Salon iDream
Salon iDream

Grupa Eurotel, obsługująca sieć ponad 250 salonów sprzedaży operatorów T-Mobile i Play oraz sklepów iDream, w I kwartał 2015 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w kowcie 68,99 mln zł, wobec 30,32 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,62 mln zł, wobec 0,28 mln zł rok wcześniej.

Wyniki finansowe

Spółka Eurotel SA osiągnęła znaczną poprawę wyników w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Największy wpływ na tę zmianę miał rozwój projektu iDream i zwiększenie sprzedaży produktów Apple w wielu kanałach sprzedaży (salony, biznes, internet). Również wyniki w ramach działalności dla operatora T- Mobile uległy poprawie w raportowanym okresie. Z kolei Viamind sp. z o.o. wykazał znaczny wzrost wyniku, co związane było z otrzymaniem premii za realizację planów sprzedażowych nałożonych przez operatora Play, które bezpośrednio wpływają na wyniki tej spółki.

Przychody jednostkowe Eurotel SA w I kwartale br. wyniosły 51,73 mln zł (rok wcześniej było to 15,72 mln zł). Zysk netto spółki wyniósł natomiast I kwartale br. 3,83 mln zł, podczas gdy w I kwartale 2014 roku było to 2,84 mln zł.

Przychody skonsolidowane Grupy Eurotel za ten okres wyniosły 68,99 mln zł, wobec 30,32 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,62 mln zł, wobec 0,28 mln zł rok wcześniej.

– Na poprawę wyniku skonsolidowanego największy wpływ miały bardzo dobre wyniki spółki zależnej Viamind, która osiągnęła takie rezultaty dzięki realizacji planów sprzedaży. Wynik nie był dodatkowo obciążany przez rezultaty konsolidowanej w ubiegłym roku spółki zależnej MediaSystem, której udziały zostały zbyte pod koniec 2014 roku. W ramach Eurotel SA największe znaczenie dla poprawy wyniku miało dalsze rozwijanie współpracy z Apple, zwłaszcza widoczne w kategorii obrotów realizowanych w oparciu o te produkty. Lepsza znajomość rynku, zdobywanie nowych klientów oraz rozwój różnych kanałów sprzedaży złożyły się na tak dobry rezultat – mówi Tomasz Basiński, wiceprezes zarządu Eurotel SA

Grupa Eurotel

Grupa telekomunikacyjna Eurotel SA jest od 9 lat notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Posiada znaczącą pozycję na rynku telekomunikacyjnym obsługując łącznie 320 punktów sprzedaży, w tym T-Mobile (160 punktów) i Play (110 punktów) oraz sieć Telewizji „n” z 50 punktami. Sieć sprzedaży tworzona jest w oparciu o własne placówki jak i partnerów handlowych na podstawie podpisywanych z nimi umów dealerskich. Eurotel SA buduje również sieć punktów franczyzowych w oparciu o współpracę bezpośrednio z operatorami. Jest również jednym z dystrybutorów produktów pre-paid takich jak ” T-Mobile na kartę” oraz „Heyah”.

Spółka jest autoryzowanym przedstawicielem ITI Neovision, operatora telewizji “n”, dystrybuując usługi tej platformy telewizji satelitarnej w sieci punktów sprzedaży, która jest niezależna od innych operatorów telekomunikacyjnych.

Od 2013 spółka jest partnerem firmy Apple i buduje sieć sprzedaży salonów tej marki na terenie Polski, pod własnym brandem – iDream. Eurotel posiada również swój sklep internetowy pod własną marką iDream.pl.