Salon Komputronik
Salon Komputronik

Komputronik SA w roku obrotowym 2014/2015 odnotował dynamikę wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 30,9% oraz wzrost skonsolidowanego zysku brutto o ponad 100%. Zakończony 31 marca rok obrachunkowy przyniósł kolejny rekord sprzedaży – 2,25 miliardów złotych.

W minionym roku obrachunkowym, rozpoczętym 1 kwietnia 2014 roku, Grupa Komputronik odnotowała systematyczny wzrost obrotów i dochodów. Zysk brutto w Grupie wyniósł 26 mln zł wobec 13 mln zł rok wcześniej. Z kolei skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wzrósł niemal o połowę (49,1%) osiągając poziom 31,5 mln zł. Dalszej poprawie uległ wskaźnik udziału kosztów działalności w przychodach – wyniósł on 5,9% czyli o jeden punkt procentowy mniej niż w roku ubiegłym.

Zmiany odczytów najważniejszych wskaźników pozwoliły na osiągnięcie lepszych wyników operacyjnych i wypracowanie 39,4 mln zł zysku EBITDA wobec 26,3 mln zł rok wcześniej (wzrost o 49,6%).

Grupa odnotowała wzrosty we wszystkich kanałach sprzedaży, w tym także w kanale B2B. Dynamiczny wzrost sprzedaży do przedsiębiorstw na poziomie 59% to m.in. zasługa konsekwentnych działań spółek Komputronik Biznes, Komputronik API i Movity, dzięki którym Grupa stała się znaczącym integratorem branży IT na polskim rynku. Grupa odnotowała również wysoką dynamikę sprzedaży dla konsumentów, która wzrosła o ponad 29% w stosunku do ubiegłego roku, co jest wartością znacząco lepszą niż dynamika wzrostu rynku w Polsce. Wynik ten zawdzięcza trafnemu połączeniu e-commerce i sprzedaży poprzez sklepy stacjonarne.

– Zakończony okres rozliczeniowy to kolejny rok, który możemy zaliczyć do bardzo udanych. Komputronik stabilizuje swoją pozycję w ścisłej czołówce firm z branży. Jednocześnie nasze wyniki to dowód, że przyjęta przez nas długofalowa strategia przynosi zamierzone efekty. Transformacja salonów poprzez zwiększanie ich powierzchni, a tym samym poszerzanie ekspozycji, wprowadzanie nowych kategorii produktowych czy ekspansja na rynki zagraniczne to właściwe biznesowe decyzje – podsumowuje Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Komputronik SA.

– Z pewnością będziemy kontynuować obraną drogę, rozwijając kanał sprzedaży detalicznej, sieć naszych salonów stacjonarnych, sklep internetowy, a także równie istotny dla nas kanał B2B – dodał Wojciech Buczkowski.

Ostatnie miesiące to także wiele istotnych dla Grupy wydarzeń. Z początkiem kwietnia Komputronik nawiązał współpracę z międzynarodową grupą handlową Expert International Sp. z o.o. Tym samym Polska znalazła się wśród 24 krajów, w których działa grupa. Dzięki współpracy Komputronik zyskał dostęp do jeszcze atrakcyjniejszych warunków nabywania towarów, w szczególności w branżach RTV i AGD, co w efekcie może przełożyć się wzrost rentowności działalności operacyjnej, a tym samym przyczynić się do wzmocnienia konkurencyjności na rynku.

Działania Grupy doceniono też na arenie międzynarodowej. Komputronik został wyróżniony w konkursie European Business Awards, zyskując tytuł Ruban d’Honneur w kategorii „The Business of the Year Award with Turnover of €150m or higher”. Tym samym znalazł się w gronie najlepszych firm w Europie, pokonując ponad 20tys. przedsiębiorstw ze Starego Kontynentu.

– Nagroda w tak prestiżowym konkursie to duże wyróżnienie, a jednocześnie motywacja do dalszej realizacji naszej strategii. Nie poprzestajemy na tym co już osiągnęliśmy, ale wciąż patrzymy w przyszłość, zastanawiając się co jeszcze możemy zrobić, aby zyskać uznanie klientów i kontrahentów – mówi Wojciech Buczkowski, Wygrana na arenie międzynarodowej jest tym ważniejsza, że rozpoczęliśmy ekspansję na zagraniczne rynki – wyjaśnia Wojciech Buczkowski.

Wśród planów Grupy na kolejny rok należy wymienić dalsze poszerzanie oferty sprzętu RTV-AGD, co jest ściśle związane z realizowaną strategią powiększania salonów w ramach sieci detalicznej, a także relaunch marki Karen.pl i związaną z tym kampanię. Komputronik będzie też dalej rozwijał marki własne – California Access, Accura, Fassino i Q-line, a także doskonalił uruchomione w marcu Centrum Obsługi Klienta.

Komputronik, dystrybutor sprzętu IT, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Komputronik Biznes sp. z o.o., Komputronik API sp. z o.o., Benchmark sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o. i niemiecka Komputronik GmbH