Bio-Bazar w fabryce Norblin
Bio-Bazar w fabryce Norblin

Dołączenie nieruchomości w Toruniu do portfolio Vis a Vis oraz joint venture z Grupą Akron dla centrum ETC Gdańsk to kluczowe dla Grupy Capital Park wydarzenia z I kwartału 2015 roku.

Grupa Capital Park konsekwentnie kontynuuje strategię realizacji warszawskich projektów – obecnie budowy Royal Wilanów, realizacji kolejnego etapu Eurocentrum Office Complex oraz przygotowań do rewitalizacji terenów dawnej Fabryki Norblina.

Plany inwestycyjne

– W pierwszym kwartale 2015 roku odnotowaliśmy wzrost przychodów z najmu wynikający z faktu, iż systematycznie oddajemy kolejne metry kwadratowe powierzchni. Jednocześnie poziom kosztów z działalności operacyjnych pozostał na stabilnym poziomie, a nawet uległ nieznacznej redukcji. Przy zakładanym harmonogramie realizacji projektów Grupa Capital Park będzie w 2015 roku jednym z liderów jeśli chodzi o oddane do użytku obiekty, z wolumenem nowej powierzchni wynoszącym około 50 tys. mkw. mówi Michał Koślacz, Dyrektor Finansowy i członek zarządu Grupy Capital Park.

Marcin Juszczyk, Dyrektor Inwestycyjny i członek zarządu Grupy Capital Park skomentował dalsze plany spółki – Prowadzimy aktywną analizę rynku, mamy jednak selektywne podejście do potencjalnych, kolejnych inwestycji. Obecnie pod uwagę brać będziemy raczej obiekty o ugruntowanej pozycji rynkowej, generujące dochód już od momentu zakupu. Przygotowujemy się również do utworzenia kolejnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych.

W marcu tego roku inwestor zakomunikował rebranding zakupionego w ubiegłym roku centrum handlowego przy Szosie Lubickiej w Toruniu. Nowy obiekt, skomercjalizowany w 100 procentach, dołączył do portfolio Vis a Vis, które reprezentują również obiekty w Łodzi i Radomiu.

W minionym kwartale Grupa Capital Park i Akron Group podpisały umowę joint venture dla projektu centrum handlowego pierwszej generacji ETC w Gdańsku. Planowane przez inwestorów działania związane są z wdrażaniem tzw. strategii 4RE – tzn. przeprojektowania obiektu (redesign), jego przebudowy (remodelling), repozycjonowania (repositioning) z ewentualnym rebrandingiem oraz rekomercjalizacji. Celem koncepcji jest dostosowanie projektu ETC Gdańsk do oczekiwań i potrzeb klientów i najemców – zarówno tych dotychczasowych, jak i nowych – wynikających ze zmieniających się postaw i zachowań konsumenckich.

Capital Park

Grupa Capital Park jest doświadczonym i aktywnym inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor). Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości, np. poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami.

Capital Park osiąga dochody z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości lub produktów inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości zakupu nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 75 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. mkw., zlokalizowanych w 37 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street znajduje się w strukturze nowo utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income Assets FIZ AN, którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości zarządzanych przez Grupę wynosiła 1,6 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. 79% bieżącej wartości portfela Grupy stanowiły nieruchomości w Warszawie, czyli na największym i jednym z najbardziej perspektywicznych rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce.