Top Secret
Top Secret

Krajowa sprzedaż segmentu modowego Top Secret w maju br. była wyższa o 29% względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Utrzymała tym samym wysoką dynamikę notowaną także w poprzednich miesiącach.

Także sieć dyskontowa TXM textilmarket w maju br. zwiększyła obroty o 16%. W skali całej Grupy Redan przychody w minionym miesiącu wzrosły r./r. o 16% do 47 mln zł.

– Bardzo dobra majowa sprzedaż części modowej potwierdza, że świetne wyniki osiągnięte w poprzednich miesiącach w tym segmencie nie były przypadkowe. Kolekcja wiosenno letnia Top Secret została doceniona i bardzo dobrze przyjęta przez klientów – mówi Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan SA.

Sprzedaż w segmencie modowym

Wartość sprzedaży towarów części modowej Top Secret na rynku polskim w maju wyniosła 17,7 mln zł i była wyższa o 29% od osiągniętej w tym samym okresie poprzedniego roku. Z kolei przychody zrealizowane na rynkach zagranicznych wyniosły równowartość w złotych kwoty 2,7 mln zł i zmniejszyły się o 30% r./r. Łączna wartość sprzedaży towarów na rynku modowym Grupy Redan w maju 2015 r. wyniosła 20,4 mln zł i była wyższa o 16% od osiągniętej w maju 2014 r.

W ujęciu narastającym od stycznia do maja wartość sprzedaży towarów części modowej na rynku polskim wyniosła 82 mln zł i była wyższa o 24% od osiągniętej w 2014 r., zaś przychody zrealizowane na rynkach zagranicznych wyniosły w złotych równowartość kwoty 12 mln zł i zmniejszyły się o 42% r./r. Łącznie wartość sprzedaży towarów na rynku modowym Grupy Redan przez pierwszych pięć miesięcy tego roku wyniosła 95 mln zł i była wyższa o 8% od osiągniętej w tym samym okresie rok wcześniej.

Punkty handlowe działające w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i Drywash w Polsce na koniec maja 2015 r. miały łączną powierzchnię 34,3 tys. m2, czyli o 17% więcej niż w maju 2014 r., a na rynkach zagranicznych 7,2 tys. m2 (spadek o 26% w ujęciu r./r.). Łącznie powierzchnia punktów handlowych części modowej wyniosła 41,5 tys. m2. To o 6% więcej niż w maju 2014 r.

– Pozytywne efekty przynoszą także działania nakierowane na zwiększenie rozpoznawalności marki TXM textilmarket i pozyskanie nowych klientów dla sieci dyskontowej, czego potwierdzeniem jest kontynuacja w maju dynamicznych wzrostów sprzedaży” – dodaje Bogusz Kruszyński.

Sprzedaż w segmencie dyskontowym

Sieć dyskontowa TXM w minionym miesiącu zapewniła 27 mln zł obrotów, czyli o 16% więcej niż przed rokiem. Przez pięć pierwszych miesięcy br. sprzedaż wyniosła 114 mln zł, co oznacza poprawę r./r. o 14%. Sieć sprzedaży sektora dyskontowego na koniec minionego miesiąca liczyła 321 sklepów własnych o łącznej powierzchni 68,9 tys. m2 i była o 9% większa niż w maju 2014 r.

Cała Grupa Redan w maju 2015 r. osiągnęła łącznie 47 mln zł przychodów, czyli o 16% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Narastająco od stycznia do maja br. obroty wyniosły 209 mln zł i były wyższe o 12% w ujęciu r./r. Powierzchnia całej sieci handlowej grupy na koniec maja wyniosła 110,4 tys. m2, co oznacza wzrost o 8% w odniesieniu do maja 2014 r.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM textilmarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Sprzedaż prowadzona jest w sieci blisko 700 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy TXM textilmarket.