big data API report

big data API report

Cyfrowa transformacja jest priorytetem dla ponad jednej trzeciej brytyjskich firm. Nie mogą jednak ograniczać się wyłącznie do tworzenia aplikacji mobilnych, ponieważ prowadzi to do utraty przychodów, wnioskują badacze Apigee Institute.

84% retailerów obawia się, że nie będzie w stanie nadążyć za zmianami wprowadzanymi w świecie cyfrowym. 77% odczuwa chaos powstały w wyniku wprowadzania cyfrowych innowacji na rynek. Badanie Digital Business Survey Snapshot wskazuje, że wielu retailerów ogranicza się wyłącznie do tworzenia aplikacji mobilnych, by sprostać wymaganiom rynku e-commerce. 89% retailerów przyznało, że wprowadzili oni aplikację mobilną w 2014 roku, a 58% chciało to zrobić w 2015 roku.

Aplikacje mobilne to nie wszystko

Bryan Kirschner, dyrektor Apigee Institute, twierdzi, że wprowadzenie sprzedażowych aplikacji mobilnych nie wystarczy. “W świecie, który niedługo zostanie zdominowany przez firmy stawiające przede wszystkim na urządzenia mobilne, wszystkie branże będą musiały zmierzyć się z postępem cyfrowym. Rosnąca nieprzystępność technologii cyfrowej i podnoszące się oczekiwania klientów tworzą nowe wymogi dla przedsiębiorstw. Niezależnie od branży, każdy biznes powinien zmienić sposób, w jaki wchodzi w interakcje z klientami i partnerami – korzystając z danych i technologii do opracowania nowych cyfrowych doświadczeń i skutecznych rozwiązań oraz do tego, by szybciej rozwijać firmę.”

API i analiza big data

W badaniu Digital Business Survey Snapshot przeprowadzono wywiady z 252 osobami, zajmującymi kierownicze stanowiska wyższego szczebla oraz z kadrą IT odpowiedzialną za podejmowanie decyzji w branżach takich jak: handel detaliczny, bankowość, usługi telekomunikacyjne, podróże. Zauważono, że respondenci, którzy skupili się wyłącznie na opracowaniu aplikacji mobilnych, odnotowali średni wzrost przychodów o wartości około 266 tys. funtów. Respondenci, którzy zainwestowali w aplikacje, API oraz analitykę odnotowali średni zwrot powyżej 9 mln funtów.

Więcej niż połowa (55%) ankietowanych firm przyznała, że planowała zaoferować więcej usług za pośrednictwem urządzeń mobilnych w 2015 roku. Większość respondentów rozważa rozwinięcie API (75%) oraz możliwości zbierania i analizowania big data (77%) w tym roku. Mimo tego, tylko 26% brytyjskich dyrektorów jest pewnych, że zacznie wdrażać API w niedalekiej przyszłości, a 35% z nich będzie wkrótce stosować analizę big data w praktyce.

Według Kirschner’a, “firmy powinny zrobić coś więcej poza tworzeniem aplikacji mobilnych i spojrzeć holistycznie na to, jak mogą poprawić jakość swojej oferty za pomocą analizowania danych. Nasze badanie pokazuje że tylko 10% firm skupiających się wyłącznie na aplikacjach, odnotowało wzrost przychodów ze sprzedaży online. Lepiej radzą sobie ci, którzy wdrożyli analitykę danych i API. Uzyskali oni 81% wzrostu.”