Jan Mroczka, prezes zarządu Rank Progress SA
Jan Mroczka, prezes zarządu Rank Progress SA

W I kwartale 2015 r. Grupa Kapitałowa Rank Progress wypracowała 16,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 11 proc. więcej niż rok wcześniej kiedy było to 15 mln zł. Jednocześnie Grupa odnotowała ujemny wynik operacyjny na poziomie 29,6 mln zł oraz stratę netto w wysokości 17,2 mln zł.

Głównym czynnikiem, który zadecydował o takim zakończeniu kwartału było umocnienie się złotego wobec euro. Spowodowało to nominalne obniżenie wartości obiektów należących do Grupy, które są wyceniane w europejskiej walucie. Skala korekty wyniosła około -30 mln zł, a jej wielkość była zdeterminowana dużą liczbą obiektów handlowych znajdujących się obecnie w portfolio dewelopera. Jednocześnie firma odczuła pozytywny wpływ obniżenia wartości kredytów inwestycyjnych denominowanych w euro. Wyniosło ono jednak jedynie 15,6 mln zł i nie zrównoważyło w konsekwencji przeszacowań nieruchomości.

Grupa Rank Progress zanotowała w I kwartale prawie 11% wzrost przychodów, generowanych głównie z czynszów najmu. Spółka dysponuje obecnie niemal 90 tys. mkw. powierzchni najmu, które są skomercjalizowane w około 90 procentach.

– Nasze wyniki, podobnie jak większości deweloperów komercyjnych, są w dużej mierze pochodną przyjętych zasad rachunkowości. Na rynku, na którym działamy większość transakcji, czynszów, kredytów czy wycen jest nominowana w euro, a spółka raportuje w złotych. Przy dużej skali działalności nawet niewielkie wahania kursu mają bardzo duży wpływ na wynik księgowy, bo musimy w nim regularnie rozpoznawać każdą taką zmianę. Skutek wyceny aktywów i pasywów denominowanych w euro na dzień bilansowy, ma wprawdzie wpływ na wynik, jednak nie odzwierciedla on rzeczywistego przepływu pieniądza – mówi Mariusz Kaczmarek, dyrektor finansowy i członek zarządu Rank Progress.

– Stabilności i stałe przychody zapewniają nam nasze nieruchomości. W modelu biznesowym przyjęliśmy jednak, że będziemy dążyli do możliwie szybkiej sprzedaży obiektów i uwolnienia gotówki na dalsze projekty. W ten sposób osiągniemy znacznie wyższą rentowność działalności. Obecnie rynek jest wymagający i niełatwo jest wynegocjować satysfakcjonujące nas warunki sprzedaży, dlatego proces sprzedaży trwa dłużej niż byśmy sobie tego życzyli – podkreśla Jan Mroczka, prezes i główny akcjonariusz Rank Progress.

W zakończonym kwartale giełdowa spółka rozpoczęła budowę Galerii Aviator w Mielcu. Obiekt ma być gotowy na wiosnę 2016 roku. Jak zapowiada Zarząd, jeszcze w tym roku deweloper może ruszyć z budową jednego lub dwóch kolejnych projektów.

Rank Progress SA to firma inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Legnicy, działająca na polskim rynku nieruchomości od 1997 r. Spółka specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż.