Wizualizacja Centrum Posnania
Wizualizacja Centrum Posnania

Za kilka lat ekologiczne rozwiązania będą stosowane we wszystkich budynkach komercyjnych. Co więcej, budynki niecertyfikowane będą traktowane jak obiekty drugiej klasy. W tym roku Apsys, jako jedna z pierwszych firm w Polsce, rozpoczęła proces recertyfikacji, prowadzony obecnie w 10 spośród 21 zarządzanych przez nią centrów handlowych.

Firma Apsys wraz z właścicielami centrów handlowych już od kilku lat zdobywa odpowiednią wiedzę oraz inwestuje w najnowsze technologie pozwalające certyfikować obiekty handlowe w ramach brytyjskiego systemu Breeam In-Use oraz Breeam New Build. Te najpopularniejsze certyfikaty ekologiczne w Europie weryfikują wszelkie aspekty funkcjonowania budynków i zarządzania nimi w kontekście zrównoważonego budownictwa. Wymagają przy tym spełnienia kryteriów dotyczących: zużycia energii, wody, stosowania materiałów budowlanych, segregacji odpadów, wywozu zanieczyszczeń, aspektów związanych z dojazdem do obiektu, wykorzystania terenu oraz sposobu zarządzania.

Dlaczego certyfikować obiekty komercyjne?

Certyfikaty Breeam wpływają bezpośrednio na wartość budynku i jego wycenę w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej. Są cenione przez potencjalnych inwestorów, w tym np. fundusze inwestycyjne oraz właścicieli, którzy coraz częściej uwzględniają je w corocznych wycenach nieruchomości. Są istotne również dla zarządców oraz sieci handlowych, gdyż oznaczają, że w budynku zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne obniżające koszty eksploatacyjne, w tym: opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody czy też wywóz nieczystości. Zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe powiększają pulę przeznaczaną na remonty, inwestycje, a także akcje marketingowe oraz sprzedażowe. Nie bez znaczenia jest też kreowany dzięki certyfikatom wizerunek właścicieli oraz zarządców jako firm prowadzących biznes w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska naturalnego oraz ludzi.

Czy to się opłaca?

W Polsce wciąż nie docenia się pozytywnych czynników płynących z pozyskania ekologicznych certyfikatów. Niektórzy sądzą też, że inwestycje konieczne, aby taki certyfikat uzyskać, są na tyle kosztowne, że wręcz nieopłacalne. Tymczasem zgodnie z wyliczeniami Apsys dla projektów deweloperskich, przygotowywanych do certyfikacji na poziomie „Very good” w systemie Breeam New Build, koszty realizacji certyfikowanego centrum handlowego mogą być wyższe od budowy obiektu tradycyjnego tylko o około 3 proc. łącznych kosztów realizacji robót budowlanych. Szacunkowy okres zwrotu nakładów poniesionych na niektóre inwestycje ekologiczne może nawet wynieść zaledwie 5 lat, w zależności od zastosowanych rozwiązań. Warto jednak pamiętać, że dla wielu nakładów nie można oszacować okresu zwrotu z inwestycji. Chodzi tu o czynniki niematerialne, związane np. z komfortem człowieka, do których należą chociażby: założenie terenów zielonych, ustawienie stojaków na rowery czy zaprojektowanie przeszkleń umożliwiających oświetlenie wnętrz światłem naturalnym.

Rola dewelopera i wykonawców

Aby koszty związane z procesem certyfikacji nie przekroczyły założeń i progu opłacalności, konieczna jest współpraca z doświadczonymi deweloperami i wykonawcami. Po uzyskaniu precertyfikatu dla inwestycji, przyznawanemu na podstawie dokumentacji technicznej, w kolejnej fazie procesu budowlanego większość obowiązków spoczywa bowiem na wykonawcy robót, który musi dokładnie stosować procedury wynikające z warunków certyfikacji. Rolą dewelopera jest wówczas nadzorowanie przestrzegania ustalonych zasad zarówno w zakresie sposobu realizacji robót, do którego można zaliczyć: gospodarkę odpadami, hałas, stosowanie odpowiednich materiałów budowlanych, jak również zgodność z dokumentacją projektową. Tylko w ten sposób inwestycja spełni restrykcyjne wymagania certyfikacji.

Pionier certyfikacji

Pionierem certyfikacji Breeam In-Use w Polsce jest firma Apsys, inwestor, deweloper, a zarazem zarządca centrów handlowych. W 2011 roku Apsys pozyskał ten certyfikat dla łódzkiej Manufaktury i Centrum Handlowego 3 Stawy w Katowicach. Były to pierwsze funkcjonujące budynki i zarazem pierwsze funkcjonujące obiekty handlowe w Polsce, które spełniły rygorystyczne kryteria zrównoważonego budownictwa. Od tego czasu firma doprowadziła do otrzymania certyfikatów w sumie przez 17 centrów handlowych, przy czym ostatnio dla centrów Bielawy w Toruniu i Guliwer w Łodzi. W tym roku Apsys, jako jedna z pierwszych firm w Polsce, rozpoczęła także proces recertyfikacji, prowadzony obecnie w 10 spośród 21 zarządzanych przez nią obiektów. Równolegle Apsys prowadzi proces certyfikacji projektu swojej nowej inwestycji – Posnanii. Obiekt ten jest zaprojektowany, budowany i zarządzany ekologicznie między innymi dzięki wykorzystaniu energooszczędnych materiałów, innowacyjnych koncepcji architektonicznych oraz systemów ograniczania zanieczyszczeń.

Autorem artykułu jest Jan Oko, Investment and Exploitation Specialist, Apsys Polska