Salon Gino Rossi
Salon Gino Rossi

Grupa Kapitałowa Gino Rossi uzyskała w maju 2015 roku łączne przychody ze sprzedaży produktów (marki Gino Rossi i Simple) w wysokości 21,6 mln zł, co oznacz wzrost o 17% w porównaniu do tego samego okresu roku 2014. Narastająco od stycznia do końca maja br. sprzedaż wzrosła o 12% do 106 mln zł.

Wyniki finansowe

Łączne przychody ze sprzedaży (detaliczna i hurtowa) marki Gino Rossi w maju wyniosły 12,4 mln zł wobec 10,06 mln zł rok wcześniej. Tym samym zanotowano 17% wzrost przychodów. Natomiast sprzedaż detaliczna realizowana w salonach w tym okresie wzrosła o 17% do poziomu 11,1 mln zł. Narastająco od stycznia do końca marca br. spółka Gino Rossi odnotowała sprzedaż na poziomie 64,9 mln zł, a to oznacza wzrost o 7% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014.

Sprzedaż spółki Simple w maju tego roku, realizowana wyłącznie w salonach własnych i w salonach franczyzowych, wyniosła 9,2 mln zł i była o 17% wyższa w porównaniu rok do roku. Narastająco od stycznia do końca maja br. sprzedaż Simple był na poziomie 40,06 mln zł. Tym samym marka odnotowała 19% wzrost w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Wyniki Simple nie uwzględniają przychodów ze sprzedaży materiałów.

Nowe salony

Na koniec pierwszego kwartału br. detaliczna sieć sprzedaży Gino Rossi wynosiła 96 (własnych i franszyzowych) sklepów w Polsce i za granicą. Natomiast sieć salonów sprzedaży Simple Creative Products obejmowała 57 (łącznie z internetowymi) sklepów. W marcu 2015 roku otwarto pierwszy salon sprzedaży Simple CP w Wilnie na Litwie.

Zgodnie z planami spółki, detaliczna sieć sprzedaży Grupy Gino Rossi zwiększy się w 2015 roku w sumie o około 2 tys. metrów kwadratowych. Szczególny nacisk firma położy na rozwój spółki Simple CP.

Gino Rossi zarządza portfelem uznanych na polskim rynku modowym marek: Gino Rossi oraz Simple Creative Products. W ofercie Grupy Gino Rossi znajduje się obuwie damskie i męskie, torebki i akcesoria skórzane oraz odzież damska.