hybris sap b2c commerce

hybris sap b2c commerce

Rozwiązania firmy hybris, strategicznego partnera Omnichannel Retailing Forum 2015, pomagają przedsiębiorstwom odnieść sukces na rynku e-commerce. Hybris B2C Commerce oferuje funkcje, które pozwalają firmom zwiększać przychody i rentowność. Z usług hybris korzystają m.in. Coca-Cola, Nikon, Levi’s oraz P&G.

Aby zdobyć przewagę nad sprzedawcami detalicznymi posługującymi się tylko jednym kanałem, niezbędna jest zdolność wdrażania nowych kanałów sprzedaży, oferujących klientom szerszy wybór i wygodę. Rozwiązanie firmy hybris umożliwia retailerom kontrolę nad wszystkimi kanałami sprzedaży z jednolitej platformy.

Najważniejsze wyzwania biznesowe

Ekspansja międzynarodowa i otwieranie nowych sklepów wiąże się z dużymi kosztami i ryzykiem inwestycyjnym. Nowe kanały to dla sprzedawców detalicznych tańszy sposób wejścia na rynki międzynarodowe. Dlatego rozwiązanie firmy hybris umożliwia im prowadzenie wielu sklepów internetowych, stron mobilnych lub punktów obsługi klienta dla różnych krajów, segmentów i marek na jednej platformie. Rozwiązanie hybris konsoliduje i centralizuje na jednej platformie również zarządzanie danymi z katalogów i nieusystematyzowaną treścią, taką jak treść generowana przez użytkowników, obrazy, czy zasoby cyfrowe. Spójność treści we wszystkich kanałach pozwala zoptymalizować każdy element obsługi klienta.

Generowanie ruchu na stronie internetowej to ciągłe wyzwanie. Rozwiązanie hybris B2C Commerce oferuje szeroką gamę funkcji związanych z tworzeniem treści i promocją, które pomagają przyciągnąć klientów i utrzymać ich lojalność. Hybris B2C Commerce zarządza przetwarzaniem zamówień złożonych za pośrednictwem różnych kanałów, aby usprawnić ich realizację i zagwarantować terminowe dostawy na całym świecie.

Najważniejsze korzyści

Podstawową korzyścią oprogramowania jest obsługa wielu sklepów na jednej platformie, co przydaje się w przypadku systemów współdzielonych lub strategii obejmujących wiele marek. Takie rozwiązanie pozwala wdrożyć na jednej platformie dodatkowe kanały, takie jak systemy mobilne, katalogi drukowane, call-center. Centralne zarządzanie treścią dotyczącą produktów gwarantuje jej spójność we wszystkich kanałach, a centralne zarządzanie zamówieniami usprawnia ich realizację, niezależnie od miejsca w którym zostały złożone.

Personalizacja, promocja oraz funkcje wyszukiwania i nawigacji w czasie rzeczywistym pomagają zwiększyć wskaźniki konwersji. Oprogramowanie oferuje najlepszą skalowalność, elastyczność i wydajność w tej klasie rozwiązań, co pozwala firmom obsługiwać duże systemy i liczne transakcje.

Hybris/SAP

Firma hybris umożliwia przedsiębiorstwom na całym świecie wzrost sprzedaży towarów, usług oraz treści cyfrowej poprzez każdy możliwy kanał lub rodzaj urządzenia. hybris dostarcza oprogramowanie OmniCommerceTM, które umożliwia wdrożenie nowoczesnych procesów zarządzania danymi oraz sprzedażą, dzięki którym firma otrzymuje indywidualną prezentację swoich produktów, zamówień i klientów. Oprogramowanie hybris omnichannel jest zbudowane na jednej platformie i oparte na otwartych standardach. Rozwiązanie umożliwia wdrażanie innowacyjnych funkcji, jest wydajne, skalowalne i elastyczne, dzięki czemu przedsiębiorstwa nie będą potrzebowały wdrażać dodatkowych platform e-commerce.

Firma hybris działa w 15 krajach na całym świecie. Firma hybris oferuje swoje rozwiązanie w formie instalacji lokalnej, oprogramowania udostępnianego na żądanie oraz w wersji zarządzanej/udostępnianej w hostingu, dzięki czemu każde przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości, zyskuje maksymalną swobodę wyboru. Z oprogramowania hybris korzysta już ponad 500 klientów instytucjonalnych, w tym tak znane marki jak: Coca-Cola, P&G, Hornbach, Nespresso, Bridgestone, Kaiser+Kraft, Rexel, Levi’s, Lufthansa, Nikon and Toys“R”Us. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.hybris.com.