fot. Shutterstock

Według najnowszego raportu Savills, analizującego europejski rynek inwestycyjny, w pierwszym kwartale 2015 roku nastąpił 18 proc. wzrost w segmencie największych transakcji o wartości powyżej 100 mln euro rok do roku.

Savills wskazał także na 23 proc. wzrost transakcji portfelowych, które stanowiły dwie trzecie wartości największych transakcji i wynosiły 45 proc. całkowitego wolumenu transakcji.

– W całym 2015 roku spodziewamy się wzrostu największych transakcji, głównie w wyniku sprzedaży portfeli, które naszym zdaniem będą napędzać aktywność inwestycyjną. Niskie stopy procentowe i plany zakupu nieruchomości przez Europejski Bank Centralny zapewnią popyt na nieruchomości na najbardziej stabilnych rynkach, takich jak Wielka Brytania, Niemcy i Francja oraz na rynkach, na których sytuacja gospodarcza się poprawia, jak Hiszpania, Włochy, Irlandia i Holandia – komentuje Marcus Lemli, dyrektor Działu Inwestycyjnego na Europę w Savills.

Wolumen transakcji

Analitycy Savills podają, że inwestorzy z Wielkiej Brytanii, USA i Niemiec odpowiadali za ponad połowę zrealizowanych transakcji i 62 proc. całkowitego wolumenu. Inwestycje portfelowe cieszyły się szczególnym zainteresowaniem inwestorów, którzy po raz pierwszy zainteresowali się europejskim rynkiem inwestycyjnym. Wykorzystywali oni sprzyjające warunki finansowe i wzrost na rynku.

Michał Ćwikliński, dyrektor zarządzający, szef Działu Doradztwa Inwestycyjnego w Polsce, wyjaśnia sytuację na lokalnym rynku. – Wolumen transakcji portfelowych w Polsce wzrasta w ostatnich kilku latach. Na koniec 2015 roku wartość transakcji portfelowych może osiągnąć rekordowy poziom 1,1 mld euro, w porównaniu z ok. 0,5 mld euro w 2014 roku, co wskazywałoby na ok. 120 proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Nieruchomości o wartości 600 mln euro znajdują się obecnie na etapie zaawansowanych negocjacji lub w trakcie procesu due-diligence; dodatkowo na sprzedaż są obecnie wystawione nieruchomości o wartości 500 mln euro. Savills reprezentuje obecnie klientów przy sprzedaży kilku portfeli nieruchomości w Polsce. Transakcje portfelowe są popularne z kilku względów: oferują dywersyfikację przychodów i ryzyka, umożliwiają zainwestowanie większej ilości środków, a ponadto oferują elastyczną strategię wyjścia – podział na części lub sprzedaż jako całości.

– Pomimo znacznego popytu na pojedyncze aktywa o dużej wartości ze strony inwestorów, ich dostępność w Polsce jest bardzo ograniczona. Wynika to częściowo z faktu, że większość dużych biurowców i centrów handlowych została w ciągu ostatnich kilku lat kupiona przez inwestorów długoterminowych. Liczba transakcji o wartości powyżej 100 mln euro od kilku lat pozostaje wysoka: w 2013 odnotowano 12 takich transakcji (ok. 2 mld euro), a w 2014 odnotowano ich 10 (1,65 mld euro). Spodziewamy się, że do końca bieżącego roku liczba transakcji o wartości powyżej 100 mln euro może wynieść 6-7, o łącznej wartości ok. 1,05 mld euro – komentuje Michał Ćwikliński.

Najatrakcyjniejsze rynki

Podczas gdy całkowity wolumen największych transakcji wzrósł, wyniki za I kw. 2015 do poprzedniego kwartału na badanym obszarze były słabsze o jedną trzecią i spadły z 69,5 mld euro do 49,7 mld euro. Jednocześnie Savills odnotował, że I kw. 2015 okazał się o 25 rpoc. mocniejszy niż I kw. 2014, kiedy to łączny wolumen inwestycji wyniósł 38,5 mld euro. Inwestorzy nadal faworyzują najatrakcyjniejsze rynki, z Niemcami i Wielką Brytanią na czele, na które przypada dwie trzecie wszystkich transakcji.

Według danych Savills, w Niemczech, w pierwszym kwartale, odnotowano wzrost udziału transakcji inwestycyjnych w sektorze handlowym, w związku ze sprzedażą niemieckiej części portfela Corio.

– Konkurencyjne warunki rynkowe doprowadziły do dalszej kompresji stóp zwrotu we wszystkich sektorach. Średnie stopy zwrotu najatrakcyjniejszych, centralnie położonych nieruchomości spadły z roku na rok: w sektorze biurowym do 4,87 proc., sektorze centrów handlowych do 5,3 proc. i nieruchomości przemysłowych do 7,39 proc. Wzrastający popyt inwestorów, zwłaszcza międzynarodowych i funduszy inwestycyjnych REIT, które były szczególnie aktywne w I kw. 2015 roku, spowoduje dalszy spadek stóp zwrotu – dodaje Eri Mitsostergiou, dyrektor Działu Badań w Savills.

Savills jest partnerem merytorycznym Shopping Center Forum 2015 Fall Edition, największego w regionie CEE Forum poświęconego rynkowi centrów handlowych.