Gemini Park Bielsko-Biała
Gemini Park Bielsko-Biała

Na rynku centrów handlowych obiekty III i IV generacji są już powszechnym zjawiskiem, zwłaszcza w największych miastach Polski. W miejscowościach mniejszych, do 100 tys. mieszkańców, galerie handlowe również zaczynają ze sobą konkurować poprzez wzbogacanie swoich ofert o coraz to szersze spectrum usług.

Nikogo nie dziwi już dziś kino, klub fitness, czy nawet prywatne przychodnie lekarskie – wszystkie te komponenty stają się tym, co może odróżnić obiekt od lokalnej konkurencji i zapewnić mu przewagę nad innymi. W przypadku spadającego footfallu, z którym muszą się mierzyć zarządcy centrów handlowych, każdy nowy sposób na przyciągnięcie klienta – lub zagwarantowanie mu maksymalnie szerokiej oferty handlowo – usługowo – rozrywkowej pod jednym dachem – wydaje się być zabiegiem naturalnym, a w przypadku obiektów starszej generacji – wręcz koniecznym.

Wraz z rozwojem komponentu rozrywkowego i rekreacyjnego w obiektach handlowych nastąpiły wyraźne zmiany społeczne i kulturowe. Centra handlowe coraz częściej traktowane są nie tylko jako destynacje zakupowe, ale miejsce spędzania wolnego czasu, nierzadko całymi dniami. Przejęły więc funkcje rynków miejskich podejmując realizacje zadań kulturalnych, ale jednocześnie stając się miejscem spotkań społecznych. Stawia to przed zarządcą zupełnie nowe wyzwania, które wymagają wpisania w działalność komercyjną kontekstu lokalnego wraz z jego oczekiwaniami.

Współpraca z lokalnymi podmiotami

W takiej sytuacji współpraca z lokalnymi podmiotami, instytucjami kultury, środowiskami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, czy fundacjami jest wręcz konieczna i warto dbać o to, by przebiegała ona w sposób harmonijny oraz z poszanowaniem obopólnych zobowiązań i korzyści. W ten właśnie sposób funkcje społeczne realizujemy w obu naszych istniejących centrach handlowych: w Gemini Park Tarnów oraz Gemini Park Bielsko-Biała. Zarządcy obu centrów są bardzo otwarci i chętnie pomagają w organizacji akcji charytatywnych, zbiórek funduszy czy żywności, ale również zajęć wyrównawczych dla młodzieży i dzieci ze środowisk borykających się z rozlicznymi problemami. Doskonałym przykładem jest tu m.in. współpraca Gemini Park Tarnów ze Stowarzyszeniem Siemacha, gdzie podopieczni korzystają z bogatej oferty zajęć oraz warsztatów plastycznych, muzycznych, edukacyjnych i sportowych. Stowarzyszenie mieści się w budynku zlokalizowanym tuż obok tarnowskiego Gemini, a jego młodzi podopieczni ściśle współpracują z zarządcą obiektu, pomagając mu przygotowywać i organizować odbywające się na jego terenie eventy. Tego typu placówka edukacyjno-wychowawcza przy centrum handlowym jest jedną z pierwszych w Polsce oraz Europie, a jej budynek powstał w ramach budowy obiektu, i był zaplanowany już na etapie jego projektowania. Gemini Holding jako spółka, a także jej prezes i założyciel, Rafał Sonik, blisko współpracują z „Siemachą” od samego początku swojej działalności. Otwarcie placówki w Tarnowie było niejako „ukoronowaniem” naszej kooperacji, ale też początkiem nowego projektu, który próbujemy zaszczepić również w galeriach innych inwestorów w całej Polsce. Cieszymy się, gdy widzimy, jak nasz przykład współpracy z Siemachą jest wdrażany w życie u innych zarządców obiektów handlowych i idea „nowoczesnych podwórek” rozszerza się na skalę ogólnopolską.

Jednak Siemacha to nie jedyna organizacja społeczna, z jaką współdziałamy. Ciekawą inicjatywą w bielskim Gemini jest np. akcja „Podwórkowe rewolucje”, realizowana wspólnie ze Środowiskowym Centrum Pomocy w Bielsku-Białej. W ramach cotygodniowych spotkań dzieci z trudnych środowisk mają okazję skorzystać z bogatej oferty zajęć sportowych, wziąć udział w biegu patrolowym czy uczestniczyć w warsztatach plastycznych. Tego typu działalność, oprócz niewątpliwej wartości, jaką jest pomoc osobom w trudnej sytuacji, generuje też wartość dodaną dla marki „Gemini Park”, która jest postrzegana jako głęboko zaangażowana w lokalne życie i prowadząca biznes społecznie odpowiedzialny.

Kulturalne centrum handlowe

Niezwykle istotna jest także ścisła współpraca i promocja lokalnych instytucji kultury. W Gemini Park Bielsko-Biała były to np. gościnne występu musicalu Bagno, odgrywanego przez grupę teatralną Luk Sfera z pobliskich Kęt, jak również wystawa malarstwa nieprofesjonalnego im. Bieńka. Przez ponad pół roku jeden z lokali w bielskim Gemini był również wynajmowany na cele kulturalne przez Stowarzyszenie Artystów. W Tarnowie zaś bardzo ciekawie przebiega współpraca z Teatrem im. Ludwika Solskiego. Placówka ta ma swoje stoisko w Gemini, co jest dla klientów doskonałą okazją, by przy okazji zakupów zapoznać się z aktualnym repertuarem, czy by kupić bilety na przedstawienia. Ostatnio również aktorzy tej instytucji w niekonwencjonalny sposób wykorzystali parking naszego obiektu, odgrywając tam bezpłatny i ogólnodostępny spektakl pt. „Blackbird”. To nowatorski sposób na wykorzystanie przestrzeni zupełnie nie kojarzącej się ze sztuką, a zarazem promocji i wspierania lokalnej kultury, co ważne – dostępnej dla wszystkich, bo nieodpłatnej, co daje możliwość obcowania ze sztuką również osobom w trudniejszej sytuacji ekonomicznej.

Gemini Park Tarnów współpracuje również z instytucjami edukacyjnymi, m.in. przedszkolami czy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, organizując wraz z nimi wystawy, wernisaże czy prezentacje ich prac. Ciekawą inicjatywą są również planowane we wrześniu tego roku Targi Organizacji Pozarządowych, gdzie będą mogły zaprezentować się instytucje z całego regionu. Jest to pierwsza taka impreza organizowana w Tarnowie. Wydarzenie organizowane jest wspólnie z Urzędem Miasta, co dodatkowo pokazuje, że może istnieć dobra i harmonijna kooperacja między podmiotem publicznym a komercyjnym, dająca obu stronom wymierne korzyści.

Zarówno Gemini Park Tarnów, jak i Gemini Park Bielsko Biała blisko współpracują z lokalnymi instytucjami ze świata sportu. Za przeprowadzoną w 2012 r. akcję społeczną „Idzie, idzie Podbeskidzie!” we współpracy z piłkarskim klubem TS Podbeskidzie Bielsko-Biała, zarządcy bielskiego Gemini Park otrzymali prestiżową nagrodę w kategorii „Kampania PR 2013”, przyznawaną przez Polską Radę Centrów Handlowych. W Gemini w Bielsku-Białej ogromną popularnością cieszą się również spotkania z siatkarkami BKS Aluprof oraz siatkarzami BBTS. Centrum handlowe stanowi platformę, na której kibice mogą spotkać swoich ulubionych zawodników w nieco mniej formalnej sytuacji, porozmawiać z nimi, zrobić zdjęcie, dostać autograf – podczas gdy na meczu nie zawsze jest na to czas. Co ważne, na tej współpracy korzystają także najemcy obiektu, bowiem siatkarze i siatkarki z Bielska mocno współpracują z brandem J. Fryderyk – pod koniec ubiegłego roku właścicielka firmy, Monika Jaskólska, ubrała siatkarzy do sesji zdjęciowej do kalendarza na 2015 rok, dzięki czemu zyskała ciekawą i niestandardową formę promocji na bardzo szeroką skalę (kalendarz był dystrybuowany wieloma różnorodnymi kanałami, m.in. również przez internet).

Pozytywny wizerunek centrum

Podsumowując, warto wspomnieć, że współpraca z różnymi lokalnymi podmiotami często nie wymaga wcale wielkich nakładów finansowych, a może przynieść wiele wymiernych korzyści, zwłaszcza dotyczących wzmacniania pozytywnego wizerunku w świadomości lokalnej społeczności. Wystawy, spektakle, targi edukacyjne – wszystko to może odbywać się na zasadzie barterowej wymiany: udostępnienie powierzchni w zamian za wkład merytoryczny. Zawsze stanowi to jednak wartość dodaną i generuje dla galerii nowych klientów, którzy przyciągnięci ciekawym wydarzeniem, mogą później – z lojalności – wrócić na zakupy, mając poczucie, że znaleźli się w obiekcie, który naprawdę jest „ich” – bliski ich sprawom i osadzony w społeczności, w której przyszło mu funkcjonować.

Autorem artykułu jest Anna Malcharek, dyrektor zarządzający Gemini Holding