Wizualizacja Centrum Posnania
Wizualizacja Centrum Posnania
Wizualizacja Centrum Posnania
Wizualizacja Centrum Posnania

Za kilka lat ekologiczne rozwiązania będą stosowane we wszystkich budynkach komercyjnych. Co więcej, budynki niecertyfikowane będą traktowane jak obiekty drugiej klasy. W tym roku Apsys, jako jedna z pierwszych firm w Polsce, rozpoczęła proces recertyfikacji, prowadzony obecnie w 10 spośród 21 zarządzanych przez nią centrów handlowych.

Firma Apsys wraz z właścicielami centrów handlowych już od kilku lat zdobywa odpowiednią wiedzę oraz inwestuje w najnowsze technologie pozwalające certyfikować obiekty handlowe w ramach brytyjskiego systemu Breeam In-Use oraz Breeam New Build. Te najpopularniejsze certyfikaty ekologiczne w Europie weryfikują wszelkie aspekty funkcjonowania budynków i zarządzania nimi w kontekście zrównoważonego budownictwa. Wymagają przy tym spełnienia kryteriów dotyczących: zużycia energii, wody, stosowania materiałów budowlanych, segregacji odpadów, wywozu zanieczyszczeń, aspektów związanych z dojazdem do obiektu, wykorzystania terenu oraz sposobu zarządzania.

Dlaczego certyfikować obiekty komercyjne?

Certyfikaty Breeam wpływają bezpośrednio na wartość budynku i jego wycenę w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej. Są cenione przez potencjalnych inwestorów, w tym np. fundusze inwestycyjne oraz właścicieli, którzy coraz częściej uwzględniają je w corocznych wycenach nieruchomości. Są istotne również dla zarządców oraz sieci handlowych, gdyż oznaczają, że w budynku zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne obniżające koszty eksploatacyjne, w tym: opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody czy też wywóz nieczystości. Zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe powiększają pulę przeznaczaną na remonty, inwestycje, a także akcje marketingowe oraz sprzedażowe. Nie bez znaczenia jest też kreowany dzięki certyfikatom wizerunek właścicieli oraz zarządców jako firm prowadzących biznes w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska naturalnego oraz ludzi.

Czy to się opłaca?

W Polsce wciąż nie docenia się pozytywnych czynników płynących z pozyskania ekologicznych certyfikatów. Niektórzy sądzą też, że inwestycje konieczne, aby taki certyfikat uzyskać, są na tyle kosztowne, że wręcz nieopłacalne. Tymczasem zgodnie z wyliczeniami Apsys dla projektów deweloperskich, przygotowywanych do certyfikacji na poziomie „Very good” w systemie Breeam New Build, koszty realizacji certyfikowanego centrum handlowego mogą być wyższe od budowy obiektu tradycyjnego tylko o około 3 proc. łącznych kosztów realizacji robót budowlanych. Szacunkowy okres zwrotu nakładów poniesionych na niektóre inwestycje ekologiczne może nawet wynieść zaledwie 5 lat, w zależności od zastosowanych rozwiązań. Warto jednak pamiętać, że dla wielu nakładów nie można oszacować okresu zwrotu z inwestycji. Chodzi tu o czynniki niematerialne, związane np. z komfortem człowieka, do których należą chociażby: założenie terenów zielonych, ustawienie stojaków na rowery czy zaprojektowanie przeszkleń umożliwiających oświetlenie wnętrz światłem naturalnym.

Rola dewelopera i wykonawców

Aby koszty związane z procesem certyfikacji nie przekroczyły założeń i progu opłacalności, konieczna jest współpraca z doświadczonymi deweloperami i wykonawcami. Po uzyskaniu precertyfikatu dla inwestycji, przyznawanemu na podstawie dokumentacji technicznej, w kolejnej fazie procesu budowlanego większość obowiązków spoczywa bowiem na wykonawcy robót, który musi dokładnie stosować procedury wynikające z warunków certyfikacji. Rolą dewelopera jest wówczas nadzorowanie przestrzegania ustalonych zasad zarówno w zakresie sposobu realizacji robót, do którego można zaliczyć: gospodarkę odpadami, hałas, stosowanie odpowiednich materiałów budowlanych, jak również zgodność z dokumentacją projektową. Tylko w ten sposób inwestycja spełni restrykcyjne wymagania certyfikacji.

Pionier certyfikacji

Pionierem certyfikacji Breeam In-Use w Polsce jest firma Apsys, inwestor, deweloper, a zarazem zarządca centrów handlowych. W 2011 roku Apsys pozyskał ten certyfikat dla łódzkiej Manufaktury i Centrum Handlowego 3 Stawy w Katowicach. Były to pierwsze funkcjonujące budynki i zarazem pierwsze funkcjonujące obiekty handlowe w Polsce, które spełniły rygorystyczne kryteria zrównoważonego budownictwa. Od tego czasu firma doprowadziła do otrzymania certyfikatów w sumie przez 17 centrów handlowych, przy czym ostatnio dla centrów Bielawy w Toruniu i Guliwer w Łodzi. W tym roku Apsys, jako jedna z pierwszych firm w Polsce, rozpoczęła także proces recertyfikacji, prowadzony obecnie w 10 spośród 21 zarządzanych przez nią obiektów. Równolegle Apsys prowadzi proces certyfikacji projektu swojej nowej inwestycji – Posnanii. Obiekt ten jest zaprojektowany, budowany i zarządzany ekologicznie między innymi dzięki wykorzystaniu energooszczędnych materiałów, innowacyjnych koncepcji architektonicznych oraz systemów ograniczania zanieczyszczeń.

Autorem artykułu jest Jan Oko, Investment and Exploitation Specialist, Apsys Polska