Centrum Sukcesja
Centrum Sukcesja

Innowacyjne, „zielone” technologie bez wątpienia są przyszłością wszystkich budynków, w szczególności użyteczności publicznej. Od 1 stycznia 2014 roku weszły w życie krajowe przepisy wykonawcze znowelizowanej dyrektywy EPBD 201/31/UE(6). Rewolucjonizują one tryb projektowania i budowania.

Nowoczesne technologie oraz certyfikacja budynków w jednym ze światowych systemów, stają się gwarancją jakości, swoistą „metką”, która plasuje wartość konkretnego obiektu na rynku nieruchomości. Będzie ona miała niebagatelne znaczenie dla procesu ich wtórnej komercjalizacji czy zmiany właściciela. Jest zatem inwestycją podwyższającą wartość nieruchomości. Centrum Handlowo-Rozrywkowe Sukcesja powstające w Łodzi, posiada obydwie z opisanych wyżej cech: jest budynkiem nowoczesnym, wyposażonym w innowacyjne, „zielone” technologie. Sukcesja jest przykładem inwestycji, w której zastosowano szereg nowatorskich rozwiązań, zgodnych z certyfikatem BREEAM.

Ekologiczne innowacje w Sukcesji:

• Światło – nowoczesny system oświetlenia, bazujący na technologii LED i maksymalnym wykorzystaniu światła dziennego, pobierze o 35 proc. prądu mniej niż tradycyjne technologie.

• Klimatyzacja – pompy ciepła typu woda-powietrze, podłączone do obiegu wody technologicznej, pobiorą lub oddadzą ciepło do w/w obiegu, otrzymując jednocześnie podgrzane lub schłodzone powietrze, które nawiewane będzie do pomieszczeń centrum handlowego. Korzyściami takiego systemu są wewnętrzne zyski ciepła w przekroju całego roku.

• Woda – dzięki zaworom napowietrzającym, systemom zmniejszającym ilości wody potrzebnej do spłukiwania toalety oraz kontrolującym szczelność instalacji, możliwe będzie efektywne oszczędzanie wody bieżącej.

• Recykling:

– materiały budowlane przyjazne dla środowiska,

– woda deszczowa, gromadzona w zbiorniku retencyjnym znajdującym się w rampie wjazdowej, będzie powtórnie wykorzystana do podlewania roślinności w obiekcie.

• Utrzymanie:

– rozbudowany system BMS umożliwi zminimalizowanie kosztów eksploatacji Sukcesji, a także precyzyjnie rozliczy koszty najemców,

– szczelność izolacyjna budynku (ciągłość izolacji przegród budowlanych zostanie sprawdzona po zakończeniu prac metodą termowizyjną) ograniczy straty ciepła do minimum.

Strefa food court w CH-R Sukcesja
Strefa food court w CH-R Sukcesja

– Innowacyjne rozwiązania, to jednak przede wszystkim sposób myślenia nie tylko o projektowaniu czy wykonawstwie, ale i eksploatacji budynku w przeciągu całego jego cyklu użytkowania. To dbałość nie tylko o odpowiednie materiały budowlane i ich pochodzenie, ale również o stworzenie przyszłym Użytkownikom budynku szansy na korzystanie z niego w sposób zrównoważony dla siebie i dla samego budynku. Taki proces myślowy zaczyna się już na etapie koncepcji, znajduje swoje odwzorowanie w rozwiązaniach tak prostych jak dogodne miejsca postoju rowerów czy sposób gospodarowania odpadami, a także niebanalne zagadnienia komfortu, jak akustyka czy uchylność okien. Takie podejście rożni się od zastosowania nowych technologii z automatu mniej więcej tak samo jak dieta od zdrowego stylu życia i zwyczajów żywieniowych. – mówi Agnieszka Staszczyszyn, architekt z wrocławskiej pracowni Group-Arch, która odpowiada za projekt Sukcesji.

W praktyce zastosowanie rozwiązań ekologicznych w Sukcesji, spowoduje zwiększenie produktywności i przyczyni się do oszczędności na kosztach pracowniczych. Inwestycja ta zapewni lepsze warunki pracy dzięki dobrej wentylacji, dużemu komfortowi termicznemu i zwiększonemu dostępowi do światła dziennego, co poprawi samopoczucie ludzi przebywających wewnątrz. Produktywność w takim budynku wzrośnie o 3-7 proc. Emisja gazów cieplarnianych do atmosfery będzie ponad 45 proc. niższa niż w przypadku obiektów budowanych w technologii tradycyjnej.

Sukcesja zaoferuje ponad 128 tys. mkw. powierzchni użytkowej i około 36 tys. mkw. powierzchni najmu.