Drogeria Dayli
Drogeria Dayli

Do blisko 75 proc. może wzrosnąć w najbliższym czasie udział Grupy Kerdos (właściciel sieci drogerii Dayli) w jedynej luksemburskiej sieci drogerii – Meng Drogerie+.

Po zakupie 28 kwietnia br. za 5,3 mln euro 24,78 proc. udziałów (wzrost do 49,78 proc. udziałów), 1 czerwca 2015 roku została zawarta umowa inwestycyjna, regulująca zasady nabycia kolejnych 24,77 proc. udziałów. Ich cena została określona na nieco ponad 3,2 mln euro, a finalna umowa przeniesienia własności udziałów będzie zawarta na żądanie Grupy Kerdos maksymalnie do 30 września br.

– Biorąc pod uwagę wszystkie dotychczasowe transakcje oraz te planowane, przejmujemy Meng Drogerie+ po wycenie 13,2 mln euro. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wynegocjowanej wyceny i zamierzamy jak najszybciej sfinalizować pełne przejęcie luksemburskiej spółki – mówi Kamil Kliniewski, prezes Kerdos Group SA.

Pełna kontrola nad Meng Drogerie+

– Omawiana transakcja da nam już pełną kontrolę nad całym biznesem Meng Drogerie+. Pozwoli również na pełną konsolidację wyników finansowych, które dotychczas były w ogóle niewidoczne w prezentowanych zyskach. Jednocześnie otrzymamy pełny dostęp do bogatego rynku luksemburskiego i klientów Meng Drogerie+ – dodaje prezes Kliniewski.

Podkreśla on, że Meng Drogerie jest spółką bez zadłużenia, w tym bez kredytów bankowych, pożyczek od udziałowców czy nawet zobowiązań leasingowych. Zyski spółki przekraczają wyniki osiągane dotychczas przez Grupę Kerdos. Konsolidacja wyników Meng Drogerie znacznie zwiększy raportowane przez Kerdos Group wyniki skonsolidowane i korzystnie wpłynie na strukturę bilansu.

Kerdos Group posiada udziały w Meng Drogerie+ poprzez swoją niemiecką spółkę zależną DC Service. Za pierwsze 25 proc. udziałów w lipcu 2014 r. Grupa Kerdos zapłaciła 1,25 mln euro. Wówczas nie było jednak w spółce kapitału zapasowego, a jej kapitał zakładowy miał wartość 0,1 mln euro. W międzyczasie nie tylko wzrosła wartość kapitału zakładowego, ale przede wszystkim kapitał zapasowy ma wartość blisko 5,5 mln euro.

Pod koniec kwietnia br. miało miejsce otwarcie nowej drogerii sieci Meng, pierwszy raz wspólnie z polską marką Inglot. Obroty w trakcie pierwszych dni znacznie przewyższyły oczekiwania. Kolejne otwarcia drogerii Meng zaplanowane są na koniec trzeciego kwartału br., po wcześniejszym uruchomieniu formatu franczyzowego z operatorem spożywczym (o rozpoczęcie współpracy zabiega Grupa Auchan i sieć Carrefour).

Ekspansję Kerdos Group w Europie Zachodniej wspiera rozpoczęcie od 20 kwietnia br. notowań akcji (dual listing) na giełdzie we Frankfurcie. Do końca maja br. planowane jest sukcesywne rozpoczęcie notowań w trybie dual listing na tamtejszej giełdzie wszystkich serii obligacji Kerdos Group SA.

W Grupie Kerdos

Właściciel sieci drogerii Dayli Polska i udziałowiec sieci drogerii Meng w Luksemburgu, a także właściciel spółek dystrybucyjnych w Polsce i Niemczech. Grupa kapitałowa Kerdos Group S.A. posiada detaliczną sieć sklepów na terenie Polski oraz jedyną sieć tego typu na terenie Luksemburga. Spółka rozwija także sprzedaż w internecie w Polsce oraz w Luksemburgu, zarządzając hurtownią drogeryjną oraz sklepami internetowymi.

Do listopada 2014 r. spółka działała pod firmą Hygienika SA. W 2004 r. zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie notowane są jej akcje. Obligacje notowane są na rynku Catalyst. Od kwietnia 2015 r. akcje Kerdos Group SA notowane są również na giełdzie we Frankfurcie.