Butik Wólczanka
Butik Wólczanka

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2015 roku przez Vistula Group SA wyniosły około 47,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2014 roku o około 16,1%.

Przychody ze sprzedaży

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2015 roku wyniosła około 189,4 mln zł i była wyższa o około 16,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w maju 2015 roku w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) – wyniosły około 26,7 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2014 roku o około 22,2%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 102,6 mln zł i była wyższa o około 20,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) – wyniosły około 17,7 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2014 roku o około 13,3 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 68,9 mln zł i była wyższa o około 11,8 % od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Rozwój sieci sprzedaży

W roku 2015 spółka zamierza przekroczyć liczbę 320 salonów wszystkich marek. Do końca roku planuje otwarcie 14-16 nowych salonów własnych i stoisk firmowych o łącznej powierzchni ponad 1,2 mkw. oraz uruchomienie podobnej liczby sklepów franczyzowych. W ciągu pierwszego kwartału 2015 roku otwarte zostały trzy nowe salony własne w segmencie odzieżowym oraz jeden salon własny w segmencie jubilerskim. W tym samym okresie sieć franczyzowa segmentu odzieżowego powiększyła się o trzy nowe lokalizacje.

Jednocześnie Vistual zamierza przeprowadzić ofertę publiczną nowej emisji akcji spółki zależnej W.Kruk SA i wprowadzić ją na warszawską giełdę w roku 2016. Prospekt emisyjny zostanie przygotowany w oparciu o wyniki marki W.Kruk w roku 2015, których poprawie ma służyć zwiększenie różnorodności kolekcji i poziomu zatowarowania biżuterią brylantową oraz wzmocnienie prestiżu marki ogólnopolską kampaniią wizerunkową z udziałem znanych telewizyjnych osobowości w ramach obchodów jubileuszu 175 lat jej obecności na rynku polskim.

Grupa Kapitałowa posiada sieć sprzedaży detalicznej, liczącą ponad 290 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka i Deni Cler. Spośród funkcjonujących salonów Grupa jest właścicielem tylko 2 lokalizacji. Z pozostałych lokalizacji Grupa korzysta na podstawie średnio/długoterminowych umów najmu zawieranych na okres zasadniczo 5 lat, niewielka część umów zawarta jest na czas nieokreślony. Większość z lokali znajduje się w nowoczesnych wielkopowierzchniowych centrach handlowych.