Drogeria Dayli
Drogeria Dayli

238 mln zł przychodów, 13 mln zł zysku operacyjnego i 8 mln zł zysku brutto (bez zdarzeń jednorazowych) to oficjalne zamierzenia Kerdos Group SA w ujęciu skonsolidowanym na bieżący rok.

Opublikowana prognoza finansowa zakłada istotny wzrost wyników finansowych rok do roku. W 2014 roku przychody ze sprzedaży miały wartość 219,8 mln zł, jednak 15,9 mln zł pochodziło ze zbytej już działalności produkcyjnej (nierentowny zakład produkcyjny w Lublińcu). Księgowy zysk operacyjny miał wartość w minionym roku 11,9 mln zł, jednakże aż 16,3 mln zł pochodziło z pozycji „pozostałe przychody operacyjne” (głównie zysk na sprzedaży aktywów trwałych, wyksięgowanie przedawnionych zobowiązań i rozwiązanie innych rezerw). Analogicznie dzięki zdarzeniom o charakterze jednorazowym zysk brutto w ujęciu raportowanym (księgowym) miał w 2014 roku wartość 8,6 mln zł. Gdyby nie zdarzenia typu one-off, wynik operacyjny i brutto byłyby w zeszłym roku ujemne.

Prognoza zysku

– Widzimy, jak dynamicznie rozwija się Grupa Kerdos i jak rosną jej wyniki finansowe. Zaczynamy również konsolidować luksemburskie drogerie Meng. Dokupione w II kwartale udziały sprawiły, że posiadamy już blisko połowę tej spółki, a w III kwartale zamierzamy dokupić dalsze udziały, przejmując pełną kontrolę nad Meng Drogerie+ – mówi Kamil Kliniewski, prezes zarządu Kerdos Group SA.

– Publikując prognozę wyników finansowych dołączamy do wąskiego grona przewidywalnych, stabilnych spółek z warszawskiej giełdy – podkreśla prezes Kliniewski.

Warto zauważyć, iż zysk 2015 roku, prognozowany przez spółkę, będzie wykazany w zdecydowanie wyższej wartości, niż wynika to z przedstawionej prognozy (nie uwzględnia zdarzeń one-off). W pierwszym kwartale została sfinalizowana sprzedaż nierentownego zakładu produkcyjnego (transakcja sprzedaży spółki celowej Hygienika Dystrybucja i odkup jej spółki zależnej Mega Trade Dystrybucja), na czym Kerdos Group SA wykazała istotny zysk – 28,7 mln zł. Co więcej, do jej kasy wpłynęły ponad 22 mln zł gotówki, a wartość skonsolidowanych zobowiązań spadła o ponad 40 mln zł. W rezultacie raportowane wyniki pierwszego kwartału 2015 roku to 49,6 mln zł przychodów, 32,0 mln zł zysku operacyjnego i 31,0 mln zł zysku brutto.

– W ostatnich kwartałach i latach spółka była zmuszona przepisami prawa do wykazywania licznych zdarzeń o charakterze jednorazowym. Zakładamy, iż od bieżącego kwartału raportowane wyniki będą wynikały już wprost z działalności operacyjnej, co zwiększy ich przejrzystość. Od III kwartału zamierzamy w sposób pełny konsolidować Meng Drogerie+, co sprawi, iż raportowane wyniki wreszcie będą pokazywały prawdziwy obraz Grupy Kerdos – wyjaśnia prezes Kamil Kliniewski.

Nabycie Meng Drogerie

Przypomnijmy, w kwietniu br. Grupa Kerdos nabyła blisko 25 proc. udziałów w Meng Drogerie+ i posiada obecnie prawie połowę udziałów tejże spółki. Do końca września br. Grupa Kerdos zamierza nabyć kolejne blisko 25 proc. udziałów. Jednocześnie warto zauważyć, iż Meng Drogerie+ jest spółką całkowicie niezadłużoną, wysoko rentowną, co oprócz raportowanych zysków poprawi również strukturę skonsolidowanego bilansu Kerdos Group SA.

Grupa Kerdos to właściciel sieci drogerii Dayli Polska i udziałowiec sieci drogerii Meng w Luksemburgu, a także właściciel spółek dystrybucyjnych w Polsce i Niemczech. Grupa kapitałowa Kerdos Group S.A. posiada detaliczną sieć sklepów na terenie Polski oraz jedyną sieć tego typu na terenie Luksemburga. Spółka rozwija także sprzedaż w internecie w Polsce oraz w Luksemburgu, zarządzając hurtownią drogeryjną oraz sklepami internetowymi.

Do listopada 2014 r. spółka działała pod firmą Hygienika SA. W 2004 r. zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie notowane są jej akcje. Obligacje notowane są na rynku Catalyst. Od kwietnia 2015 r. akcje Kerdos Group SA notowane są również na giełdzie we Frankfurcie.