 5 maja 2015 roku – wspólnie z globalnym funduszem inwestycyjnym Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV, LDC (“TSEMF IV”) oraz Grupą Ubezpieczeniową PZU – ogłosiła inwestycję w kwocie 81,7 mln euro w spółkę easyPack – właściciela największej na świecie sieci Paczkomatów. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój Paczkomatów InPost na rynkach międzynarodowych. Jednocześnie Grupa Integer.pl podpisała umowę z BGK o udzielenie spółce finansowania dłużnego w kwocie 36,7 miliona USD, przeznaczonego na rozwój Paczkomatów InPost na rynku kanadyjskim.

W kwietniu 2015 roku InPost – spółka wchodząca w skład Grupy Integer.pl – podpisał z Pocztą Polską umowę na płatny dostęp do infrastruktury pocztowej. Jej kluczowym elementem jest udostępnienie InPost SA ponad 115 tysięcy zestawów skrytkowych, z których do tej pory mogli korzystać jedynie listonosze Poczty Polskiej. Umowa obowiązywać będzie na terenie całego kraju i stanowi milowy krok we współpracy operatorów z branży pocztowo-kurierskiej w Polsce. Dzięki zawartemu porozumieniu InPost SA dostarczy korespondencję do ponad 500 000 odbiorców, nieposiadających prywatnej skrzynki odbiorczej. Największe korzyści ze współpracy odniosą przede wszystkim mieszkańcy mniejszych miejscowości i wsi. Podpisana pomiędzy operatorami umowa pozwoli im odbierać korespondencję InPost SA w ramach publicznej infrastruktury pocztowej, z której dotychczas korzystali.

Paczkomaty InPost działają już na 5 kontynentach, między innymi w takich krajach jak: Wielka Brytania, Francja, Włochy, Polska, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Czechy, Słowacja, Kolumbia, Kanada, Australia, Arabia Saudyjska, Malezja. Do końca 2015 roku na całym świecie będzie dostępnych – w różnych modelach biznesowych – ponad 5000 Paczkomatów InPost. Spółka planuje instalację kolejnych 4000 terminali na terenie Europy, Azji, obu Ameryk, a także na Bliskim Wschodzie i w Afryce.