Kolekcja marki Femestage Eva Minge

Spółki Grupy kapitałowej Esotiq & Henderson SA intensywnie rozwijają sieć salonów własnych i franczyzowych oraz sukcesywnie poszerzają ofertę handlową. W I kwartale 2015 roku działania operacyjne spółki skoncentrowane były na budowie sieci salonów Femestage Eva Minge.

Rozwój sieci sprzedaży

Femestage Eva Minge to brand modowy stworzony przez Esotiq & Henderson wraz z projektantką Ewą Minge, która objęła funkcję dyrektora kreatywnego marki. Pierwsze salony Femestage Eva Minge powstały w kwietniu w Gdańsku, Kielcach i Olsztynie, przy czym planowane jest otwarcie kolejnych 25 salonów, w tym 10 własnych oraz 15 franczyzowych, o łącznej powierzchni ponad 3 tys. mkw., zlokalizowanych w galeriach handlowych w większych miastach Polski. Dystrybucji w tradycyjnych kanałach towarzyszy sprzedaż w internetowym sklepie marki.

Spółka kontynuuje ekspansję zagraniczną poprzez budowę sieci sprzedaży marki Esotiq w Niemczech. Do otwartych w ubiegłym roku w galeriach w Stuttgarcie dwóch salonów własnych Esotiq, w pierwszym kwartale 2015 roku dołączył trzeci salon w Kaiserslautern. W 2015 r. zainaugurowano również sprzedaż w internetowym salonie Esotiq Germany.

W pierwszym kwartale 2015 roku powierzchnia sieci salonów Esotiq wzrosła o 8% rok do roku przy wzroście sprzedaży w sieci o 19%. Sieć Esotiq również powiększyła sprzedaż na metr o 9,6% rok do roku.

Wyniki finansowe

W pierwszym kwartale bieżącego roku przychody Esotiq & Henderson ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły ponad 25,5 mln zł i były wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o ponad 12%. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o ponad 23% osiągając poziom 1,25 mln zł. Spółka wypracowała w okresie sprawozdawczym zysk netto w wysokości 545 tys. zł, co oznacza wzrost o ponad 41% w relacji do wyniku za pierwszy kwartał roku 2014.

W ujęciu skonsolidowanym przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 24,64 mln zł i były wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o ponad 5%. Zysk z działalności operacyjnej uległ obniżeniu się o blisko 3% osiągając poziom 746 tys. zł. Skonsolidowany zysk netto w wyniósł 191 tys. zł, co oznacza wzrost o ok. 25% wobec wyniku za pierwszy kwartał roku 2014.

W pierwszym kwartale 2015 roku spółka Esotiq & Henderson S.A zanotowała spadek sprzedaży eksportowej na rynkach wschodnich w związku z sytuacją polityczno-gospodarczą zaistniałą w ostatnim czasie w Rosji i Ukrainie. Spółki Grupy kapitałowej nie posiadają w tym rejonie Europy swoich salonów, a sprzedaż odbywa się wyłącznie na zasadach hurtowych. Spadek obrotów z Ukrainą i Rosją nie ma istotnego przełożenia na skonsolidowany wynik finansowy ponieważ sprzedaż na rynkach tych krajów stanowi niewielki procent obrotów ogółem.

Elementem o większym wpływie na skonsolidowany zysk Esotiq & Henderson jest koszt realizowanych w okresie sprawozdawczym działań promocyjnych i reklamowych inicjujących powstanie marki Femestage Eva Minge. W pierwszym kwartale 2015 roku spółka Femestage Eva Minge sp. z o.o. nie dysponowała salonami sprzedaży, a intensywne przedsięwzięcia marketingowe poprzedzały otwarcia salonów w Gdańsku, Olsztynie i Kielcach, które nastąpiły w kwietniu 2015 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kolekcja Femestage Eva Minge oferowana jest w sześciu salonach marki oraz w Internecie.