Outlet/Shutterstock
Outlet/Shutterstock

Rynek tradycyjnych centrów handlowych jest coraz bardziej nasycony, co powoduje, że inwestorzy aktywnie działający na rynku, poszukują innych, alternatywnych formatów handlowych – wynika z najnowszego raportu CBRE pt. „Wyprzedażowe centra handlowe – kolejny etap rozwoju rynku”.

Podstawowym parametrem centrum wyprzedażowego, odróżniającym ten projekt od innych konceptów, jest oferta produktów o cenach minimum 30 proc. niższych niż w regularnych sklepach. Wyprzedażowe centra handlowe, zazwyczaj o powierzchni od 12 tys. do 25 tys. mkw., zlokalizowane są najczęściej na gęsto zaludnionych obrzeżach aglomeracji, co pozwala na dotarcie nawet dwóch milionów klientów w przeciągu półtoragodzinnego czasu dojazdu. Tak szerokie zakreślenie strefy zasięgu jest niezbędne dla funkcjonowania obiektu o specyficznej funkcji wyprzedażowej.

Pierwszy outlet w 2002 r.

– Od początków lat 90, kiedy zaczął się rozwijać rynek powierzchni handlowych, nieustannie obserwujemy pojawianie się nowych funkcji oraz zmiany w istniejących już obiektach. Pierwszy projekt typu „outlet” został otwarty w 2002 r. i było to naturalną konsekwencją dojrzewania rynku i rosnącej świadomości konsumentów. Wyprzedażowe centra handlowe stały się po prostu niezbędne – nie tylko dywersyfikują rynek i poszerzają ofertę handlową dla klientów, ale również pozwalają upłynnić działalność wielu markom zapewniając dodatkowy kanał sprzedaży. Zakończone sukcesem procesy komercjalizacji obiektów outletowych, potwierdzają potencjał nabywczy tych konceptów oraz pokazują, że z sukcesem zadomowiły w Polsce. Dodatkowo, co istotne, należy też wspomnieć, że klient centrum wyprzedażowego, to nabywca dokonujący faktycznych zakupów – dzięki ograniczeniu oferty dodatkowej, takiej jak punkty usługowe czy gastronomiczne, wydatki klientów nie są tak rozproszone, jak w przypadku tradycyjnych konceptów – komentuje Magdalena Frątczak, dyrektor w Dziale Powierzchni Handlowych, CBRE.

Sektor mody w outletach

Główną branżą najemców obecnych w centrach wyprzedażowych jest sektor modowy, stanowiący aż połowę wszystkich marek. Wśród najemców dużą grupę stanowią także branże sportowe oraz obuwnicze, z udziałem w outletach na poziomie około 12 proc. każda. Wśród najmniej licznie reprezentowanych sektorów są usługi – zaledwie 1 proc. wszystkich najemców. Dla konceptów wyprzedażowych charakterystyczny jest również brak części restauracyjnej tzw. food court, który stanowi nieodłączny element w typowych centrach handlowych .

Sukces centrum wyprzedażowego w dużej mierze zależy od lokalizacji, gęstości zaludnienia oraz zasięgu oddziaływania. Biorąc pod uwagę istniejące obiekty, można wskazać potencjalne obszary w Polsce, w których mogłyby powstać kolejne centra. Wstępne szacunki wskazują na region południowy i południowo-wschodni oraz centralną Polskę, chociaż nie jest wykluczone, że wraz ze wzrostem liczby najemców oraz dojrzewaniem rynku handlowego, potencjalnych lokalizacji pojawi się więcej.