Rage Age
Rage Age

Właściciel sieci sklepów odzieżowych Próchnik SA w maju 2015 roku osiągnął łączne przychody ze sprzedaż detalicznej marki Próchnik i Rage Age na poziomie 4 mln zł. To wzrost o 10% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014, kiedy przychody sprzedaż spółki wyniosły 3,6 mln zł.

Wyniki finansowe

Salony marki Adam Feliks Próchnik wypracował w maju przychody ze sprzedaży na poziomie 2,95 mln zł, a rok wcześniej 2,64 mln zł. Tym samym odnotowano wzrost o 12% rok do roku.

Natomiast sieć sklepów Rage Age w tym okresie odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaż o 7%, który wyniósł 1,08 mln zł. Rok wcześniej w maju osiągnięto przychody ze sprzedaży w kwocie 1,01 mln zł.

Sprzedaż internetowa obydwu marek wyniosła ponad 79 tys. złotych. W tym samym okresie roku ubiegłego firma nie posiadała jeszcze sklepów online marki Próchnik i Rage Age.

Spółka giełdowa

Próchnik SA jest jedyną polską spółką w segmencie mody męskiej sygnowaną nazwiskiem realnego patrona, bohatera, patrioty — Adama Feliksa Próchnika. Historia istniejącej od 1948 roku firmy ściśle zazębia się z przełomowym wydarzeniem w dziejach polskiej gospodarki, jakim było powstanie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Spośród debiutantów z 16 kwietnia 1991 roku Próchnik jest jedyną nieprzerwanie notowaną spółką.

Obecnie w Polsce działa około 40 salonów sieci Próchnik oraz 12 sklepów marki Rage Age, przy uwzględnieniu salonów outletowych. W tym roku spółka Próchnik SA planuje uruchomić od 5 do 6 sklepów zarówno sieci Rage Age, jak i Adam Feliks Próchnik, a także zamknięcie nierentownych punktów sprzedaży. Dokładna liczba otwarć zależeć będzie od oceny atrakcyjności dostępnych punktów w galeriach handlowych oraz oferowanych przez nie warunków umów.